縪na swojego m昕a

JP

Tata powiedzia 縪nie na urlopie macierzy駍kim, 縠 powinna mu "podzi阫owa za pomoc"

Tata powiedzia 縪nie na urlopie macierzy駍kim, 縠 powinna mu "podzi阫owa za pomoc"

Anonimowa 縪na wstawi砤 na swojego Twittera post, w kt髍ym opisa砤, z jakim problemem si spotka砤. M笨 swoje obowi眤ki uzna za przywilej. Obserwatorzy skomentowali tweeta.

Jak Edyta Pazura nazywa m昕a? "On nie jest Misiem, Ptysiem, Kotkiem, Stokrotk, ani inn cz甓ci Flory, czy Fauny"

Edyta Pazura szczerze wyzna砤, jak nazywa swojego m昕a. Na swojego Instagrama doda砤 zdj阠ie m昕a i dziecka, pod kt髍ym chwali, jak kochany jest Cezary Pazura.

Ka縟a mama powinna zrobi to, co ona. Zdj阠ie z wanny podbija internet

Mama tr骿ki dzieci wpad砤 na idealny pomys, jak odpocz辨. Na swojego Facebooka wstawi砤 zdj阠ie i post, w kt髍ym pokaza砤, jak nale縴 si relaksowa, kiedy m笨 zajmuje si swoim hobby.

Mama napisa砤 szczery list o te禼iowych. "To szczeg髄nie wa縩e dla matek ch硂pc體"

Mama napisa砤 szczery list o te禼iowych. "To szczeg髄nie wa縩e dla matek ch硂pc體"

;ze znanych bajek".  Jak by idealn te禼iow? Kristen stwierdzi砤, 縠 uwielbia matk swojego m昕a. Wed硊g niej, jest kochaj眂a, 縴czliwa i troskliwa. Ona nie os眃za. Nie m體i mi, co mam robi i jak to zrobi. Jako matka ch硂pca obserwuj i ucz si tego, jak chc by te禼iow w

Patrycja So硉ysik zosta砤 por體nana do prostytutki, bo jest tylko 縪n i mam. Odpowiedzia砤

Patrycja So硉ysik zosta砤 por體nana do prostytutki, bo jest tylko 縪n i mam. Odpowiedzia砤

swojej obserwatorki. Kobieta napisa砤, 縠 wed硊g niej Patrycja wraz z m昕em wygl眃aj nie糽e. Powodem hejtu nie jest jednak wiek m昕czyzny, kt髍y jest od niej sporo starszy, ale to, 縠, zdaniem obserwatorki, nie ma 縜dnych ambicji poza byciem 縪n i matk. Obserwatorka napisa砤, 縠 je縠li Patrycji i jej

Pierwsze kroki syna Artura Boruca. Zrobi to szybciej ni inne dzieci

Pierwsze kroki syna Artura Boruca. Zrobi to szybciej ni inne dzieci

brata, po czym postanawia go pu禼i, aby poszed w stron taty, kt髍y siedzia bardzo blisko. Dziecko postawi硂 swoje pierwsze pi赕 kroczk體 i wyl眃owa硂 w ramionach ukochanego taty. Artur Boruc opiekuje si ma硑m synkiem Dumny tata Sara skomentowa砤 post swojego m昕a: "Nasze cudko". Pod

Ma砱orzata Rozenek postanowi砤 udowodni, 縠 nie udaje ci笨y. Fanka: "Sama prowokuje takie sytuacje"

Ma砱orzata Rozenek postanowi砤 udowodni, 縠 nie udaje ci笨y. Fanka: "Sama prowokuje takie sytuacje"

Ma砱orzata Rozenek wraz z m昕em Rados砤wem Majdanem, nied硊go spodziewaj si swojego pierwszego, wsp髄nego dziecka. Para bardzo d硊go stara砤 si o to, aby zaj舵 w ci笨. Po licznych pr骲ach uda硂 si, dzi阫i metodzie in vitro. Porodu mo縠my spodziewa si oko硂 czerwca 2020 roku. Ma砱osia ma

Mama chcia砤 og硂si drug ci笨. Zrobi砤 to w najgorszy mo縧iwy spos骲. "Czemu to musi by takie 縠nuj眂e?"

Mama chcia砤 og硂si drug ci笨. Zrobi砤 to w najgorszy mo縧iwy spos骲. "Czemu to musi by takie 縠nuj眂e?"

mo縩a znale兼 wiele sposob體, jak w oryginalny i ciekawy spos骲 og硂si t radosn nowin. Nam najbardziej podoba硂 si, kiedy  Robert Lewandowski potwierdzi kolejn ci笨 縪ny, podczas meczu . Wzruszaj眂y by te filmik, na kt髍ym kobieta w nietypowy spos骲 poinformowa砤 m昕a o ci笨y mnogiej

Ewa Farna opowiedzia砤 o macierzy駍twie. "Mia砤m momenty do砤: start karmienia, momenty bezsilno禼i"

Ewa Farna opowiedzia砤 o macierzy駍twie. "Mia砤m momenty do砤: start karmienia, momenty bezsilno禼i"

Ewa Farna w wieku 25 lat zosta砤 mam. W rozmowie z Katarzyn Burzy駍k przyzna砤, 縠 gdyby nie jej partner, prawdopodobnie nie by砤by teraz 縪n ani mam. To on zmotywowa j do macierzy駍twa.   On mnie naprawd w tych sprawach motywuje. Bez niego nie wysz砤bym za m笨, nie mia砤

Anna Lewandowska pokazuje brzuch w obcis砮j koszulce, w kt髍ej wygl眃a jak nastolatka. Fanki: "Po砶n瓿a arbuza?". Odpowiada

Anna Lewandowska pokazuje brzuch w obcis砮j koszulce, w kt髍ej wygl眃a jak nastolatka. Fanki: "Po砶n瓿a arbuza?". Odpowiada

Anna Lewandowska w ci笨y Anna Lewandowska to znana trenerka, mama ma砮j Klary i 縪na pi砶arza Roberta Lewandowskiego. Niedawno jej m笨 podczas wa縩ego meczu pochwali si weso潮 wiadomo禼i, 縠 jego ma晨onka jest w ci笨y. Pomimo tego stanu nie zwalnia tempa z treningami i wyjazdami. Ka縟ego dnia

Napisa砤 list do m昕a: "Je縠li dalej tak b阣zie, za砤mi si". Tak wygl眃a smutna prawda o byciu matk?

Napisa砤 list do m昕a: "Je縠li dalej tak b阣zie, za砤mi si". Tak wygl眃a smutna prawda o byciu matk?

, kt髍a postanowi砤 przerwa b酬dne ko硂 bycia matk, perfekcyjn pani domu, 縪n i pracuj眂 kobiet. Przepracowana Celeste powiedzia砤 "dosy" i napisa砤 list do swojego m昕a. Czy jego tre舵 zadzia砤 jak terapia szokowa? - Drogi m昕u! Potrzebuj twojej pomocy - rozpoczyna si list

Ojciec tr骿ki dzieci z Australii ironicznie o ich matce: Co robi moja 縪na, gdy jestem w pracy? Niewiele

Ojciec tr骿ki dzieci z Australii ironicznie o ich matce: Co robi moja 縪na, gdy jestem w pracy? Niewiele

m阠z眂y powr髏 do domu. Po chwili, niejako w opozycji do swojego wyczerpuj眂ego dnia, przeszed do relacjonowania codziennych, typowych zada swojej 縪ny. A co robi moja 縪na? Niewiele - opisuje ironicznie m昕czyzna. P蠹niej nast阷uje szczeg蟪owa wyliczanka zada, kt髍e tego dnia czekaj na kobiet

Bo縠 Narodzenie po rozwodzie. Wigilia w kilku miejscach, 秝i阾a w rozjazdach?

Bo縠 Narodzenie po rozwodzie. Wigilia w kilku miejscach, 秝i阾a w rozjazdach?

, podkre秎a, 縠 bardzo wa縩e jest rozgraniczenie 秝iata doros硑ch i dzieci. - Rozstanie rodzic體 jest ich decyzj, niezwi眤an z dzieckiem. Czym innym jest by 縪n lub m昕em, a czym innym - by rodzicem. Rodzice mog nie dogadywa si, jak by ze sob, ale dziecko musi wiedzie, 縠 potrafi si tym zaj辨

Wdowa z dw骿k dzieci: Jestem nie do pary, ale chodz na imprezy

Wdowa z dw骿k dzieci: Jestem nie do pary, ale chodz na imprezy

pomocy najbli縮zych, nie da砤bym rady. Powinno si rozs眃nie korzysta z pomocy innych ludzi. Ja te wychodz z za硂縠nia, 縠 nie mo縩a przek砤da ca砮go swojego 縴cia na otoczenie. Trzeba mie wyczucie. Wiedzie, kiedy mo縩a skorzysta z pomocy bliskich. Kiedy po d硊giej chorobie umar Pani m笨, syn by

Meghan Markle urodzi砤! Ksi笨 Harry i jego 縪na powitali na 秝iecie syna

Meghan Markle urodzi砤! Ksi笨 Harry i jego 縪na powitali na 秝iecie syna

niesamowicie dumny z mojej 縪ny - doda rozemocjonowany. Meghan Markle w ci笨y O tym, 縠 ksi昕na i ksi笨 Sussexu zostan rodzicami poinformowano w pa糳zierniku 2018 roku, tu przed podr罂 pary do Australii, Nowej Zelandii, Fid縤 i Kr髄estwa Tonga. Ksi昕na Meghan by砤 aktywna w ci笨y, towarzyszy砤 m昕owi w

Mama czw髍ki dzieci o seksie z m昕em: Mamy 3,5 minuty, gdzie mi阣zy zmian pieluszki a zup

Mama czw髍ki dzieci o seksie z m昕em: Mamy 3,5 minuty, gdzie mi阣zy zmian pieluszki a zup

serwis體 iVillage ch阾nie wype硁iali ankiet na temat mi硂禼i po 秎ubie.   Je秎i chodzi o samo znaczenie seksu w naszym 縴ciu, kobiety i m昕czy糿i s wyj眛kowo zgodni: 90 proc. pa i 96 proc. pan體 twierdzi, 縠 udane po縴cie seksualne jest bardzo wa縩e. M昕owie i 縪ny zgadzaj si jednak z tym, 縠 ich

Charakterystyka Makbeta - bohatera tragicznego

Charakterystyka Makbeta - bohatera tragicznego

znaczenia pozostaj tak縠 watki poboczne, kt髍e maj wp硑w na to, co dzieje si z g丑wna postaci. Nale縴 tu szczeg髄nie zwr骳i uwag na posta Lady Makbet, kt髍a skutecznie popycha m昕a ku coraz niecniejszym czynom. Bezwzgl阣nie manipuluje m昕czyzn, znaj眂 doskonale jego charakter i s砤be strony. W swoim

Pami阾acie Dawsona z "Jeziora marze"? Dzi jest tat pi阠iorga dzieci i radzi, jak rozmawia z c髍kami o menstruacji

Pami阾acie Dawsona z "Jeziora marze"? Dzi jest tat pi阠iorga dzieci i radzi, jak rozmawia z c髍kami o menstruacji

dany temat jest powodem do wstydu. 4. W waszej rodzinie s nie tylko dzieci Aktor, kt髍y ma za sob jedno nieudane ma晨e駍two, podkre秎a, 縠by nie zaniedbywa relacji mi阣zy rodzicami. Dzieci s wa縩e, ale trzeba znale兼 te czas na piel阦nowanie relacji z 縪n czy m昕em.  Musisz mie z 縴cia

Schud砤 70 kg i m體i, 縠 wyrzuci砤 z jad硂spisu tylko cztery popularne produkty. Domy秎acie si jakie?

Schud砤 70 kg i m體i, 縠 wyrzuci砤 z jad硂spisu tylko cztery popularne produkty. Domy秎acie si jakie?

wsparciem. Na pocz眛ku swojego procesu odchudzania kobieta wstydzi砤 si sama biega. Wtedy m笨 wychodzi z ni na trening i bieg obok niej, 縠by doda 縪nie pewno禼i siebie. Proces, w wyniku kt髍ego Casey schud砤 70 kilogram體, trwa cztery lata. Cho pani Gemmel osi眊n瓿a du縴 sukces, nie zamierza

"M昕czy糿i s odtr眂ani, niewa縩i, dewaluowani". Psycholog o tym, jak narodziny dziecka mog zmieni zwi眤ek

"M昕czy糿i s odtr眂ani, niewa縩i, dewaluowani". Psycholog o tym, jak narodziny dziecka mog zmieni zwi眤ek

, musz patrze w tym samym kierunku. Naciskanie, szanta縪wanie czy inne pr骲y postawienia na swoim nie dzia砤j nigdy w s硊縝ie zwi眤ku.  “Jestem w ci笨y, a m骿 m笨 mnie zdradza” - 縜l si kobiety na forum. Dlaczego bywa, 縠 m昕czy糿i zdradzaj swoje ci昕arne partnerki? Zaczn od tego

Blogerka szczerze: Dla te禼iowej to naturalne - jestem bab i musz dawa rad

Blogerka szczerze: Dla te禼iowej to naturalne - jestem bab i musz dawa rad

Te禼iowa to tw髍 niemal mityczny. Wykreowany przez popularne kawa硑, filmy i seriale, cz阺to pojawia si w koszmarach 縪n, kt髍e prowadz z ni wieczn batali o spos骲 prowadzenia domu, wychowywania dzieci i wyr阠zanie we wszystkim m昕a - bezradnego syna wiecznie krytykuj眂ej wszystko pani. To

Swatanie znajomych bardziej pomaga czy szkodzi? "Od pierwszej oficjalnej randki stali秏y si nieroz潮czni"

Swatanie znajomych bardziej pomaga czy szkodzi? "Od pierwszej oficjalnej randki stali秏y si nieroz潮czni"

spotkanie okaza硂 si kompletn pora縦 - wspomina Edyta. Najgorzej wspomina jednak starania swojego kuzyna, kt髍y chcia po潮czy j ze swoim szwagrem. - To by硑 czasy, gdy rodzina praktycznie na ka縟ym kroku wypytywa砤 mnie, kiedy sobie w ko馽u znajd m昕a. Mia砤m w體czas 28 lat, nie mia砤m

Ca砤 prawda o seksie ma晨e駍kim: kiepski, przewidywalny, czy najlepszy na 秝iecie?

Ca砤 prawda o seksie ma晨e駍kim: kiepski, przewidywalny, czy najlepszy na 秝iecie?

rzeczy (w rzeczywisto禼i tylko 61 proc. kobiet jest usatysfakcjonowana seksem ma晨e駍kim), a panie lubi si zamartwia (a 80 proc. m昕czyzn lubi seks ze swoimi 縪nami!). Zdaniem 1/4 m昕czyzn seks po 秎ubie jest lepszy ni przed, ale a 1/3 kobiet jest przeciwnego zdania. M昕owie i 縪ny zgadzaj si

Jak wygl眃a zwi眤ek z dzieciatym lub dzieciat? "Wiele os骲 my秎i, 縠 zdradzi 縪n i zostawi rodzin w potrzebie"

skojarze - m.in. brak sta硂禼i w uczuciach, niewierno舵, nieodpowiedzialno舵. Z jakimi problemami musimy si zmierzy, decyduj眂 si na taki zwi眤ek? Opowiedzia硑 nam o tym cztery osoby, kt髍e maj za sob takie do秝iadczenia.* Ewa swojego m昕a zna砤 wiele lat przed tym, zanim uda硂 im si stworzy

O tym, 縠 jest w ci笨y, dowiedzia砤 si... p蟪 godziny przed porodem [ZDJ蔆IA]

Zacz瓿o si od tego, 縠 Stephanie nagle poczu砤 rozrywaj眂y b髄 brzucha. Przera縪na zadzwoni砤 do m昕a Michaela, kt髍y natychmiast zabra j do szpitala. Stephanie by砤 przekonana, 縠 to kamica nerkowa. W szpitalu okaza硂 si, 縠 ostry b髄 brzucha wyst眕i z innego powodu. Stephanie by砤 w 8

Z kim 秝i阾a i ile wigilii, czyli Bo縠 Narodzenie w rodzinie po przej禼iach

秝ietnie wyczuwaj emocje swoich rodzic體. Micha Czernuszczyk, psycholog i psychoterapeuta z Pracowni Terapii i Rozwoju w Warszawie, podkre秎a, 縠 bardzo wa縩e jest rozgraniczenie 秝iata doros硑ch i dzieci: - Rozstanie rodzic體 jest ich decyzj, niezwi眤an z dzieckiem. Czym innym jest by 縪n lub m昕em

Mama z Korsyki: W Polsce zbiera si pieni眃ze na leczenie dzieci. We Francji takie og硂szenia si nie zdarzaj

zainteresowanie (秏iech). Dlatego, wyje縟縜j眂, postanowi硑秏y, 縠 za rok znowu wracamy. W trakcie roku akademickiego o niczym nie potrafi硑秏y my秎e. Odlicza硑秏y tylko dni do wakacji na Korsyce. Ju podczas pierwszego pobytu pozna砤m swojego przysz砮go m昕a... I to by砤 mi硂舵 jak grom z jasnego nieba? By砤m

Sama mama na wakacjach. "Nie znam wielu zamo縩ych samotnych mam. To nie pow骴, by rezygnowa z przyjemnego urlopu"

nawzajem pomaga. 4. Na wakacjach zwykle spotyka si i obserwuje inne rodziny. Tu po rozwodzie pojawia硂 si we mnie cz阺to uk硊cie zazdro禼i - gdy widzia砤m ojc體 zajmuj眂ych si dzie鎚i, m昕體 obejmuj眂ych 縪ny ramieniem, rodzinn sielank. Tak, to bola硂. Do czasu, a u秝iadomi砤m sobie, 縠 na moj

Nie lubisz swoich te禼i體? Sprawd, czy to mo縠 zniszczy twoje ma晨e駍two

rodzinie. Cz阺to wszystko rozgrywa si wok蟪 niekoniecznie wypowiadanych pyta: kto jest najwa縩iejsz kobiet dla mojego m昕a - ja czy jego matka? Kogo bardziej podziwia moja 縪na - mnie czy swojego ojca? I tak dalej. Atmosfera wok蟪 tych kwestii zwykle rodzi sporo napi阠ia w parze - przyznaje Szcz阺na

Wsp蟪czesna S硂wianka: ia砤m si ze spotka gospody wiejskich. Dzisiaj wiem, 縠 to ogromna si砤

wsp蟪czesn S硂wiank, to daje przestrze i wolno舵. Przed rozmow z tob wyobra縜砤m sobie, 縠 mieszkasz w lesie, w ziemiance. 痚 chodzisz w d硊giej lnianej sukience ozdobionej krajkami, z zawojem na g硂wie, zbierasz jagody do glinianego naczynia, pieczesz na kamieniu podp硂myki. (秏iech) Mieszkam z m昕em i

"Ust阷owanie ci昕arnym? Po co?" - napisa czytelnik pod jej postem. Blogerka nie pozosta砤 mu d硊縩a

pomocy? Po秎ij m昕a. Kocha, to pomo縠. 2. Pierwsze駍two w przychodni lub w aptece. Tego, to ju w og髄e nie rozumiem. Nauczk kiedy na oczach moich i mojej 縪ny (b阣眂ej w體czas w ci笨y) dosta砤 jedna ci昕arna. By硂 to w aptece. Awanturowa砤 si, 縠 kobieta jej nie chce wpu禼i przed siebie. Jak mia砤

Wydziedziczanie - czy nadal to si dzieje? Kiedy?

ma硂letnie to, to co mia硂 nie trafi do spadkobiercy kt髍emu spadkodawca nie chcia nic "sprezentowa" i tak trafi w jego r阠e. adwokat Bartosz Bator , wsp蟪praca Aleksandra Buda Przeczytaj tak縠: Darowizna a spadek: czy powinni秏y spisa testament? 痮na swego m昕a - jak 縴j niepracuj眂e mamy

痮na swego m昕a - jak 縴j niepracuj眂e mamy?

dzisiejszych czasach na niepracowanie mog sobie pozwoli tylko kobiety dobrze zarabiaj眂ych m昕體. Je秎i facet zarabia 2,5 tys. z to niestety, ale przy dw骿ce maluch體 bez pensji 縪ny nie ma szans si utrzyma - uwa縜 forumowiczka 3-korony. - Koszt mieszkania, op砤t za dojazdy, przedszkole, podr阠zniki

Cho mama zmar砤, jej dziecko ma jeszcze szanse przyj舵 na 秝iat. "B阣zie dla mnie wszystkim", zapewnia tata

razem. To by te ostatni raz, kiedy z ni rozmawia砤m. Tamtego dnia pani Coates by砤 bardzo os砤biona i 秔i眂a. Zanim zapad砤 w sen, po raz ostatni rozmawia砤 z m昕em o dziecku: Emmy spojrza砤 na mnie i powiedzia砤 "Nie zobacz ju swojego dziecka, prawda?" Oczywi禼ie sk砤ma砮m i powiedzia砮m

To zdj阠ie pracuj眂ej matki-fotografki mo縠 sta si ikon. Rodzicielskiej wielozadaniowo禼i

widoczny jest spok骿. Wygl眃a, jakby nie czu砤 si przyt硂czona nadmiarem obowi眤k體. Melissa Wardlow jest w砤禼icielk zak砤du fotograficznego w Grand Praire w Teksasie. Swoj karier zaczyna砤 od robienia zdj赕 na meczach futbolowych okolicznych dru縴n. Tak w砤秐ie pozna砤 swojego m昕a, obecnie

Co robi pary, kt髍e s ze sob szcz甓liwe? 8 codziennych nawyk體 do wprowadzenia od zaraz

, kt髍e nie przetrwa硑 pr骲y czasu, zabrak硂 okazywania uczu. Osoby po nieudanych zwi眤kach zapytane przez psycholog, co zmieni硑by w kolejnej relacji, przyzna硑, 縠 okazywaliby swoim 縪nom i m昕om wi阠ej uczu: cz甓ciej prawiliby im komplementy, przytulaliby si i ca硂wali, cz甓ciej m體iliby "

Relacje w rodzinie. Seksuolog: "Robi眂e karier kobiety nie naucz syna, jak sika na stoj眂o"

jest opieka nad m昕czyzn. To klasyka z gabinetu, widz takie kobiety ka縟ego dnia. A co jest rol kobiety? Ja wierz w r體nouprawnienie, ale rozumiane jako pe硁a odpowiedzialno舵 obojga partner體 za zwi眤ek i dzieci. Czego innego wymaga rola 縪ny, matki, m昕a czy ojca

"To co? Wchodzisz do wanny?" Zapyta砤 po硂縩a. - "No jasne! Zawsze marzy砤m o porodzie w wodzie!" [LIST]

przyjechali?" M骿 m笨 z czterema torbami pod wp硑wem stresu: - "Jak to w jakiej? 痮na rodzi!" i oczywi禼ie proceduralny standardzik: papierki, ktg, badanie po硂縩icze, na kt髍ym wysz硂, 縠 jest ju 5 centymetr體 rozwarcia. "Mi硂" - pomy秎a砤m. Pomin troch to, co si tam jeszcze

Wyjecha za granic czy zosta

, 縠 po wyje糳zie jego rodzin czeka lepsze 縴cie. Nie odnosi si do sytuacji ani pragnie 縪ny. U Doroty jest to jeszcze wyra糿iejsze - wymienia ona liczne powody, dla kt髍ych dla niej ten wyjazd by砨y utrudnieniem. Nie chce zosta sama, nawet na troch, bo przecie sobie nie poradzi. Pojecha z m昕em

Joanna Przetakiewicz: Kobieco舵 to ogromna si砤. Zawsze j w sobie piel阦nowa砤m

na Instagramie w bieli糿ie.  A kto powiedzia, 縠 matka doros硑ch dzieci nie mo縠 by zmys硂wa? My, Polki jeste秏y na ostatnim miejscu w Europie, je秎i chodzi o akceptacj w砤snej fizyczno禼i. A brak akceptacji swojego wygl眃u przek砤da si na brak akceptacji samych siebie w og髄e. I to trzeba

Znany aktor z serialu "Plotkara" zostanie tat. Jego 縪na poroni砤 dwa razy z rz阣u

Cassiusa z poprzedniego zwi眤ku. Niedawno na swoim Instagramie wstawi砤 zdj阠ie, pod kt髍ym poinformowa砤, 縠 wraz z m昕em spodziewaj si ich pierwszego, wsp髄nego dziecka.  To nie Twoja wina - film stworzony z fragment體 list體 kobiet po stracie ci笨y Poronienie Domino pierwsze dziecko urodzi砤

Najszcz甓liwsze pary: ona 砤dna, on brzydki. Co jeszcze m體i nauka?

wa縩iejszy ni dla kobiet. Kiedy maj poczucie, 縠 ich 縪na jest atrakcyjna, czuj si szcz甓liwsi i s bardziej sk硂nni do dbania o potrzeby wybranki, tym samym uszcz甓liwiaj眂 te j. Mo縠 to dlatego tyle kobiet twierdzi, 縠 nie chcia硂by przystojnych m昕體? Zdaniem naukowc體 z Brigham Young University

Poznali禼ie si w internecie? Wasze ma晨e駍two b阣zie (mo縠) szcz甓liwsze

ma晨e駍twa, kt髍e pozna硑 si w tradycyjny spos骲, wy縠j oceniaj te swoje szcz甓cie ma晨e駍kie. Zdaniem naukowc體 mo縩a to wyt硊maczy tym, 縠 osoby szukaj眂e m昕a czy 縪ny w internecie, wi阠ej uwagi po秝i阠aj starannemu doborowi odpowiedniego towarzysza, odrzucaj眂 tym samym kandydat體, kt髍zy nie maj

Przyzna砤 si piel阦niarce do depresji poporodowej, a ta... wezwa砤 policj. 'Potraktowali mnie jak kryminalistk'

rozebra. Ubrania Jessiki zabra personel. Do szpitala przyjecha m笨 kobiety, aby w czasie bada zajmowa si dzieckiem oraz psychicznie wspiera 縪n. Procedury przeci眊a硑 si, a Jessica by砤 zm阠zona i g硂dna. W szpitalu ona i jej partner dostali na obiad po ma砮j kanapce. Do kobiety wezwano te

Mama w Rumunii: Osoby patrz眂e na dziecko musz dwa razy splun辨 i powiedzie: Niech go nikt nie zauroczy

kt髍ej mieli wzi辨 udzia ekolodzy tak縠 z Rumunii. Przyjecha硂 kilka os骲 i tak pozna砤m mojego przysz砮go m昕a i zacz瓿am odwiedza ten ciekawy kraj. P蟪tora roku p蠹niej przeprowadzi砤m si do p蟪nocnej Transylwanii i od tego czasu tu mieszkam, ju 15 lat. Jak wygl眃a硂 prowadzenie ci笨y w Rumunii

"Kobiety, kt髍e w砤秐ie urodzi硑 potrzebuj prywatno禼i". Internautka nie chce ojc體 na oddziale po硂縩iczym

wn阠e, w kt髍ej sta硂 6 丑縠k i namiastk prywatno禼i zapewnia硑 wy潮cznie zas硂ny. Z samymi dzie鎚i by wystarczaj眂y ha砤s, a je秎i trzeba by by硂 doliczy jeszcze 6 dodatkowych doros硑ch, chrapi眂ych, gadaj眂ych itd., to zrobi砨y si z tego dom wariat體. (NerrSnerr) M笨 kobiety, kt髍a le縜砤 w 丑縦u

Te禼iowa polska

. Rodziny? Niekoniecznie, dla wielu Polak體 te禼iowa to obca osoba. - Z tob bra砮m 秎ub a nie z twoj matk - powtarza 34-letni Piotr z Poznania, m笨 30-letniej Izy, gdy znowu nie mo縠 si dogada z mam 縪ny, kt髍a z nimi mieszka i zajmuje dwuletni c髍eczk pary. - Zwykle za du縪 pracuj, za ma硂

Samotna matka: iej si ze mnie te niepracuj眂e, 縠 za siedzenie w domu maj wi阠ej ni ja pracuj眂 na etacie [LISTY]

. Jest dodatkiem do swojego m昕a, ale jako odr阞na jednostka w spo砮cze駍twie nie figuruje. Korzysta za to ze zni縠k dla rodzin wielodzietnych i co miesi眂 otrzymuje od pa駍twa wszelakie 秝iadczenia. Kt髍a z nich bardziej spe硁ia swoj rol w spo砮cze駍twie? Ta, kt髍a wychowuje i pracuje czy ta, kt髍a

Jacy m昕czy糿i zdradzaj kobiety w ci笨y?

zagro縪na. Przekona砤 si o tym 32-letnia Beata z Warszawy, kt髍a ch阾nie korzysta砤 ze zwi阫szonego zainteresowania seksem w tym czasie - zar體no swojego jak i m昕a Jakuba. - Hormony ci笨owe wr阠z rozbudzi硑 mi libido, Kuba te by wyj眛kowo zauroczony moj buchaj眂 kobieco禼i wi阠 ch阾nie z tego

Mama z Belgii: Gdy sz砤m na zwolnienie miesi眂 przed porodem, pytano si mnie, czemu tak wcze秐ie

godziny karmienia i przychodzi硑 do mnie o wyznaczonej porze, by pom骳 przystawi mi syna do piersi. Tak縠 w nocy. A poniewa w Belgii nie ma czego takiego jak szko硑 rodzenia, to uczy硑 te mnie i m昕a k眕a, przewija i piel阦nowa p阷ek synka. Nie ma szk蟪 rodzenia? Belgowie nie podskakuj z 縪nami na

W Polsce mamy spo砮czne przyzwolenie na niep砤cenie aliment體. "Na by砮 dzieci p砤ci nie b阣zie, bo nie ma z czego"

Joanna Szulc: Nasza czytelniczka mo縠 - oby nie - mie problemy z wyegzekwowaniem od swojego by砮go m昕a lub partnera aliment體 na dzieci. Z jak my秎 powinna zacz辨 walczy o te pieni眃ze? Robert Damski, komornik s眃owy: Przede wszystkim z tak, 縠 to tak naprawd nie s jej pieni眃ze, tylko jej

Urlop z ma硑m dzieckiem - walka z rzeczywisto禼i, czy rodzinna sielanka?

ju zawsze zabiera demontowan barierk do 丑縦a, 縠by c髍cia nie spada砤 ze zwyk砮go hotelowego 丑縦a i noside砶o, bo na pla縴 w髗ek nie zdaje egzaminu. Obowi眤kami przy dzieciach dzielimy si z m昕em tak, jak w domu. Mamy te bior urlop W zawodzie rodzica nie ma zagwarantowanych dni wolnych

A moje dziecko to, czyli nieko馽z眂a si licytacja w秗骴 matek

przeciwnie czu硑 si jak najlepiej ever, nie przyty硑 ani grama, a na porod體k wjecha硑 z widoczn g丑wk dziecka w kroczu. Zasada jest taka, 縠 czego by nie powiedzia砤 o sobie, one i tak mia硑 lepiej/gorzej ni Ty. A to dopiero pocz眛ek. Rozpieraj眂a duma To naturalne, 縠 jeste dumna z dokona swojego

Jak pochwali si ci笨 w sieci? Tylko w oryginalny spos骲. Podpatrujemy najlepszych

najpro禼iej  jak si da: ''Po prostu, sta硂 si...'' Brooklyn zagra砤 rol Skyler w filmie ''Jak urodzi i nie zwariowa''.  Z pewno禼i do秝iadczenie z planu przyda si, kiedy na 秝iecie pojawi si pierwsze dziecko modelki. Ojcem jest jej m笨, tenisista Andy Roddick. Na pocz眛ku tego roku Blake

Presja bycia idealn matk? Pozwalam sobie na moje s砤bo禼i, nie por體nuj si do nikogo i nie bior udzia硊 w 縜dnym wy禼igu

. Okaza硂 si, 縠 brakuje czasu na rodzinne rozmowy, na wieczory z m昕em u boku, wsp髄ne spacery czy spotkania z przyjaci蟪mi. Przem阠zenie wbija硂 gw蠹d do trumny. Mia砤m ju do舵 prowadzenia swojego domu w taki spos骲. Dosz硂 do tego, 縠 my秎a砤m tylko o tym, 縠by wreszcie zwolni i wyspa si. Marzy砤m

Najdziwniejsze imiona dzieci gwiazd

pociech. To dopiero wyj眛kowe dziecko! Polskiego t硊maczenia z pewno禼i nie zastrzeg, niestety jednak szanse by pracownik urz阣u stanu cywilnego w naszym kraju zgodzi si na nadanie dziecku takiego imienia s zerowe... Aktorka Gwyneth Paltrow i jej by硑 m笨 Chris Martin, frontman zespo硊 Coldplay

Rados砤w Majdan pokaza, jak zadba o "swojego ci笨owego Pysia": Nie by砤 ch阾na do pozowania

pok砤dzie bywa wyczerpuj眂e nawet, je秎i nie jest si w ci笨y . Na szcz甓cie jednak Ma砱orzata Rozenek mia砤 przy sobie troskliwego m昕a, kt髍y zrobi, co m骻, by by硂 jej wygodnie. Efektami pochwali si na Isntagramie.  Zadba砮m o wygod mojego ci笨owego Pysia, kt髍y przespa prawie ca硑 lot. Ale

One naprawd tam urodzi硑! 11 najdziwniejszych miejsc porod體

budynku i urodzi砤 tam swoje dziecko! Nuda, m體icie? Nic podobnego! Po pierwsze spytajcie znajduj眂ej si najbli縠j was kobiety, czy chcia砤by urodzi w samochodzie, a po drugie wyobra糲ie sobie, 縠 m笨 Jennifer Russell, kt髍y wi髗 swoj ci昕arn 縪n do szpitala, nagra ca硑 przebieg porodu telefonem

Misja: ojcostwo

pani m笨? Co robi? - zapyta lekarz dy縰rny Dagmar, moj 縪n. - Jest monta縴st. - Znaczy monterem? - Monta縴st, wie pan, w telewizji. - Aaaaa. Filmowiec znaczy. Po czym wpisa w rubryk "Zaw骴 ojca" s硂wo "Filmowiec". Wcze秐iej do舵 brutalnie sprawdzi wielk, robotnicz d硂ni

Rodzi硑 maj眂 70 lat - poznaj najstarsze matki 秝iata

personel medyczny zapewnia, 縠 ich zdrowiu nie zagra縜 niebezpiecze駍two. M笨 kobiety, Deva Singh (64 l. w momencie porodu) powiedzia, 縠 縪na spe硁i砤 jego marzenie o posiadaniu potomstwa i da砤 jego rodzinie dziedzica. - By砤 moj pierwsz 縪n - t硊maczy m昕czyzna - i kiedy okaza硂 si, 縠 nie mo縠

Test na ojcostwo - modne i niebezpieczne?

. - 痮na odkry砤, 縠 co miesi眂 gin瓿y spore pieni眃ze z ich konta i gdy dowiedzia砤 si prawdy, chcia砤 potwierdzi, czy m笨 jest rzeczywi禼ie ojcem dziecka innej kobiety. Okaza硂 si, 縠 nie by. - Pojawi砤 si dost阷no舵 tych bada, wi阠 z niej, naturalnie, korzystaj. Nie mo縩a m體i o jednym profilu

Koniec bajkowych rodzin celebryt體

show-biznesu - pi阫ni, wpatrzeni w siebie, chronili prywatno舵 swoj i swojego dziecka. Nawet c髍ka pary, niespe硁a trzyletnia Janinka, nie zdo砤砤 ocali rodzic體 od kryzysu w zwi眤ku, kt髍y zaowocowa rozstaniem. Upad mit, 縠 to 秎ub niszczy mi硂舵, brak papierka te nie zawsze pomaga j utrzyma

Naukowcy: kobiety s porannymi zrz阣ami! Naprawd?

szybko mi przechodzi i wtedy staram si rodzinie wynagrodzi poranne niedogodno禼i. Co ciekawe, w weekendy zawsze wstaj pozytywnie nastawiona do 秝iata - przyznaje. Kasia ma jedno dziecko i m昕a, kt髍y lubi mie radosn 縪n. Ona te pasuje do obrazu nakre秎onego przez ameryka駍kich naukowc體: - W

Jak u硂縴 sobie dobre relacje z te禼iow

rozlu糿iona. Powinni wi阠 zacz辨 prac nad budowaniem odr阞no禼i swego zwi眤ku. Nie chodzi tu o zerwanie wi陑i z rodzicami, tylko o zmian jej charakteru. A tego cz阺to nie rozumiej, ani m硂dzi, ani ich rodzice. - Kiedy mo縩a powiedzie, 縠 m笨 jest uzale縩iony od matki? -Je秎i 縪na czuje, 縠 tak jest, to

Anna Lewandowska wstawi砤 rodzinne zdj阠ie. "U秏iech Klarci chyba po tatku"

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska Anna Lewandowska pomimo ci笨y nie zwalnia z treningami, podr罂ami i prac. Pomimo to wszystko znajduje du縪 czasu dla swojej rodziny. W ci眊u ostatnich dni wraz z m昕em i c髍k Klar wybrali si na mecz kibicowa. Z meczu rodzinnym zdj阠iem pochwali si

Kie砶uj眂a mi硂舵

! - Wszyscy d硊bi wacikiem w brzuchu lalki. - Ty, to tak samo, jakbym m骿 stary adapter czy禼i - m體i ten m笨. - Ciiiiiicho! - 痮na daje mu kuksa馽a. 1 CZERWCA Siedzenie w domu z dzieckiem sprzyja wspomnieniom i rozpami阾ywaniu. A mo縠 to ten reklamowany w telewizji 秐iadaniowej "baby blues"

Sprz阠iuszki: 6 bestseller體 u砤twiaj眂ych opiek nad maluszkiem

praktyce? Dziecko 秔i, ty wskakujesz pod prysznic, otwierasz z 縪n/m昕em ulubione wino. Tw骿 telefon, jak tylko dziecko si obudzi, lub jego oddech b阣zie podejrzanie przyspieszony, poinformuje ci o tym odpowiednim alertem. Odczyt z czujnika zamieszczonego na n罂ce dziecka w阣ruj bezprzewodowo na ekran

Fanki wytkn瓿y Janachowskiej, 縠 za cz阺to zostawia syna samego. Odpowiada: Co niemowlak ma robi w weso硑m miasteczku?

m笨-縪na. Wi阫sz cz甓 czasu sp阣zamy razem jako rodzina, ale zdarzaj si nam wypady we dwoje. Gdy synek mia trzy miesi眂e, pojechali razem do Energylandii.  Czego mia tam szuka trzymiesi阠zny maluch? No niczego! Dla niego wa縩iejsze by硂, 縠 jest w swoim domu, w spokoju, z babci, a nie to

"Metamorfozy mam" - wyniki konkursu

terapii - jestem po 3-letniej psychodynamicznej. Nie mam Wielkich Problem體 - mam m昕a, 2 dzieci, jestem zadowolona ze swojego zwi眤ku, sytuacji zawodowej i rodzinnej etc. A depresja nadal jest i opiera si leczeniu. Po co mi zatem metamorfoza? Szukam ma砮j odmiany, chwili rado禼i w szarej codzienno禼i. W

Wysoki czy niski, fan rocka czy hip-hopu - kto jest sk硂nny do zdrady? [BADANIA]

To pierwsza z nieco dziwacznych informacji: je秎i on lub ona w砤秐ie ko馽z kolejn dekad swojego 縴cia i maj 29, 39 czy 49 lat, mog okaza si bardziej s硂nni do zdrady. Jak to mo縧iwe? Ameryka駍cy naukowcy, kt髍ych prac opisano w Proceedings of the National Academy of Sciences , t硊macz to

Seks? O nie, nigdy wi阠ej! [FELIETON]

縪n, ale 縠 mamy r體nouprawnienie, automatycznie zak砤dam, 縠 dzia砤 to te w druga stron: fascynuj眂y kochanek, kt髍y wie, jak to si robi, a nie opatrzony ma晨onek z powtarzanymi od dekad trikami: tu dotkn辨, tam 禼isn辨, "no fajnie, to powt髍ka za tydzie, na pewno znajdziesz te pi赕 minut

"Becikowe z czystym sumieniem przepi砮m" - ojcowie o swoich do秝iadczeniach

. - Wyst阷uj pod nazwiskiem i uwa縜m, 縠 nie mam czego si wstydzi. Oczywi禼ie jakbym zdradza 縪n codziennie z inna lask, a ona tego by nie wiedzia砤 to nie zdecydowa砨ym si opowiedzie o tym pod nazwiskiem, ale jako nie widz w mojej wypowiedzi nic tak kontrowersyjnego, 縠 nale縜硂by tego unika

Zwi眤ki psuj si od ci笨y? Niestety cz甓ciej ni my秎isz

. M笨 zjad砨y co wykwintnego? To musi zarobi na restauracj. Par miesi阠y przetrwa na mro縪nkach. Wyj眛ek mo縠 stanowi weekend, gdy partner jest w domu i zajmie si dzieckiem, a ty masz ochot co przygotowa, zamiast pomalowa paznokcie. Przez pierwsze trzy miesi眂e w realnym 秝iecie kobieta jest

Najstarszy tata 秝iata ma 96 lat i bardzo lubi seks [WIDEO]

staruszek najch阾niej uprawia go ka縟ej nocy. Trzy, czasem cztery razy. 96-latek m體i, 縠 s眘iedzi, bardziej ni syn體, zazdroszcz mu krzepy i tego, 縠 wci笨 mo縠 zaspokaja seksualne potrzeby 縪ny. "Jestem zdrowy i lubi seks z moj 縪n. My秎, 縠 to bardzo wa縩e, 縠by 縪na i m笨 uprawiali seks

"Boj si, 縠 odejdzie do innej, kt髍a bez problemu urodzi mu dziecko" - jak niep硂dno舵 niszczy zwi眤ek?

nadmiernych - w jego rozumieniu - po秝i阠e i zmiany stylu 縴cia np. zaprzestania palenia, picia, kr髏szych godzin pracy. M笨 czuje si Ofiar nadgorliwo禼i 縪ny i jej niespe硁ionych nadziei na dziecko. Dzwoni do te禼iowej, by si wy縜li i ta oto wchodzi do "tr骿k眛a dramatycznego" w roli Ratownika

Czego od siebie oczekujecie?

. 痮na nadal karmi go piersi, a to jedyny spos骲 na uspokojenie ma砮go. Podziwiam j, 縠 jest w stanie tyle razy wstawa w nocy. Ostatnio przy okazji spotkania w szerszym rodzinnym gronie temat nocnych pobudek powr骳i. Szwagierka pochwali砤 swojego m昕a, 縠 wstaje w nocy do dziecka. Wtedy 縪na

"Te g硊pie baby robi wszystko, 縠by zrobi na z硂舵 facetowi, zatru mu 縴cie" - o przemocy w rodzinach policyjnych

uzyskaniem rozwodu z m昕ami-policjantami, kt髍zy wykorzystuj swoj znajomo舵 prawa i koleg體, 縠by przedstawia 縪n w z硑m 秝ietle. Renata Durda m體i眂 o tym, 縠 pracownicy s硊縝 mundurowych s szczeg髄nie zagro縠ni nadu縴waniem zachowa przemocowych, wyja秐ia: - Nie bez znaczenia jest ci眊砮 bycie na

Ma砱orzata Rozenek zdradzi砤 imi dziecka! Jest tradycyjne, ale obecnie ma硂 popularne

dziecka? Nie pope硁ij tych b酬d體 Ma砱orzata Rozenek dzieci Ma砱orzata Rozenek w tym roku mam zostanie po raz trzeci. 痮na Rados砤wa Majdana ma ju dw骳h syn體 - 14-letniego Stanis砤wa i 10-letniego Tadeusza. Ch硂pcy s owocem zwi眤ku z by硑m m昕em gwiazdy TVN - Jackiem Rozenkiem. Na 秝iecie

Kiedy b阣 doros硑...

. W domu b阣 mia trzech syn體 i 縪n. 痮na b阣zie gotowa i chodzi z dzie鎚i na spacery. Wol syn體 ni c髍ki, bo ch硂pcy s zawsze silniejsi od dziewczyn. Wojtek, 4 lata Najbardziej chc urodzi dzidziusia. Nie podoba mi si ju karmienie lalek, bo one pij tylko na niby. Swojego dzidziusia b阣

Gdy pieni眃ze dziel

si wykluczona z wa縩ego aspektu 縴cia rodzinnego. M笨 z kolei sprawy finansowe zamy秎i traktowa jako prywatn przestrze i nie widzi powodu, by dzieli si z 縪n tym intymnym obszarem. Nie jest to wi阠 sp髍 o pieni眃ze, ale o aneksj cz甓ci wsp髄noty przez jednego z ma晨onk體 przy wymuszonej

Nowoczesny tata poszukiwany

k砤mczuchy - w badaniach chwal si, wynoszeniem 秏ieci, robieniem zakup體 i sprz眛aniem, a tak naprawd robi to ich 縪ny. Ciemna strona macierzy駍twa Gdzie w takim razie s ci wszyscy nowocze秐i m昕czy糿i, kt髍zy w pracy chwal si, 縠 nie boj si kupki swojego dziecka? - Cz阺to po prostu wpadaj w

Sylwia Wiesenberg: Nie cierpi s丑w "odchudzanie" i "dieta"! Nie u縴wam ich, kojarz mi si z tortur [WYWIAD]

. Pomy秎a砤m sobie: OK.   A sk眃 nazwa Tonique? - Jedna z kobiet schud砤 przy mnie ponad 50 kilo. Przyszed do mnie jej m笨 i powiedzia, 縠 Raya wygl眃a lepiej teraz, po ci笨y, ni przed 秎ubem: "Powinna by piel阦niark wszystkich kobiet, 縠by pom骳 im czu si lepiej. Moja 縪na nie

Mama na wagarach

- Moja 縪na siedzi w domu z dzieckiem - takie zdanie mo縠 pa舵 tylko z ust m昕czyzny, kt髍y swoj pociech widuje tylko rano i wieczorem po powrocie z pracy. - To jest ci昕ka praca. Na pewno nie 縜dne siedzenie w domu - protestuj kobiety. I maj racj. Poczu si jak kobieta - Gdy m骿 Maciek

Nie powinni秏y ba si podr罂owania z dzie鎚i: Dziecko potrafi dostosowa si do warunk體 podr罂y znacznie lepiej ni my [ROZMOWA]

a tak egzotycznie. Chocia du縪 podr罂owali秏y sami - bardzo rzadko z biurem podr罂y - je糳zili秏y autostopem, chodzili秏y po g髍ach. Tata Szymona: 痮na jako nastolatka pojecha砤 autostopem z kole縜nk do Jugos砤wii, co na tamte czasy by硂 czym. M: Ale mimo to, kiedy pojawi si pomys tej

10 najgorszych cech te禼iowych [RANKING]

Te禼iowa  to wys砤nnik piekie? Tak bywa przedstawiana w z硂秎iwych dowcipach i tak cz阺to m體i o niej synowa. Dostaje jej si za monitorowanie 縴cia ma晨e駍kiego swojego synka, wtr眂anie si do wychowywania wnuk體 i ci眊潮 krytyk. two odnie舵 wra縠nie, 縠 zbudowanie poprawnych relacji z

Rodzina patchworkowa, czyli jak odnale兼 szcz甓cie po rozwodzie

zaproponowa砤, 縠 b阣zie m體i do Wiktora "tato". Mirella zaprotestowa砤, bo Nadia ma swojego tat. Dziewczynka m體i wi阠 do m昕a mamy po imieniu, cho w kom髍ce jego numer wpisa砤 jako "tata Wiktor". GDY S TARCIA W 縴ciu Kasi i Paw砤 stale s obecni byli partnerzy. - Musimy porozumiewa

Zn體 poczu si jak kobieta

Dla Marty narodziny synka by硑 wielk rado禼i. - Ale po kilku miesi眂ach pomy秎a砤m, 縠 przecie jestem nie tylko mam, ale te kobiet. Chcia砤m, 縠by m骿 m笨 mnie tak traktowa. Brakowa硂 mi romantycznych wieczor體 - 秏ieje si. Okaza硂 si jednak, 縠 przy dziecku nic nie jest proste... Walka o

M硂dy tata czworga dzieci w oryginalny spos骲 zach阠a rodzic體 do u秏iechu

U秏iechni阾y tata Benjamin Holmgren to 25-letni m笨 i ojciec czworga dzieci, kt髍e s w wieku od roku do pi阠iu lat. Pochodzi z Greensboro w Karolinie P蟪nocnej. Kilka tygodni temu opublikowa na Facebooku post. Doda zdj阠ie przedpokoju i napisa, jak to, kiedy kto wraca do domu, mo縠 wp硑n辨 na

Wychowanie do r體no禼i

? Mateusz, m笨 Moniki, t硊maczy: - W naszym domu nie ma tak, 縠 czego nie wypada. Nie stawiamy sobie i dzieciom ogranicze, kt髍e wynikaj z p砪i. Przyk砤d? Mateusz gotuje, bo w przeciwie駍twie do 縪ny lubi to robi. Z kolei Monika trenuje sztuki walki. Wychowaniem syn體 (Maksia i Bruna) i prowadzeniem

Obcy w brzuchu

M阺ka po硂wa populacji mo縠 縜rtowa sobie ze 秎edzi i bitej 秏ietany zamawianych przez kobiety w ci笨y oraz ekscytowa si, kiedy po硂勘 d硂 na brzuchu 縪ny i poczuj kopni阠ie. Ale nie maj zielonego poj阠ia, jak to jest, kiedy taka ma砤 n罂ka lub r阫a kopi "od 秗odka". - Bo to jest

Ci笨a i por骴 - czy panowie chcieliby tego spr骲owa?

partnerk, a nie mam te pewno禼i, czy ona tak 砤two zrezygnowa砤by ze swojej supermocy: tej do noszenia dziecka we w砤snym ciele i do sprowadzania nowych ludzi na 秝iat. Musi nam wszystkim wystarczy por骴 rodzinny, ale i tu nie zawsze jest 砤two. Znam kobiet, kt髍a panicznie ba砤 si urodzi, a jej m笨

Akceptacja nadwra縧iwego dziecka

losu. Unikaj por體nywania. Dzieci naprawd s r罂ne. Podobnie jak doro秎i. Wyobra sobie, 縠 kto por體nuje ci z inn 縪n czy m昕em. To by硂by upokarzaj眂e, prawda? Por體nywanie dziecka z innymi jest dla niego rani眂e. Rozmawiaj i wspieraj. Nie zostawiaj dziecka samego z jego problemami. Nie ma nic

Jestem w ci笨y - pocz眛ek rewolucji

. Wiele zale縴 od tego, czy mo縠 liczy na swojego partnera, czy ma stabiln sytuacj finansow, a przede wszystkim - czy chce ju mie dziecko. Bardzo wa縩e s te jej relacje z w砤sn matk - je秎i s dobre, 砤twiej jej b阣zie odnale兼 si w nowej roli. Przysz砤 mama ma przecie swoje d笨enia, aspiracje

Fotografowanie dzieci

perspektywa Drug rzecz, co do kt髍ej oboje s zgodni, jest perspektywa. - Doro秎i zazwyczaj robi dzieciom zdj阠ia z poziomu swojego wzroku. Stoj, kieruj obiektyw w d蟪 i wi阫szo舵 zdj赕 jest do siebie podobna - m體i nasi bohaterowie. Co proponuj w zamian? "Kucnijmy, po丑縨y si na pod硂dze

Razem, czyli osobno

przychodzi砤 ich c髍eczka Tosia okaza硂 si jednak, 縠 strach mia wielkie oczy - wszystko posz硂 dobrze. Nie zawsze jednak tak jest. Cz甓 m昕czyzn nie da si zaci眊n辨 na porod體k cho鎎y wo砤mi. S kobiety, kt髍e nie chc tam widzie swojego m昕a. - Taki wsp髄ny por骴 jest modny, ale to nie jest dla ka縟ego

Fajny tata z ksi笨ek dla dzieci

na tym jego zwyczajno舵 si ko馽zy! Jego 縪na jest ci昕ko pracuj眂 kobiet, kt髍a w ka縟ej opowie禼i pojawia si dopiero na ostatniej stronie ksi笨ki - wraca z zebrania, delegacji, pracy... Tymczasem to pan R罂yczko zajmuje si popo硊dniami tr骿k swoich niesfornych dzieciak體, funduj眂 im

Wigilia u moich rodzic體 czy u twoich? i眛eczne dylematy

;. Spos骲 na Wigili Jedni je縟勘 na dwie Wigilie, ale potem 秝i阾a sp阣zaj ju u siebie. Inni odpuszczaj i decyduj si sp阣za 秝i阾a naprzemiennie - raz u rodziny 縪ny raz u m昕a albo "przyporz眃kowa" 秝i阾a swoim rodzicom - Bo縠 Narodzenie u jednych te禼i體, Wielkanoc u drugich. Metod

Rodzinna rekonstrukcja

siebie m昕em i 縪n to nie przestali by jego rodzicami i w zwi眤ku z tym nadal b阣 go kocha i si o niego troszczy. Nie m體my wi阠 o swoim nowym m昕u "to jest tw骿 drugi tata" bo to nadu縴cie i przekroczenie granic. - Jak wi阠 go nazywa? "Przyjaciel", "nowy m笨 mamy"

Prof. Miko砮jko: "Bywa砮m katowany przez matk"

ten zamieszka zaledwie 25 kilometr體 dalej. Ojciec Zbigniewa Miko砮jki prowadzi ci昕ar體ki, je糳zi po ca硑m kraju i - jak wspomina profesor - by bardzo kochliwy. "Wi阠 co miasteczko, to 縪na, mo縩a by powiedzie" - wspomina Miko砮jko. Tata pochodzi z Litwy. Matka profesora 糽e znios砤

Naczynia po潮czone

Czym jest rodzina? Rodzina to co wi阠ej ni prosta suma os骲. To raczej pewien system, kt髍y kieruje si swoimi w砤snymi prawami, w kt髍ym pewne sytuacje powtarzaj si, a pewne sposoby reagowania wchodz w krew. Powiedzmy, 縠 kiedy m笨 wraca p蠹no, 縪na ucina wszelkie rozmowy i zamyka si w swoim