ci昕ar w砤禼iwy moczu u dzieci

Tekst OLGA NIECIKOWSKA-PTEK Konsultacja: dr PIOTR ALBRECHT

Badanie krwi i moczu dzieci - obja秐iamy wyniki

Badanie krwi i moczu dzieci - obja秐iamy wyniki

Morfologia krwi i badanie moczu pozwalaj wykry przyczyn wi阫szo禼i dzieci阠ych dolegliwo禼i.

Jak dba o sk髍 podczas ci笨y? Uroda pod specjalnym nadzorem

W ci笨y te warto dba o sk髍, trzeba jednak pami阾a, 縠 to, co na co dzie nam nie szkodzi, mo縠 zacz辨 uczula, a pewne substancje zawarte w kosmetykach i niekt髍e zabiegi b阣 w ci笨y zupe硁ie niedopuszczalne. Sprawd kt髍e!

Zobacz wideo

40 niezwyk硑ch tygodni

40 niezwyk硑ch tygodni

sk髍y, dlatego dzieci urodzone po terminie mog mie sk髍 pofa砫owan wskutek zbyt d硊giego moczenia. S硑sza砤, 縠 ci昕arnej nie wolno podnosi r眐 do g髍y, bo p阷owina okr阠a si wok蟪 szyi dziecka? To przes眃. Ale ci昕ar體 nie podno wysoko. Twoje mi甓nie brzucha i tak s przeci笨one. 21. Tydzie