k眕iele ci昕arnej

mzb

Linea negra - czym jest? Czy zniknie po porodzie?

Linea negra - czym jest? Czy zniknie po porodzie?

Linea negra pojawia si u wielu kobiet w ci笨y, cho nie jest to regu潮. Kresa czarna, bo o niej mowa, zast阷uje w ci笨y fizjologiczn kres bia潮. Dzieje si tak w wyniku odk砤dania si w tym miejscu zwi阫szonej ilo禼i barwnika - melaniny. Linea negra, czyli ciemna linia, ci眊n眂a si od p阷ka po spojenie 硂nowe, znika zwykle po kilkunastu tygodniach od porodu. Co warto o niej wiedzie?

Soda oczyszczona - co mo縩a ni leczy? Kiedy i na co pomaga?

Soda oczyszczona, nieorganiczny zwi眤ek chemiczny, jest szeroko stosowana w kuchni, kosmetyce czy przemy秎e, ale i lecznictwie. Ma wiele w砤禼iwo禼i i zaskakuj眂ych zastosowa. Na jakie dolegliwo禼i pomaga? Kiedy warto po ni si阦a? Co leczy soda oczyszczona?

Szko砤 rodzenia - kiedy i dlaczego warto si do niej zapisa

Szko砤 rodzenia, czyli cykl zaj赕 skierowany do przysz硑ch rodzic體, jest bardzo popularny w秗骴 ci昕arnych kobiet od kilkunastu lat. Nie jest to jednak pomys ostatnich dekad, poniewa pierwsze szko硑 rodzenia powsta硑 dawno - po II wojnie 秝iatowej w Wielkiej Brytanii i w 1956 roku w Polsce. Na czym polegaj zaj阠ia w szkole rodzenia i dlaczego warto si do niej zapisa przed porodem?

Zobacz wideo

Lukrecja - w砤禼iwo禼i, zastosowanie, zagro縠nia

Lukrecja - w砤禼iwo禼i, zastosowanie, zagro縠nia

dzia砤nie nawil縜j眂e i koj眂e. Bylina dodatkowo zmniejsza zaczerwienie sk髍y i wzmacnia naczynka krwiono秐e, 砤godzi stany zapalne sk髍y i podra縩ienia, przy秔iesza gojenie wyprysk體. Lukrecja to sk砤dnik szampon體 (zw砤szcza do w硂s體 zniszczonych, delikatnych, 砤mliwych), produkt體 do k眕ieli, krem體

PIEL蔊NACJA SK覴Y WARUNKIEM ZDROWEGO ROZWOJU DZIECKA

K眕iel noworodka i jej znaczenie Obecnie po porodzie odbiega si od k眕ieli, poniewa wa縩e jest aby ma p硂dowa (ta bia砤 substancja o konsystencji wosku) jak najd硊縠j by砤 nie zmywana i spe硁ia砤 rol ochronn sk髍y noworodka. Dzieci rodz si otulone mazi p硂dow, kt髍a zawiera przeciwcia砤 i

Opuchni阾e kostki - jak sobie pom骳?

Opuchni阾e kostki - jak sobie pom骳?

oty硑ch. Niekiedy obrz阫owi kostek u n骻 towarzysz inne objawy, takie jak: podwy縮zona temperatura, b髄, zaczerwienienie. Opuchni阾e kostki w ci笨y Dolegliwo禼i zwi眤ane z opuchni阾ymi kostkami cz阺to dotykaj ci昕arne, zw砤szcza w ostatnich miesi眂ach ci笨y. W體czas przysz砮 mamy, nawet je秎i zdrowo si

Masa krocza - jak i kiedy go wykonywa?

Masa krocza - jak i kiedy go wykonywa?

Masa krocza, czyli sk髍y i mi甓ni po硂縪nych mi阣zy uj禼iem pochwy a odbytem, ma przygotowa drogi rodne do porodu naturalnego. Zabiegi te, kt髍e mo縠 wykonywa ka縟a ci昕arna w zaciszu domu, zmniejszaj ryzyko p阫ni阠ia krocza czy konieczno禼i jego naci阠ia podczas porodu. Masa krocza - efekty

"Szybki spos骲 nawil縠nia sk髍y, gdy brak czasu na dok砤dniejsz piel阦nacj". Co s眃z przysz砮 mamy o Nawil縜j眂o - regeneruj眂ej mgie砪e do cia砤 Bielenda Sexi Mama? [WYNIKI TESTU]

"Szybki spos骲 nawil縠nia sk髍y, gdy brak czasu na dok砤dniejsz piel阦nacj". Co s眃z przysz砮 mamy o Nawil縜j眂o - regeneruj眂ej mgie砪e do cia砤 Bielenda Sexi Mama? [WYNIKI TESTU]

Jak piel阦nuj swoje cia硂 przysz砮 mamy? Czy zawsze znajduj czas i si酬 na „domowe SPA”? W秗骴 57-ciu ci昕arnych kobiet przeprowadzili秏y test konsumencki Nawil縜j眂o - regeneruj眂ej mgie砶i do cia砤 Bielenda Sexi Mama, kt髍a 秝ietnie sprawdza si, kiedy chcemy szybko nawil縴 sk髍

Hemoroidy w ci笨y - leczenie, objawy

Hemoroidy w ci笨y - leczenie, objawy

porodzie hemoroidy zmniejszaj si i nie wymagaj dodatkowego leczenia, cho cz阺to zdarza si, 縠 wracaj podczas kolejnych ci笨 lub gdy zaczynaj dokucza zaparcia. Bardzo rzadko kobietom ci昕arnym proponuje si zabiegi chirurgiczne. Hemoroidy w ci笨y - jak leczy? Co na hemoroidy w ci笨y? Wiele kobiet

Ci笨a odm砤dza? Dermatolog o piel阦nacji sk髍y m硂dych matek

Ci笨a odm砤dza? Dermatolog o piel阦nacji sk髍y m硂dych matek

finansowych to nie jest mo縧iwe, to kobieta mo縠 si sama masowa w domu, przy ka縟ej okazji: w k眕ieli, pod prysznicem, po wyj禼iu spod prysznica. Warto zawsze znale兼 t chwil na wcieranie jakiego olejku, wa縩e, 縠by go wmasowa. M體i si, 縠 bardzo dobr form masa縴 s masa縠 izometryczne, na napi阾ej

Po porodzie - na to warto si przygotowa. Mamo, zadbaj o siebie

Po porodzie - na to warto si przygotowa. Mamo, zadbaj o siebie

? Niestety, bywa i tak. K硂poty - najcz甓ciej przej禼iowe - z kontrolowaniem moczu  dotykaj niemal po硂wy ci昕arnych. Niekt髍e panie maja problem ju w ci笨y, inne dopiero po ci昕kim porodzie. Najcz甓ciej dolegliwo舵 pojawia si po porodzie naturalnym, ale po cesarskim ci阠iu te si zdarza.. Przyczyny

Jak przygotowa si do porodu i o czym warto pami阾a? "Przede wszystkim znajd do porodu przyjazne miejsce" [ROZMOWA]

Jak przygotowa si do porodu i o czym warto pami阾a? "Przede wszystkim znajd do porodu przyjazne miejsce" [ROZMOWA]

przyjazne miejsce, a wi阫szo舵 l阫u zniknie bez 秎adu. Sprawd, jakie metody 砤godzenia b髄u s stosowane w szpitalu, kt髍y wybierzesz. Zawsze warto wypr骲owa najpierw metody niefarmakologiczne - k眕iel w wannie, prysznic oraz pi砶i, na kt髍ych mo縩a siedzie ko硑sz眂 biodrami, co u砤twi Ci radzenie sobie

Prezenty pod choink dla mam i kobiet w ci笨y

Prezenty pod choink dla mam i kobiet w ci笨y

gwiazdkowy dla mamy lub kobiety w ci笨y b阣zie czym tylko dla niej, a nie kolejnym punktem z listy rzeczy do kupienia. Nie b阣ziemy wi阠 poleca Wam zakupu poduszek do spania dla ci昕arnych, adaptera do pas體 bezpiecze駍twa czy element體 wyprawki niemowl阠ia. Ubraniowe prezenty gwiazdkowe Zar體no ci笨a jak

Dlaczego wszystkie dzieci na 秝iecie powinny spa w kartonach? "Fi駍kie pude砶a" podbijaj 秝iat

Dlaczego wszystkie dzieci na 秝iecie powinny spa w kartonach? "Fi駍kie pude砶a" podbijaj 秝iat

), kombinezon zimowy, 秗odki do piel阦nacji, akcesoria do k眕ieli, r阠zniki z kapturem, 秔iworek do spania, gryzaki, ksi笨eczka itd. Kartonowe pude砶o/丑縠czko wraz z zawarto禼i jest form becikowego. Co prawda mo縩a w zamian pobra 140 euro, ale ponad 95 proc. Fin體 wybiera pude砶a, bo ich wyposa縠nie jest

"B阣ziesz matk zezowatego alkoholika". 15 najbardziej absurdalnych ci笨owych przes眃體

"B阣ziesz matk zezowatego alkoholika". 15 najbardziej absurdalnych ci笨owych przes眃體

ze wsi: "Nie zakrywaj buzi r阫, jak chce ci si wymiotowa, bo dziecko b阣zie 秏ierdzia硂". Po czym takim nawet k眕iel nie pomo縠. Okazuje si, 縠 kolor w硂s體 dziecka wcale nie zale縴 od gen體. "Powiedzieli mi, 縠bym nie farbowa砤 w硂s體 na czerwono, bo dziecko wyjdzie rude"

Znieczulenie zewn眛rzoponowe podczas porodu

Znieczulenie zewn眛rzoponowe podczas porodu

Jednym z pyta, kt髍e nasuwaj si ci昕arnym, jest to, czy znieczulenie zewn眛rzoponowe (zzo) boli. Wszystko dlatego, 縠 anestezjolog podczas takiego zabiegu musi wbi do舵 spor ig酬 w przestrze mi阣zykr阦ow pacjentki. Uspokajamy - zanim to nast眕i, stosuje wst阷ne znieczulenie, do kt髍ego u縴wa

10 najdziwniejszych zachcianek ci笨owych (albo i jeszcze wi阠ej!)

10 najdziwniejszych zachcianek ci笨owych (albo i jeszcze wi阠ej!)

zapotrzebowanie na wafelki, a p蠹niej tak縠 nektarynki, ser ple秐iowy, 硂sosia, sushi i cykori, to naprawd pestka w por體naniu z tym, co chc jada niekt髍e ci昕arne kobiety! Firma ECigaretteDirect zapyta砤 400 kobiet o ich najdziwniejsze zachcianki ci笨owe. Niekt髍e s naprawd szczeg髄ne! Wiele przysz硑ch

Domowe sposoby na wywo砤nie porodu: ciasto, ananas, seks. To dzia砤?

Domowe sposoby na wywo砤nie porodu: ciasto, ananas, seks. To dzia砤?

, ginekolog-po硂縩ik. - Oko硂 5 proc. kobiet rodzi w terminie, wi阫szo舵 nieznacznie po. Tak naprawd nie ma naturalnych sposob體 na wywo砤nie porodu. Takie metody s nie tylko 秏ieszne, ale mog te by niebezpieczne - ostrzega. Sp骿rzmy jednak, co radz sobie nawzajem ci昕arne internautki i czy nauka

Podr罂owanie w ci笨y - kto, gdzie, czym i kiedy?

Podr罂owanie w ci笨y - kto, gdzie, czym i kiedy?

sta硂by na przeszkodzie twojej podr罂y. Zdarzaj si sytuacje, kiedy lekarz mo縠 odradzi wyjazd: - Podr罂e s niewskazane np. w przypadku przoduj眂ego 硂縴ska czy skracaj眂ej si szyjki macicy - m體i dr Rogiewicz i dodaje: - Lekarz wie najlepiej, czy jego ci昕arna pacjentka mo縠 podr罂owa. Lepiej tak縠

Cukrzyca ci笨owa? Nie martw si! [HISTORIE MAM]

Cukrzyca ci笨owa? Nie martw si! [HISTORIE MAM]

artyku硊 ma砤, s硂dka niespodzianka, specjalnie dla Ciebie. I wiesz? Nad cukrzyc ci昕arnych da si zapanowa. Sk眃 o tym wiem? Bo sama j mia砤m. Dwukrotnie. Cukrzyca? To brzmi jak wyrok. Uruchamia wszystkie mechanizmy l阫owe, parali縰je. Nigdy nie przepada砤m za s硂dyczami, zawsze by砤m zdrowa i szczup砤

Pierwsze dni z dzieckiem [HISTORIE RODZIC覹]

Pierwsze dni z dzieckiem [HISTORIE RODZIC覹]

), potem u Jadzi zdiagnozowano AZS. - To by砤 walka, 縠by si nie podda - m體i Maja. - Mia砤m do砤, oj, mia砤m. Pochlipywa砤m sobie czasem w k眛ku. Wtedy Maciek przychodzi, bra Jadzi, a ja sz砤m wzi辨 k眕iel albo wyspa si. PR覤A DLA DWOJGA Po硂縩e w szko砤ch rodzenia, gazety, ksi笨ki dla ci昕arnych

Sposoby na przezi阞ienie w ci笨y - czym si leczy?

Sposoby na przezi阞ienie w ci笨y - czym si leczy?

. Katar w ci笨y - co mo縩a bra na katar w ci笨y? Co na kaszel w ci笨y? Jest niebezpieczny dla ci昕arnych, bo mo縠 spowodowa przedwczesne skurcze macicy i wywo砤 por骴. Dlatego, je秎i kaszlesz du縪 i cz阺to, lepiej nie czekaj z wizyt u lekarza. To, kt髍e z domowych sposob體 na kaszel zastosujesz

Nie r骲 wiochy dziecku! - przemoc i seks na zdj阠iach w internecie

Nie r骲 wiochy dziecku! - przemoc i seks na zdj阠iach w internecie

o秏ieszaj眂e - takie s cz阺to materia硑 foto, kt髍ych bohaterami na pierwszym czy drugim planie s maluchy. Rodzice prze禼igaj si w bezsensownych albo niedwuznacznych pozach, sytuacjach i komentarzach pod fotkami. Zamieszczaj nagie zdj阠ia maluch體 i p蟪obna縪ne, prowokacyjne swoje, ci昕arne fotografuj

Zdrowie przy nadziei

specjalnych soli do k眕ieli. Pe硁e piersi i okr眊硑 brzuszek dodaj przysz硑m mamom seksapilu - nie warto za wszelk cen pr骲owa ukry si pod narzutkami przypominaj眂ymi namiot. Eksponuj pi阫ny biust, ale zadbaj o wygodny stanik - piersi mog sta si nawet o 400 g ci昕sze. Ubranie powinno by lekkie

Kuriozalne rady ze starych poradnik體 dla mam

prawda ta zilustrowana jest portretem zasmuconej ci昕arnej kobiety, kt髍a musia砤 od硂縴 druty i rob髏k. Autor poradnika roztacza te przed oczekuj眂 dziecka kobiet sielankow wizj macierzy駍twa: "Kiedy urodzi si dziecko, b阣ziesz sp阣za jeszcze wi阠ej czasu w kuchni". Z kolei ksi笨ka z

Piel阦nacja piersi

powinna mie禼i i obejmowa ca潮 pier tak縠 wtedy, gdy pochylisz si mocno do przodu. Wygodne b阣 szerokie, regulowane rami眂zka. Nawil縜nie sk髍y piersi Od pocz眛ku ci笨y warto stosowa kremy nawil縜j眂e i uelastyczniaj眂e sk髍 piersi dla kobiet ci昕arnych. Wcieraj je dwa razy dziennie po k眕ieli

Czy tata mo縠 by zazdrosny o dziecko?

nie砤two w tym przeludnionym 秝iecie. Tworzycie Zwi眤ek Doskona硑. Pora na nast阷ny poziom: dziecko. Ona wspomina o tym coraz cz甓ciej, rozczula si na widok kolorowych 秔ioch體, opowiada o kolejnej ci昕arnej kole縜nce z pracy. Bobaski s mi砮. Scalaj zwi眤ek. My秎isz, 縠 to naprawd dobry

Rozst阷y - czy mo縩a je pokocha?

rozst阷y! Podobne do秝iadczenia ma Justyna: - Ja r體nie ba砤m si rozst阷體. W pierwszej ci笨y u縴wa砤m zachwalanego w Internecie kremu - z religijna gorliwo禼i, dwa razy dziennie, a dodatkowo po codziennej k眕ieli pod prysznicem smarowa砤m si oliwk przeciw rozst阷om. Uda硂 si, nie mia砤m 縜dnych

Ci笨a w Wielkiej Brytanii

siedmiu dni. Dziecko mo縠 przez ca硑 czas by przy tobie, ale - je秎i chcesz odpocz辨 - piel阦niarki si nim zaopiekuj. Pomog te przy pierwszej k眕ieli, zmianie pieluchy, ubieraniu. Dziecko jest badane tu po urodzeniu oraz ponownie, dzie p蠹niej. Wi阫szo舵 szpitali wykonuje rutynowe badanie s硊chu

Rodzice chorego na mukowiscydoz dziecka: "Liczymy si z tym , 縠 mo縠my mie mniej czasu" [WYWIAD]

wspania砮 uczucie patrze, jak ro秐ie i rozwija si. W砤禼iwie od pierwszych dni najwi阫sz przyjemno舵 sprawiaj mu k眕iele, 秏ieje si podczas nich wniebog硂sy, wychlapuj眂 wod z wanienki na ca潮 砤zienk. Uwielbia te, gdy ca硊j go w szyjk, a zasypia z u秏iechem na ustach, gdy delikatnie muskam jego

Przes眃y ci笨owe - Wasze historie

, to ju mi babcia nie powiedzia砤. Ale poni縠j zamieszcz (oczywi禼ie ku przestrodze i aby przetrwa硑 na wieki) przes眃y, kt髍ymi jestem uraczana, to b阣zie taki dekalog ci昕arnej w czasach obecnych: - W czasie ci笨y - nie obcina w硂s體 bo si dziecku 縴cie skraca, - Nie przechodzi pod sznurkami bo

Leki w ci笨y

zdolno舵 przyswajania glukozy. Tak rozwija si cukrzyca. Cukrzyca ci笨owa zdarza si u 2-8 proc. ci昕arnych. Jest powa縩ym zagro縠niem dla rozwoju dziecka. Jeszcze w latach siedemdziesi眛ych ubieg砮go wieku 25 proc. dzieci matek z nieleczon cukrzyc umiera硂 przed narodzeniem. Na szcz甓cie dzisiaj

Por骴 domowy bez udzia硊 pa駍twa

, teraz jest ich dwa razy wi阠ej. Liczba ch阾nych jest wi阫sza, ale 40 proc. ci昕arnych po硂縩e kieruj do szpitala, bo tak b阣zie dla nich bezpieczniej. Dzi za por骴 domowy matka musi zap砤ci sama. - P砤ci si po硂縩ej 1,5-2,5 tys. z, zale縩ie od tego, ile razy po porodzie b阣zie nas odwiedza - m體i

Poroni砤m. Dlaczego tak si sta硂?

przy ich po潮czeniu. Dopiero przy powt髍nym poronieniu szuka si przyczyn w organizmie kobiety. W gr wchodzi mog: - nieprawid硂wo禼i narz眃體 rodnych (nieprawid硂we po硂縠nie, niedorozw骿 b眃 wady rozwojowe macicy); - choroby zaka糿e ci昕arnej: zaka縠nia wirusowe - r罂yczka, odra, grypa i inne

Przykr髏ki T-shirt m昕a i zszarza砤 cera? Nic z tego! Kobiety chc wygl眃a 砤dnie tak縠 na porod體ce

ci笨y najcz甓ciej poleca piel阦nacj st髉 z ch硂dn k眕iel mineraln: - Przynosi ulg spuchni阾ym i mocno obci笨onym stopom - m體i kosmetolog. - Kolejn propozycj jest ratunek na obrz阫ni阾e nogi, np. przy pomocy masa縰 lodem, kt髍y jest bardzo popularny w ostatnim czasie - podpowiada. Naszym stopom

Ospa wietrzna - jak ul縴 choremu dziecku?

co uczucie sw阣zenia narasta, wi阠 maluch odruchowo si drapie. Malcowi pomog te k眕iele z dodatkiem nadmanganianu potasu lub sody oczyszczonej (硑縠czka na litr wody) albo rozgotowanego siemienia lnianego. Mo縩a r體nie zrobi nasiad體k w ciep砮j wodzie z dodatkiem rumianku, to doskona硑 spos骲

Jak dba o sk髍 podczas ci笨y? Uroda pod specjalnym nadzorem

- delikatne nanoszenie, a nie wcieranie. Kosmetyki dla kobiet w ci笨y to, podobnie jak te przeznaczone dla dzieci i niemowl眛, jedne z najlepiej przebadanych na rynku. Prowadzone w Instytucie Matki i Dziecka badania polegaj na testowaniu preparat體 przez co najmniej 25 kobiet ci昕arnych i karmi眂ych piersi

Uroda w ci笨y

zatroszczy. Niestety, tylko 25 proc. ci昕arnych kobiet ma to szcz甓cie, 縠 nie puchn im stopy. Przyrost wagi, rozlu糿ienie staw體, zatrzymywanie wody w organizmie mog sprawi, 縠 but體, kt髍e nosi砤 wcze秐iej, nie b阣ziesz mog砤 wcisn辨. Po porodzie waga spadnie, obrz阫i znikn, stopniowo zacie秐i si

Sposoby na poranne nudno禼i

Podobno m阠z "tylko" ok. 40-50 proc. ci昕arnych. Najcz甓ciej tu po przebudzeniu, ale wiele kobiet odczuwa je tak縠 w innych porach dnia, a te, kt髍e maj najmniej szcz甓cia - tak縠 w nocy. Nasilenie objaw體 mo縠 by r罂ne - od 砤godnych nudno禼i do uporczywych wymiot體. Na szcz甓cie

Obalamy kolejne mity na temat ci笨y

. Zapewniaj j gruczo硑 硂jowe znajduj眂e si w sk髍ze otoczki, kt髍e nawil縜j piersi i zapobiegaj眂 w ten spos骲 p阫ni阠iom brodawek w wyniku karmienia. Szorowanie brodawek w czasie k眕ieli g眀k, a potem wycieranie ich szorstkim r阠znikiem mo縠 wr阠z odnie舵 skutek przeciwny do zamierzonego. Nask髍ek

Boj si rodzi po ludzku

ci笨y i porodu jest przewa縩ie do zniesienia, od tysi阠y zreszt lat, a m昕czy糿i, jak wiadomo, nie kochaj nas g丑wnie za nieskaziteln urod. Kolejn ci昕arn zaczepiam na korytarzu gda駍kiego szpitala w wielkim blokowisku. Urocza brunetka z wydatnym brzuszkiem dwa razy w 

Objawy ci笨y i pierwsze tygodnie

. Md硂禼i. Dok砤dnie nie wiadomo, dlaczego tak wiele ci昕arnych kobiet (m體i si nawet o 80 proc.) odczuwa md硂禼i. Jedna z teorii g硂si, 縠 organizm ostrzega kobiet przed kontaktem z czym, co mog硂by by nie秝ie縠 i zawiera toksyny. Nasilenie objaw體 mo縠 by r罂ne - od 砤godnych nudno禼i do

Podr罂 na planet Por骴

rodz. To by punkt zwrotny. Dick-Read pojecha do Afryki, zobaczy, jak rodz plemiona pierwotne - w skupieniu, kieruj眂 si tym, co podpowiada fizjologia. I zacz背 si zastanawia, dlaczego kobiety w Europie tak silnie odczuwaj b髄 porodowy. Po latach obserwacji ci昕arnych kobiet doszed do wniosku

U砤twi 縴cie pracuj眂ej mamie

formularz, czym mog砤bym s硊縴. Okaza硂 si, 縠 jest tego sporo. Uzgodni砤m z m昕em (ma wolny zaw骴), jak mo縠my praktycznie zorganizowa moje dzia砤nia i przedstawi砤m ofert. Mog: przygotowa do porodu ci昕arne (jestem instruktork szko硑 rodzenia); pom骳 w opiece nad noworodkiem (nauka karmienia

Dysplazja staw體 biodrowych

nara縪ne s: dziewczynki (dysplazja wyst阷uje u nich sze舵 razy cz甓ciej ni u ch硂pc體). To wp硑w hormonu gi阾ko禼i, relaksyny, kt髍y rozlu糿ia przed porodem stawy miednicy kobiety ci昕arnej. Chrz眘tki maj眂ej si urodzi dziewczynki tak縠 nie s na oboj阾ne, jej stawy biodrowe robi si zbyt elastyczne

Powr髏 do pracy

... Warto na nowo opracowa scenariusz powrot體 do domu. Kiedy wraca砤 i mog砤 chwil odpocz辨, teraz ju od progu b阣zie na ciebie czeka kto bardzo st阺kniony. Znajd rozwi眤anie, kt髍e pozwoli ci chwil odsapn辨, a jednocze秐ie cieszy si bliskim kontaktem z dzieckiem (np. wsp髄na k眕iel). Za prace

Najlepsze polskie po硂縩e - laureatki plebiscytu

. Osoba, kt髍a o prawa ci昕arnych walczy jak o swoje w砤sne. M骿 syn nie 秔ieszy si z przyj禼iem na ten 秝iat, w zasadzie to zosta eksmitowany w 43. tygodniu ci笨y. Do szpitala zg硂si砤m si gdy m骿 ginekolog uzna, 縠 d硊縠j nie mo縠my ju zwleka z porodem. Skierowano mnie na oddzia patologii ci笨y

Kontrowersje wok蟪 porodu

wy縠j, tym bardziej stromo. Czasem kobiecie wydaje si, 縠 nie da rady - pomo縠 wtedy ciep砤 k眕iel, masa lub zmiana pozycji. Krytyczny moment to tzw. kryzys si骴mego centymetra. Do bolesnych skurcz體 do潮cza si zm阠zenie i zniecierpliwienie. Wiele kobiet m體i wtedy, 縠 ju nie da rady, a nawet prosi

Infekcje intymne u ci昕arnych

by tak縠 r阠zniki, myd砤, kostiumy k眕ielowe. Pierwszym objawem jest sw阣zenie i b髄 pochwy oraz warg sromowych a tak縠 g阺te, bia砤we up砤wy. Zaka縠nia grzybicze najcz甓ciej n阫aj nas latem, gdy jest ciep硂 i cz甓ciej korzystamy z k眕ieli i obcych 砤zienek. Cz阺to te zdarza si grzybica po