adres email

red

Regulamin konkursu "Podróż z Misiem Paddingtonem"

Regulamin konkursu "Podróż z Misiem Paddingtonem"

Regulamin konkursu "Podróż z Misiem Paddingtonem"

Regulamin konkursu "Kubuś na drugie śniadanie" ("Regulamin").

Regulamin konkursu "Kubuś na drugie śniadanie" ("Regulamin").

Zobacz wideo

Regulamin konkursu Twój maluch na okładce Magazynu "Dziecko"!

wiadomości email przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formularzu konkursowym. Udział w Konkursie zostanie zarejestrowany tylko po potwierdzeniu udziału w sposób opisany w poprzedzającym zdaniu. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony

Regulamin konkursu "Wesołe brzuszki"

do dnia 18.04.2017r. godz. 23:59 klikając w link zawarty w wiadomości email przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce konkursowej. 2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) Uczestnik nie może dokonywać w nim

Regulamin konkursu "Pomidorowa? Inaczej! Tak się teraz robi samo najlepsze takie, że Łooo!" ("Regulamin")

dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres email podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania narody, tj. adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu. § 5. Nagrody 1. Laureatom

"Jak chciałabyś zmienić kolor włosów na wiosnę?" ("Regulamin")

pozostają do dyspozycji Organizatora.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.5

Regulamin konkursu "Metamorfozy Mam" ("Regulamin")

lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzoną uczestniczkę Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzoną uczestniczkę

Regulamin konkursu "Metamorfozy Mam" ("Regulamin")

lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzoną uczestniczkę Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzoną uczestniczkę

"Bądź piękna jesienią" ("Regulamin")

uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za

REGULAMIN KONKURSU "Moje pierwsze kroki w macierzyństwie"

. opublikuje na stronie Serwisów listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres email wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu. § 5. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie jest: a) zestaw obejmujący paczkę produktów