e-mail do redakcji

.

Regulamin konkursu miesięcznika "Dziecko"

Regulamin konkursu miesięcznika "Dziecko"

Kup miesięcznik "Dziecko" nr 5/2018 i wygraj podwójne zaproszenie do Centrum Nauki Kopernik. Przeczytaj regulamin konkursu.

Napisz do "Dziecka" i wygraj wózek

Piszesz bloga? Prowadzisz pamiętnik, zapisujesz to, co przeżywasz jako początkująca mama czy młody ojciec? Chcesz się podzielić swoimi przeżyciami? Weź udział w konkursie magazynu "Dziecko"!

Regulamin konkursu Testuj razem z "Dzieckiem" produkty Chicco

Kup najnowszy numer Miesięcznika "Dziecko" i zgłoś się, by testować produkty Chicco. Poniżej regulamin konkursu.

Redakcja "Dziecko"

Adres redakcji ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, tel. (0-22) 555-68-82, faks (0-22) 555-66-69 e-mail: dziecko@agora.pl Redakcja: Joanna Szulc (redaktor naczelna), Jola Łasiewicka-Królak (sekretarz redakcji), Beata Ciepłowska-Kowalczyk (zespół), Małgorzata Welman (zespół), Magda Rodak (zespół

Konkurs z Agi Bagi - regulamin

Konkurs z Agi Bagi - regulamin

spośród pracowników redakcji Miesięcznika. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałych na stałe na terytorium Rzeczypospolitej

Uzupełnij stylizację i wygraj perfumy!

Uzupełnij stylizację i wygraj perfumy!

Konkursu dla każdej z edycji oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie. 5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą

Dokąd fajnie byłoby pojechać pociągiem? Regulamin konkursu "Wyprawa"

Dokąd fajnie byłoby pojechać pociągiem? Regulamin konkursu "Wyprawa"

spośród pracowników redakcji Miesięcznika. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałych na stałe na terytorium Rzeczypospolitej

Regulamin konkursu towarzyszącego testowi konsumenckiemu Bielenda Sexi Mama ("Regulamin")

, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do Testu. § 4. Nagrody. 1. Nagrodami w Konkursie są: zestawy kosmetyków obejmujące https://www.edziecko.pl/poleca/7,158569,24988498,nagrody-dla-najlepszych-testerek-bielenda-badz-sexi-mama.html – po jednym zestawie dla każdego z

Konkurs "Podziękuj swojej położnej"

zgłaszającej (imię, nazwisko, e-mail, adres) - Uzasadnienie (w formie około jednej strony maszynopisu zdań opisujących przebieg porodu, rolę położnej w nim i to, za co szczególnie chcielibyście jej podziękować). Na zgłoszenia czekamy do 5 września 2008 roku. Autorki najciekawszych prac (wybranych przez

Regulamin konkursu Twój pamiętnik w "Dziecku"

Regulamin konkursu Twój pamiętnik w "Dziecku"

, 00-732 Warszawa z dopiskiem " Twój pamiętnik w Dziecku ", w terminie do dnia 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, z

Regulamin Ogólne zasady udostępniania treści

polegającej na Udostępnianiu Treści w stosunku do wszystkich Użytkowników. Wypowiedzenie nastąpi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na udostępnione przez Użytkownika konto poczty elektronicznej. 2. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym

Konkurs na Dzień Dziecka. Regulamin

Konkurs na Dzień Dziecka. Regulamin

wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym wyłonieniem jego zwycięzców, czuwać będzie jury powołane przez Organizatora spośród pracowników redakcji Miesięcznika. Regulamin stanowi

Regulamin testu konsumenckiego "Zostań Sexi Mamą z Bielendą"

(etap I) tj. przesłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie: - odpowiedzi na pytanie - co robisz, żeby czuć się jak sexi mama?; - podać dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny. 2. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1

Regulamin testu konsumenckiego "Zostań Sexi Mamą z Bielendą"

terminie od dnia 11 lipca 2018 roku od godziny 15:00 do dnia 23 lipca 2018 roku do godziny 23:59 (etap I) tj. przesłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie: - uzasadnienie dla swojego udziału w Teście Konsumenckim; - podać dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym: imię, nazwisko, adres e

Dział Marketingu - "Dziecko"

Dyrektor marketingu: Anna Wieczorek Product manager: Katarzyna Pastuszek tel. (0022) 555-67-92 e-mail: katarzyna.pastuszek@agora.pl

Regulamin konkursu "Dbamy o uśmiech"

wygranej dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy i numer telefonu. § 5. Nagrody. 1. Nagrodami w Konkursie są szczoteczki do zębów dla dzieci od 0-5 roku życia ISSA micro oraz podstawka na szczoteczkę do zębów o nazwie Mr. M, po jednym zestawie dla każdego z

Regulamin konkursu "Podziękuj swojej położnej"

porodu oraz należy wysłać zgłoszenie które powinno zawierać: a) Imię i nazwisko położnej b) Szpital, w który pracuje c) Dane osobowe zgłaszającej (imię, nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu) d) Prace zawierające uzasadnienie, opisujące w formie około jednej strony maszynopisu przebieg porodu, role

Regulamin konkursu o nazwie FotoKonkurs "Dziecko"

opracowania utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych), w tytułach prasowych wydawanych przez Organizatora, w tym w szczególności na łamach magazynu "Dziecko", w nakładach do 100.000 egzemplarzy oraz na nieodpłatne wprowadzanie tak

Regulamin konkursu "Idealny pobyt w hotelu"

Regulamin konkursu "Idealny pobyt w hotelu"

danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”). 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: konkursaustria@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 3

Regulamin konkursu "Muzeum przyszłości w Linz"

;Administrator”). 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: konkursaustria@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na

Regulamin konkursu "Childlife więcej niż witaminy"

Konkursu formularza konkursowego zawierającego identyczne konto e-mail, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. Pod jeden adres domowy może trafić tylko jedna nagroda 4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu

Regulamin konkursu pt. "Konkurs na pamiętnik"

redakcji ("Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na pamiętnik") lub w formie elektronicznej na adres: dziecko@agora.pl. Do prac można dołączać rodzinne zdjęcia. Do pracy uczestnik załącza swoje zgłoszenie udziału w Konkursie, zawierające imię, nazwisko, adres

Zyskaj chwilę dla siebie - zjedz ciepłe śniadanie, przygotuj kolację

Kiedy rozum śpi Najskuteczniejsza broń w walce o to, by na drodze do stania się rodzicem idealnym nie zatracić siebie, tkwi w… twojej własnej głowie. Jeśli czekasz, aż twój maluszek zapadnie w słodką drzemkę, żeby zacząć prasować, prać, gotować albo odpowiadać na zaległe e-maile, to znaczy

W pracy jak w domu?

? Pozwala na pracę w domu? Zapewnia dodatkowe świadczenia lub ulgi? Napiszcie o tym! Jak głosować? Na stronie firmaprzyjaznamamie.pl znajdziecie dokładny regulamin akcji, na postawie którego będzie można przesłać zgłoszenie, oraz formularz dla głosujących. Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres

Konkurs fotograficzny "Wychodzimy z dzieckiem z domu"

?! Pokażcie nam to na zdjęciu - najładniejsze nagrodzimy. Czekają bardzo atrakcyjne nagrody! Zdjęcia wysyłajcie od 10 do 23 maja do godziny na adres e-mail: wychodzimyzdomu@gazeta.pl W temacie maila koniecznie wskażcie grupę wiekową, z której ma być przyznana nagroda. 1. grupa wiekowa od 0-1 roku W niej

REGULAMIN KONKURSU "Fotograficzny konkurs na Dzień Dziecka"

realizacji prawa do nagrody. c) w temacie maila wskazać jedną z trzech grup nagród, z której ewentulanie ma zostać przyznana nagroda 2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedno zdjęcie, o którym mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych

Regulamin Testu Konsumenckiego "Bielenda - Bądź Sexi Mama"

udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Napisz nam, w którym tygodniu ciąży jesteś, co robisz, żeby czuć się Sexi mama? Uzasadnij, dlaczego to ty powinnaś otrzymać kosmetyki do testowania.", - podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania

WYGRAJ SPACERÓWKĘ!

schemacie na numer podany w SMSie informującym o wygranej. 4.4. Po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości SMS z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem zamieszkania, adresem e-mail oraz nr PESEL Organizator prześle do Laureata informację dotyczącą sposobu i terminu przekazania. 4.5. Nagrody w Konkursie

Regulamin konkursu "Na Wielkanoc dzieci też dostają prezenty" ("Regulamin").

ust. 1b) Regulaminu. 2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 3. Organizator w ciągu 7 (siedmiu) dni od wyłonienia zwycięzców, w sposób opisany powyżej, zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji do

Regulamin konkursu "Mobilna mama ma pomysł!" ("Regulamin").

otrzymają prawo do nagrody konkursowej o której mowa w § 5 Regulaminu. 3. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni od wyłonienia zwycięzców w sposób opisany powyżej, zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji do