galeria zdj赕 w grupie wiekowej

Dzieci rywalizuj od najm硂dszych lat. Rodzic: To nauczyciele 勘daj jak najwy縮zych stopni

Jak dzisiejsi uczniowie poradz sobie za kilka, kilkana禼ie lat? Wiele zale縴 od tego, jak teraz wygl眃a ich edukacja. A wygl眃a tak, 縠 koledzy i kole縜nki z klasy to wrogowie, kt髍zy konkuruj o miejsca w kolejnych "renomowanych" szko砤ch.