infekcje intymne u ci昕arnych

lek. med. Agnieszka Kurczuk Powolny, ginekolog, po硂縩ik

Infekcje intymne u ci昕arnych

Infekcje intymne u ci昕arnych

Infekcje okolic intymnych - to przypad硂舵 niemal tak cz阺ta jak katar. Ale w przeciwie駍twie do kataru nie mo縩a ich po prostu przeczeka, tylko trzeba leczy. Szczeg髄nie w czasie ci笨y.

Infekcje intymne u kobiet - przyczyny, objawy, leczenie

Infekcje intymne u kobiet zdarzaj si cz阺to, a ich objawy potrafi by bardzo dokuczliwe. Leczenie zale縴 od tego, co jest przyczyn infekcji. To dlatego tak wa縩e jest ustalenie, jaki patogen jest za ni odpowiedzialny. W tym temacie nie mniej uwagi powinno po秝i阠a si profilaktyce. Co robi, by infekcje intymne u kobiet nie nawraca硑?

Czy seks oralny powinien by zabroniony w trakcie ci笨y? Taka informacja pojawi砤 si w wielu mediach. Zapytali秏y o to eksperta

Czy kobiety w ci笨y powinny zrezygnowa z seksu oralnego? Taka wiadomo舵 od kilku lat pojawia si w r罂nych artyku砤ch. Zapytali秏y eksperta, czy takie ostrze縠nie jest uzasadnione.

Grzybica pochwy - wydzielina, objawy, leczenie

Grzybica pochwy - wydzielina, objawy, leczenie

bagatelizowa objaw體, nale縴 zg硂si si do lekarza ginekologa i rozpocz辨 leczenie. Powinno si ono opiera si na 秗odkach dopochwowych, te podawane doustnie mog wp硑wa na p丑d. Nale縴 wyleczy grzybic przed porodem - mo縠 ona utrudni gojenie si tkanek. Przeczytaj tak縠:  Infekcje intymne u

Basen w ci笨y? To najlepsza aktywno舵 fizyczna dla przysz硑ch mam. Ale s i wady

Basen w ci笨y? To najlepsza aktywno舵 fizyczna dla przysz硑ch mam. Ale s i wady

wysi砮k wskutek powi阫szaj眂ego si brzucha. Basen dla kobiet w ci笨y - czy jest bezpieczny? To pytanie stawia sobie wiele os骲. Du縠 zastrze縠nia budz bowiem problemy natury kobiecej, zwi眤ane z infekcjami intymnymi . Na basenie jest wiele bakterii, a kobiety w ci笨y s podatne na wszelkie infekcje

Bia砶omocz - przyczyny, objawy, leczenie

Bia砶omocz - przyczyny, objawy, leczenie

przewlek砮 zapalenia k酬buszk體 nerkowych , zakrzepica 縴硑 nerkowej, uszkodzenie mi笨szu nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zesp蟪 nerczycowy, choroby wrodzone nerek czy nowotwory nerek. Bia砶omocz mo縠 towarzyszy r體nie takim chorobom i stanom jak: infekcje intymne u kobiet , przerost gruczo硊

Rze勘czka - przyczyny, objawy i leczenie

Rze勘czka - przyczyny, objawy i leczenie

dni po kontakcie z bakteri, przy czym u m昕czyzn rozwijaj si one szybciej ni u kobiet. U m昕czyzn objawami rze勘czki jest: sw阣zenie i infekcja okolicy odbytu, b髄 i pieczenie cewki moczowej, ropna wydzielina z cewki moczowej, obrz阫 i tkliwo舵 naj眃rzy, zapalenie 縪酬dzi. Zdarza si, 縠 rze勘czka

Po porodzie - na to warto si przygotowa. Mamo, zadbaj o siebie

Po porodzie - na to warto si przygotowa. Mamo, zadbaj o siebie

zdominowany przez fizjologi. Niejedna m硂da matka jest zaskoczona powtarzaj眂ymi si pytaniami o mikcj (zrobienie siku) i oddanie stolca. Tymczasem to naprawd bardzo wa縩e i stanowi nie lada k硂pot dla wielu kobiet. By zapobiega infekcjom uk砤du moczowego , kobieta po porodzie powinna najp蠹niej do 8

Bieganie zabronione, nie mo縩a 鎤iczy mi甓ni brzucha? 6 fakt體 i mit體 o aktywno禼i fizycznej w ci笨y [PRAWDA CZY FAZ?]

Bieganie zabronione, nie mo縩a 鎤iczy mi甓ni brzucha? 6 fakt體 i mit體 o aktywno禼i fizycznej w ci笨y [PRAWDA CZY FAZ?]

osobami o r罂nym stopniu zaawansowania, w tym r體nie z kobietami w ci笨y. -  Polecam spacery i p硑wanie. Nale縴 pami阾a, 縠 p硑wanie mo縠 powodowa lub nasila infekcje okolic intymnych, co szczeg髄nie w ci笨y nie jest wskazane. ietn alternatyw s zaj阠ia ruchowe dedykowane przysz硑m mamom

Duphaston - co to za lek i jaki ma wp硑w na ci笨?

Duphaston - co to za lek i jaki ma wp硑w na ci笨?

, jednak, je秎i jest przyjmowana dopochwowo, mo縠 sprzyja infekcjom intymnym. Kobiety cz阺to zastanawiaj si, czy lepiej przyjmowa lutein, czy duphaston, zw砤szcza gdy kole縜nki opowiadaj o zaletach jednego lub drugiego z lek體. Niezale縩ie od tym opinii pami阾aj jednak, 縠 ka縟y przypadek jest

Kontrowersje: cesarka na 縴czenie

Kontrowersje: cesarka na 縴czenie

proc. ci笨 ko馽zy si ci阠iem). Najni縮ze wska糿iki ma Holandia - cesarki to nieco ponad 10 proc. porod體. W Polsce ci阠ie cesarskie jest wykonywane u blisko 30 proc. ci昕arnych. Ale w prywatnych szpitalach cesarskie ci阠ia to 7 na 10 porod體. A w klinikach uniwersyteckich (gdzie trafiaj

Cesarka na 縴czenie?

Cesarka na 縴czenie?

rodzaju por骴 uwa縜ny jest za przywilej bogatych i nowoczesnych kobiet. Najni縮ze wska糿iki ma Holandia - nieco ponad 10 proc. porod體. Ci阠ie cesarskie jest obecnie wykonywane w Polsce u prawie 30 proc. ci昕arnych (2 razy cz甓ciej ni 10 lat temu). Oznacza to, 縠 ty r體nie masz spor szans przywita

Jak dba o sk髍 podczas ci笨y? Uroda pod specjalnym nadzorem

Reakcja sk髍y na ci笨 jest nieprzewidywalna. Najcz甓ciej kobieta pi阫nieje, ale czasem zaczyna mie k硂poty z cer. Przyczyn tego jest podwy縮zony poziom estrogen體, kt髍e powoduj przesuszenie cery, 秝i眃 i zwi阫szon podatno舵 na podra縩ienia. U niekt髍ych os骲, zw砤szcza tych, kt髍e w m硂do禼i

Objawy ci笨y i pierwsze tygodnie

b阣 ci towarzyszy do samego rozwi眤ania, w organizmie jest teraz wi阠ej p硑n體, a macica ro秐ie. K硂poty z higien intymn. W czasie ci笨y zwi阫sza si ilo舵 wydzieliny z pochwy. Przypomina ona 秎uz owulacyjny. Prawdopodobnie ma za zadanie zabezpiecza drogi rodne przed infekcjami. Aby czu si

Kontrowersje wok蟪 porodu

wp硑wem stresu, a tak縠 zimna, g硂du i pragnienia. W sytuacji porodu mo縠 os砤bi lub nawet zahamowa skurcze. Dlatego tak wa縩y jest komfort psychiczny: poczucie bezpiecze駍twa, intymne warunki, wygoda. W ostatniej fazie porodu adrenalina pozwala kobiecie zmobilizowa si do wysi砶u. Hormon ten wytwarza