co to jest t昕yczka

Autor: lekarz medycyny Agnieszka BILSKA; Konsultacja: dr Piotr Albrecht

T昕yczka

T昕yczka

Gwa硉owne drgawki, skurcze i dr阾wienia r眐 lub st髉 wywo砤ne przez obni縠nie st昕enia wapnia (a wraz z nim i magnezu) w organizmie dziecka.

Niedob髍 wapnia i witaminy D u dziecka? Przeczytaj i dowiedz si jak do tego nie dopu禼i

Dieta dziecka powinna by zbilansowana, powinny si w niej znale兼 r罂ne grupy produkt體, zawieraj眂e niezb阣ne sk砤dniki: w秗骴 nich witamin D i wap.

Witamina D dla dzieci - co powinni秏y o niej wiedzie?

Witamina D pomaga zapobiega krzywicy, ale nie tylko. Przeczytaj dlaczego jeszcze warto podawa j dziecku.

Zobacz wideo

Witamina D latem

Witamin D z zasady podaje si profilaktycznie (400-800 jednostek na dob) przez ca硑 pierwszy rok 縴cia, bez wzgl阣u na pogod, ubi髍, wag i tempo wzrostu dziecka, chyba 縠 jest ono karmione mieszank mleczn wzbogacon w t witamin i wypija jej oko硂 litra na dob. W takim przypadku malec nie

Z砮 wch砤nianie

Z砮 wch砤nianie

wystaj眂y brzuch, op蠹nione dojrzewanie, nawracaj眂e afty w buzi, zmiany sk髍ne, przewlek砤 niedokrwisto舵. W秗骴 innych objaw體 wymienia si depresj, a tak縠 os砤bienie mi甓niowe, t昕yczk, osteoporoz, zaburzenia szkliwa. Nietolerancja glutenu jest uwarunkowana genetycznie i trwa przez ca砮 縴cie. Pe硁e