m昕czyzna z dzieckiem

JP

Hilary Duff przy砤pa砤 m昕czyzn, kt髍y fotografowa jej dziecko. Stanowcza reakcja mamy

Hilary Duff przy砤pa砤 m昕czyzn, kt髍y fotografowa jej dziecko. Stanowcza reakcja mamy

Hilary Duff szczerze opowiedzia砤 o nieprzyjemnej rozmowie z fotografem. M昕czyzna bez zgody fotografowa jej dziecko, kiedy gra硂 w pi砶. Nagranie wstawi砤 na swojego Instagrama ku przestrodze innym rodzicom.

M昕czyzna pokaza, jak przewija roczne dziecko w m阺kiej toalecie. I przy okazji zwr骳i uwag na powa縩y problem

Ten m昕czyzna pokaza, 縠 opieka nad dzieckiem to nie lada wyzwanie. Przy okazji zwr骳i uwag na problem, jakim jest brak przewijak體 w m阺kich toaletach. Jego apel odbi si szerokim echem w Internecie.

Transp砪iowa modelka spodziewa si dziecka. Jej partner jest w 髎mym miesi眂u ci笨y

Modelka, kt髍a urodzi砤 si, jako m昕czyzna Danna Sultana spodziewa si dziecka z m昕em Estebanem Landrau, kt髍y urodzi si jako kobieta. "Prawie mamy nasz pociech".

"Kiedy tata idzie na zakupy z dzieckiem, jest bohaterem. Mnie nikt nigdy tak nie traktuje"

"Kiedy tata idzie na zakupy z dzieckiem, jest bohaterem. Mnie nikt nigdy tak nie traktuje"

, wgapiaj眂 si bez przerwy w telefon" etc. - Kiedy poszli秏y z dzie鎚i na spacer. Drew ni髎 na r阫ach nasz c髍k Holly i pcha przed sob pusty w髗ek. Mijaj眂y nas starszy m昕czyzna na jego widok roze秏ia si i powiedzia: 'Ty biedaku". Ja w tym czasie taszczy砤m dwie torby i drugie dziecko

Urlop ojcowski w 2020: dodatkowy, w pe硁i p砤tny miesi眂. Ikea jako pierwsza w Polsce wprowadza takie udogodnienie

Urlop ojcowski w 2020: dodatkowy, w pe硁i p砤tny miesi眂. Ikea jako pierwsza w Polsce wprowadza takie udogodnienie

R罂nice w p砤cach m昕czyzn i kobiet powoduj cz阺to, 縠 to panie decyduj si na opiek nad dzieckiem. Niekt髍e firmy wprowadzaj innowacje, aby zr體nowa縴 podej禼ie do pe硁ienia r髄 opieku馽zych. Ikea proponuje swoim pracownikom dodatkowy, p砤tny miesi眂 urlopu ojcowskiego. P砤tny miesi眂

Steward pom骻 uspokoi p砤cz眂e dziecko. "Mama wygl眃a砤, jakby zas硊giwa砤 na chwil przerwy"

Steward pom骻 uspokoi p砤cz眂e dziecko. "Mama wygl眃a砤, jakby zas硊giwa砤 na chwil przerwy"

Joel O’Paris Castro na co dzie pracuje jako steward ameryka駍kich tanich linii lotniczych Frontier Airlines. W swojej pracy nierzadko musi si zmierzy z r罂nymi wyzwaniami. Podczas lotu z Tyler (stan Teksas) do Denver (stan Kolorado) pom骻 kobiecie, kt髍ej ma砮 dziecko nieustannie

Ustalenie ojcostwa - pozew, domniemanie, badanie DNA

Ustalenie ojcostwa - pozew, domniemanie, badanie DNA

zwi眤ku ma晨e駍kiego, ojcem dziecka jest inny m昕czyzna ni m笨 jego matki. W體czas pierwszym krokiem jest przeprowadzenie post阷owania s眃owego o zaprzeczenie ojcostwa. Dopiero po jego prawomocnym zako馽zeniu mo縧iwe staje si albo wyst眕ienie do s眃u z pozwem o ustalenie ojcostwa, albo procedura maj眂a

Oburzaj眂e zachowanie przysz砮go taty. Za wszelk cen chcia dosta si na porod體k. "To zagra縜硂 zdrowiu ca砮go szpitala"

Oburzaj眂e zachowanie przysz砮go taty. Za wszelk cen chcia dosta si na porod體k. "To zagra縜硂 zdrowiu ca砮go szpitala"

przyzna si dopiero, kiedy jego 縪na zaraz po urodzeniu dziecka, zacz瓿a wykazywa objawy zaka縠nia koronawirusem. Uniwersytet w Roachester, w kt髍ym by硑 robione testy na obecno舵 wirusa u m昕czyzny, kobiety i dziecka, nie mo縠 ujawni wynik體, ze wzgl阣u na ochron praw osobowych. Barbara Ficarra, 

Ludzie zdradzaj zwykle na wyjazdach z pracy. "Je秎i jedna ze stron przestaje rozmawia, jest o krok od zdrady"

Ludzie zdradzaj zwykle na wyjazdach z pracy. "Je秎i jedna ze stron przestaje rozmawia, jest o krok od zdrady"

Zdrada dotyczy du縠j liczby zwi眤k體. Z raportu "Ryzykownych zachowa Polak體" z 2016 roku wynika, 縠 a ponad po硂wa m昕czyzn jest niewiernych i oko硂 30 proc. kobiet. Od 2011 do 2016 roku liczba os骲 deklaruj眂ych zdrady ma晨e駍kie wzros砤 o 11 proc. Je秎i chodzi o m昕czyzn

Rodzice podejrzewaj, 縠 dosz硂 do pomy砶i podczas zabiegu in vitro. Dziecko nie wygl眃a jak oni

Rodzice podejrzewaj, 縠 dosz硂 do pomy砶i podczas zabiegu in vitro. Dziecko nie wygl眃a jak oni

Drew Wasilewski i Kristina Koedderich obecnie s po rozwodzie. Gdy byli ma晨e駍twem, starali si o dziecko. Mieli k硂poty z pocz阠iem, dlatego postanowili skorzysta z mo縧iwo禼i zap硂dnienia in vitro. Jak informuje CNN , w listopadzie 2012 roku dostarczyli do Institute of Reproductive

Tata sformu硂wa zasady dla bliskich dotycz眂e odwiedzin dziecka. Nazwali go "aroganckim"

Tata sformu硂wa zasady dla bliskich dotycz眂e odwiedzin dziecka. Nazwali go "aroganckim"

W ameryka駍kim serwisie Reddit pojawi si wpis u縴tkownika o pseudonimie AmItheAsshole . M硂dy tata opisa histori o tym, jak zosta nazwany aroganckim i niegrzecznym, poniewa wys砤 bliskim e-maila z zasadami, kt髍e trzeba przestrzega przy jego dziecku podczas pierwszych odwiedzin

Pytamy m昕czyzn, czy urlop tacierzy駍ki jest "wbrew naturze"? "Moja m阺ko舵 na tym nie ucierpia砤"

Pytamy m昕czyzn, czy urlop tacierzy駍ki jest "wbrew naturze"? "Moja m阺ko舵 na tym nie ucierpia砤"

. Polityk stwierdzi, 縠 B骻 i natura nie chc, aby m昕czyzna opiekowa si dzieckiem. - To, 縠 w Europie m昕czy糿i przestaj by m昕czyznami, wi笨e si, niestety, tak縠 z tym, 縠 kobiety przestaj by kobietami. To si jakby zje縟縜 [..] Ja chc mie w Polsce po prostu kobiety i m昕czyzn. Bo tak urz眃zi砤

Jakie problemy w zwi眤ku pojawiaj si po narodzinach dziecka? 4 najcz阺tsze trudno禼i, z kt髍ymi borykaj si m硂dzi rodzice

Jakie problemy w zwi眤ku pojawiaj si po narodzinach dziecka? 4 najcz阺tsze trudno禼i, z kt髍ymi borykaj si m硂dzi rodzice

pozytywnych zmianach w naszym 縴ciu, rado禼i, kt髍 wnios硂 dziecko. Z takim podej禼iem weryfikujmy nasze spojrzenie na zwi眤ek, stawiajmy naszej relacji inne cele ni przed urodzeniem dziecka. Przyk砤dowo: je秎i nie uda si wyjecha z partnerem na weekend, to mo縠 uda si cho wyskoczy na wsp髄n pizz wraz

"Kiedy zobaczy砮m ci po raz pierwszy...". Znani ojcowie opowiadaj o tym najwa縩iejszym momencie w 縴ciu [WIDEO]

"Kiedy zobaczy砮m ci po raz pierwszy...". Znani ojcowie opowiadaj o tym najwa縩iejszym momencie w 縴ciu [WIDEO]

Aktor, raper, projektant, bokser wagi ci昕kiej. Co ich 潮czy? Na poz髍 niewiele, w rzeczywisto禼i bardzo du縪. Wszyscy s ojcami i ka縟y z nich potwierdza, 縠 moment narodzin dziecka jest jednym z najwa縩iejszych i najpi阫niejszych w 縴ciu m昕czyzny. Co czuli, kiedy urodzi硑 si ich dzieci? To

M笨 robi 縪nie niespodziank, 縠by doceni jej po秝i阠enie podczas in vitro. Jej reakcja jest wzruszaj眂a

M笨 robi 縪nie niespodziank, 縠by doceni jej po秝i阠enie podczas in vitro. Jej reakcja jest wzruszaj眂a

zorganizowa niespodziank, m笨 skontaktowa si z szefem Kate, 縠by ten zmieni jej grafik. Rozmawia te z pracownikami, kt髍zy mogli zast眕i kobiet. W tajemnicy przed 縪n m昕czyzna spakowa torby i schowa je w baga縩iku. Kate niczego si nie spodziewa砤 – my秎a砤, 縠 partner zabiera j na kolacj

Mama by砤 w禼iek砤, gdy dowiedzia砤 si, 縠 jej m笨 pokaza zdj阠ia z porod體ki znajomym. "Czu砤m upokorzenie"

Mama by砤 w禼iek砤, gdy dowiedzia砤 si, 縠 jej m笨 pokaza zdj阠ia z porod體ki znajomym. "Czu砤m upokorzenie"

  - napisa砤. Teraz kobieta dzi阫uje m昕owi, za to, 縠 jest dumny z niej i z dziecka. Sprawi砮, 縠 poczu砤m si jak pi阫na bogini, pomimo ca砮j krwi, potu i 砮z. Ty zobaczy砮 mi硂舵. Ten moment by prawdziwy, a to zdj阠ie, kt髍e na pocz眛ku wydawa硂 mi si upokarzaj眂e, jest teraz

Wodniak j眃ra u dziecka: przyczyny, objawy, leczenie

Wodniak j眃ra u dziecka: przyczyny, objawy, leczenie

bursztynowego. Rzadko zdarza si, 縠 nagromadzony p硑n w mosznie uciska j眃ra, co jest powodem dyskomfortu. Jedynie przy bardzo du縴m wodniaku pojawiaj si trudno禼i np. z chodzeniem. Wodniak j眃ra u dziecka - przyczyny Wodniak wrodzony mo縠 powsta wskutek niezro秐i阠ia si wyrostka pochwowego otrzewnej

Znana aktorka k眕ie si z 2-letnim synem i rozmawia o intymno禼i. Komentarze: "Nie za wcze秐ie"? Pytamy eksperta

Znana aktorka k眕ie si z 2-letnim synem i rozmawia o intymno禼i. Komentarze: "Nie za wcze秐ie"? Pytamy eksperta

dzieckiem o jego intymno禼i. Rodzice k眕i si z synem i nie wstydz si odpowiada, gdy ten pyta o ich fizjologi. Aktorka wierzy, 縠 tak wczesne oswajanie dziecka z fizjologi jest dobre dla jego psychiki: Nie chc mu m體i „Zakrywaj swoje cz甓ci intymne” i tym podobne rzeczy. To pi阫na rzecz

Dlaczego w Polsce nie rodz si dzieci? Bo kobiety pracuj ponad si硑.

Dlaczego w Polsce nie rodz si dzieci? Bo kobiety pracuj ponad si硑.

podej禼ie m硂dych ludzi do podzia硊 obowi眤k體 w domu. A mimo to, wobec kobiet i m昕czyzn wykorzystywane s podw骿ne standardy. Za dobrostan dzieci, w odbiorze spo砮cznym, odpowiedzialne s przede wszystkim matki. - Widzimy dziecko z brudn buzi. Ciekawe ile os骲 pomy秎i: "rodzice nie umyli", a

Ojciec i syn - jak wsp髄nie sp阣za czas z maluchem, 硂buziakiem i nastolatkiem?

Ojciec i syn - jak wsp髄nie sp阣za czas z maluchem, 硂buziakiem i nastolatkiem?

tak縠 c髍ce, a najlepiej - zaanga縪wa w nie ca潮 rodzin. Do 3 lat - nie tylko klocki i pluszaki iStock Zabawy z dzieckiem do 3 lat polegaj g丑wnie na rozwijaniu zmys丑w i umiej阾no禼i manualnych. Trzeba mie g硂w pe硁 pomys丑w, bo maluchy maj mn髎two energii i szybko si nudz kolejno podsuwanymi

Czego si boj wsp蟪cze秐i ojcowie?

tatusiowie mog si bezpiecznie (nikt ich nie zdemaskuje) wy縜li. Jedn z g丑wnych obaw tych m昕czyzn jest ta, 縠 sko馽zy si nami阾no舵 w ich zwi眤ku. - Od kiedy w naszym zwi眤ku s dzieci, seksu jest w nim jak na lekarstwo. Najpierw jedna ci笨a - nie mo縩a, potem ma砮 dziecko - problemy choroby

O szczeg髄nej relacji mi阣zy ojcem a dzieckiem

to du縠 dziecko. Proponuj, by przyj辨 to twierdzenie z ma潮 poprawk: w ka縟ym m昕czy糿ie (i kobiecie te) tkwi co z dziecka. A w砤sne dziecko pozwala na wydobycie tego na powierzchni. Maluch wr阠z zaprasza, by go 砤skota brod, przewraca si z nim na 丑縦u, turla po pod硂dze. A pe砮n rado

Spis tre禼i stycze 2011

Spis tre禼i stycze 2011

radzi dr Agnieszka Kurczuk-Powolny Czy to ju? Zwiastuny zbli縜j眂ego si porodu W 秝iecie kobiet. Opowie舵 m昕czyzny po硂縩ego Dobry por骴. Rady po硂縩ej Katarzyny Ole 痽cie rodzinne Pomys na ryb. Przepisy Agnieszki Kr阦lickiej Miejski spacerownik. Gdzie mo縠cie i舵 z dzieckiem? Mi硂舵 bez obci笨e

Ustalenie ojcostwa. Jak ustali, kto jest ojcem dziecka zgodnie z nowymi regu砤mi?

kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka) mo縠 wytoczy spraw o zaprzeczenie macierzy駍twa w ci眊u roku od dnia sporz眃zenia aktu urodzenia dziecka. M昕czyzna, kt髍ego ojcostwo zosta硂 ustalone z uwzgl阣nieniem macierzy駍twa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka

Jak pogodzi tacierzy駍two z prac?

aktywnych ojc體, jak po潮czy prac z opiek nad dzieckiem. Po pierwsze, mierzy si硑 na zamiary: je秎i m昕czyzna ma 秝ietnie p砤tn, ale wymagaj眂 prac, a kobieta nie, to mo縠 lepiej tradycyjnie podzieli role? Po drugie, trzeba pami阾a, 縠 dziecko si rozwija. Kiedy ma rok, zazwyczaj jeszcze do舵 du縪

Policjanci udzielili pomocy w przewiezieniu do szpitala dziecka z duszno禼iami

Policjanci pomogli rodzicom z dzieckiem Policjanci w inouj禼iu patroluj眂y dzielnic zauwa縴li nerwowy styl jazdy m昕czyzny kieruj眂ego pojazd BMW. Niezw硂cznie zatrzymali samoch骴. Okaza硂 si, 縠 kierowca udzieli pomocy przypadkowym rodzicom, kt髍zy poprosili go o jak najszybsze

Spis tre禼i numeru 10/2009

... Pierwszy trymestr ci笨y Dentysta w ci笨y. Jak dba o z阞y Oswoi l阫. Czego boj si kobiety w ci笨y Ginekolog radzi dr Agnieszka Kurczuk-Powolny Dobry por骴 Rady po硂縩ej Katarzyny Ole 痀CIE RODZINNE Pot阦a smaku. Smaczne dania z marchwi, szpinaku, mleka Troje na hu秚awce. Czy k丑ci si przy dziecku

Zasi砮k dla matki samotnie wychowuj眂ej dziecko. Jakie warunki nale縴 spe硁i w 2020 roku?

秝iadczenie przys硊guje bowiem nie tylko kobietom, lecz tak縠 m昕czyznom, a wi阠 samotnym ojcom w trudnej sytuacji 縴ciowej. Dodatek z tytu硊 samotnego wychowywania dziecka otrzymuje rodzic, kt髍emu przys硊guje tak縠 zasi砮k rodzinny. Aby si o niego stara: doch骴 na osob w rodzinie nie mo縠 przekroczy 674

Tata zobaczy swoje dziecko w pralce. Przerazi si tym widokiem

Tata zobaczy dziecko w pralce Anonimowy tata z Rosji by przera縪ny po tym, jak w pralce zobaczy twarz swojego dziecka. Pralka by砤 uruchomiona. Szybko wy潮czy maszyn. Okaza硂 si, 縠 nie by硂 to jego dziecko, tylko koszulka z wizerunkiem twarzy malucha. Jego dziecko by硂

Odwr骳i砤 si tylko na chwil. Wtedy porwano jej dziecko. Policja przestrzega

Porwanie na stacji benzynowej Na stacji benzynowej w pobli縰 miasta Boryspol na Ukrainie dosz硂 do porwania ma砮j dziewczynki. Matka dziecko odwr骳i砤 si tylko na chwil. Chcia砤 zap砤ci za zatankowane paliwo. Wystarczy砤 chwila nieuwagi, aby niezidentyfikowany m昕czyzna zatrzyma samoch骴 i

Dziadek pochwali si narodzinami dziecka. Obserwatorzy: Przeliczenie rodziny na pieni眃ze

propagand PiS i przeliczy narodziny na pieni眃ze. S砤be" - doda砤 inna obserwatorka. Ile kosztuje wychowanie dziecka? Wydawa硂by si, 縠 kwota, kt髍 poda dziadek, reklamuj眂 swoj parti, jest du縜. Niestety w 縴ciu codziennym jest zupe硁ie inaczej. Koszty zwi眤ane z wychowaniem dziecka s znacznie

Dziecko zosta硂 przyssane do dyszy w 禼ianie basenu. "Trzeba by硂 u縴 troszeczk si硑, 縠by oderwa ch硂pca"

syn pr骲owali bezskutecznie pom骳 m硂dszemu dzieckuM昕czyzna pom骻 dziecku Wed硊g relacji mamy ratownicy byli po drugiej stronie basenu. Nikt z obs硊gi nie zareagowa na krzyki dziecka, chocia sytuacja mia砤 miejsce w miejscu przeznaczonym dla dzieci tu przy samej zje縟縜lni. Do pomocy

痮na Karola Strasburgera o wychowywaniu dziecka: Kiedy ja co gotuj, to wtedy Karol zajmuje si nasz Laur

Karol Strasburger opiekuje si dzieckiem Karol Strasburger i Ma砱orzata Weremczuk niedawno zostali rodzicami ma砮j Laury. To pierwsze dziecko m昕czyzny. Ma晨e駍two wiadomo舵 o narodzinach chcia硂 trzyma w tajemnicy. Nowin pochwali si szwagier Karola. Opowiedzia, 縠 por骴 by wyzwaniem, ale

Dziecko bez 秎ubu. Sprawd, jakie 秝iadczenia przys硊guj rodzicom b阣眂ym w nieformalnym zwi眤ku

dziecko. Od dnia, w kt髍ym to uczyni, mama ma trzy miesi眂e na potwierdzenie, 縠 m昕czyzna, kt髍y si zg硂si, jest ojcem jej dziecka. Niewiele os骲 wie, 縠 je秎i matka dziecka formalnie jest osob zam昕n (z innym m昕czyzn) lub niedawno rozwiedzion, to dziecko, kt髍e urodzi硂 si w okresie do 300 dni

Transp砪iowa para doczeka砤 si dziecka. M笨 kolumbijskiej modelki urodzi synka

Danna Sultana to modelka, kt髍a urodzi砤 si, jako m昕czyzna. Esteban Landrau urodzi si z kolei jako kobieta. Niedawno pisali秏y o tym, 縠 Esteban jest w ci笨y. Oboje zachowali swoje naturalne organy i pocz阬i swoje dziecko naturalnie - czytamy w lokalnej prasie. Transp砪iowa para

Dziecko zapali硂 si od 秝iecy, podczas koncertu kol阣 w ko禼iele. Ch硂piec jest w ci昕kim stanie

uczniem w katolickiej szkole St Thomas Becket w Croydon w po硊dniowym Londynie. Zdenerwowany ojciec dziecka us硑sza krzyki swojego syna. Wed硊g lokalnego sklepikarza, kt髍y rozmawia z The Sun , powiedzia, 縠 m昕czyzna „p砤ka i by bardzo zdenerwowany”. Ch硂piec zosta

Opuchni阾y czy zablokowany - jaki masz typ p硂dno禼i?

Ludzie o takim typie p硂dno禼i maj s砤be kr笨enie i jest im zimno. Potrzebuj du縪 snu, maj sk硂nno舵 do rozmaitych b髄i, cz阺to ich sk髍a jest blada lub ziemista. Brakuje im oddechu i z trudem si koncentruj. Zm阠zeni cz阺to uskar縜j si na problemy z trawieniem - lu糿e stolce zw砤szcza rano

Mama by砤 przekonana, 縠 jej dziecko nie 縴je. Spotka砤 si z nim po 30 latach

Spotkanie mamy z dzieckiem  Tina Bejarano Gardere z Los Banos w Kalifornii pierwsze dziecko urodzi砤, kiedy mia砤 16 lat. Par miesi阠y p蠹niej dowiedzia砤 si, 縠 znowu jest w ci笨y. Mama namawia砤 j, aby odda nienarodzone male駍two do adopcji, jednak dziewczyna nie chcia砤 si na

Niep硂dno舵 - gdzie szuka pomocy?

operacyjnym para ma wreszcie upragnione dziecko, czy mo縠 liczy na to, 縠 z kolejn ci笨 nie b阣zie ju mia砤 takich problem體? To zale縴 od przyczyny niep硂dno禼i. Do舵 cz阺to nie ma problem體 z kolejnym pocz阠iem. Je秎i jednak nasienie m昕czyzny jest kiepskiej jako禼i, to pewnie takie ju zostanie. Je秎i

Martyna Gliwi駍ka pokaza砤 pok骿 dziecka. Jest urz眃zony w stylu india駍kim

ch硂pca.  Kazik, to nie jedyne dziecko Jaros砤wa Bieniuka. M昕czyzna samotnie wychowuje troje dzieci ze zwi眤ku z Ann Przybylsk - Szymona Bieniuka, Jana Bieniuka i Oliwi Bieniuk. Niedawno jego by砤 dziewczyna Martyna Gliwi駍ka urodzi砤 dziecko. Ojcem jest Jarek.  Zobacz r體nie: Joanna Krupa

Zdj阠ie tego ojca chwil po narodzinach dziecka podbi硂 internet. Teraz znowu jest o nim g硂秐o

Tata z t阠zowym dzieckiem Narodziny ka縟ego dziecka s zawsze pe硁e emocji, ale dla rodzic體 spodziewaj眂ych si t阠zowego dziecka to szczeg髄na rado舵. W marcu 2017 roku Hunter Madden powita na 秝iecie swoje pierwsze t阠zowe dziecko - c髍eczk Evelynn. Po narodzinach zosta sfotografowany

Barbara Kurdej-Szatan wybra砤 imi dla dziecka. Zainspirowa砤 si inn znan par?

Imi dla dziecka Barbary Kurdej-Szatan 34-letnia Barbara Kurdej-Szatan to mama Hanny Szatan i 縪na Rafa砤 Szatana. Niedawno poinformowa砤 swoich fan體, 縠 wraz z m昕em spodziewaj si drugiego dziecka. Aktorka jest w si骴mym miesi眂u ci笨y. Par tygodni po og硂szeniu dobrej nowiny, przyzna砤, 縠

Kobieta w nietypowy spos骲 poinformowa砤 m昕a o mnogiej ci笨y. Nagra砤 jego reakcj

Stephanie Valas postanowi砤 w oryginalny spos骲 przekaza swojemu m昕owi wie舵 o tym, 縠 b阣zie ojcem trojaczk體. Podpisa砤 zdj阠ia bada USG: dziecko A, dziecko B, dziecko C. Mia sam zorientowa si, o co chodzi z oznaczeniami. M昕czyzna nie wiedzia, 縠 jest nagrywany. Wsun瓿am telefon do

Urlopy dla rodzic體 2019. Ministerstwo podsumowuje ubieg硑 rok. Urlop ojcowski coraz popularniejszy

Urlopy dla rodzic體 2019: ile os骲 z nich skorzysta硂? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo砮cznej opublikowa硂 informacje na temat urlop體, z kt髍ych rodzice mog skorzysta po narodzinach dziecka. Mowa o urlopie macierzy駍kim i urlopie rodzicielskim, a tak縠 o urlopie ojcowskim. W 2019

Gwiazdy porzucone w ci笨y

Heidi Klum zasz砤 w ci笨 z Flavio Briatore, w硂skim milionerem i 體czesnym szefem Formu硑 1, ale biznesmen porzuci brzemienn i nie uzna ich wsp髄nego dziecka. Na szcz甓cie modelka jeszcze w odmiennym stanie pozna砤 Seala i za硂縴砤 z nim rodzin. Teraz para ma czworo dzieci, w tym Leni, c髍k

"M昕czy糿i s odtr眂ani, niewa縩i, dewaluowani". Psycholog o tym, jak narodziny dziecka mog zmieni zwi眤ek

; Czy zdarza si, 縠 m昕czyzna jest zazdrosny o dziecko? Sporo zazdro禼i wynika z faktu, 縠 m昕czy糿i s odtr眂ani, niewa縩i, dewaluowani, 縠 ich potrzeby nie s brane pod uwag, gdy 秝iat kr阠i si wy潮cznie wok蟪 dziecka. W wielu domach zaburza si pewna hierarchia. Dziecko staje ponad rodzica, matka

Borys Szyc zdradzi imi dziecka. Jest tradycyjne i ma pochodzenie starogerma駍kie

teraz obchodzi. I 縠by by blisko. Jeste秏y. B眃糲ie zdrowi. Imi dla dziecka Borysa Szyca Ma晨e駍two Szyc體 da硂 swojemu dziecku na imi Henryk, kt髍e ma pochodzenie  starogerma駍kie. Wywodzi si od s丑w heim, czyli dom i richi, czyli bogaty. Imi Henryk oznacza: w砤dc bogatego kraju. M昕czyzna o

Jaros砤w Bieniuk ma czwarte dziecko. Mama pokaza砤 synka i zdradzi砤 staros硂wia駍kie imi

Jaros砤w Bieniu zosta tat Jaros砤w Bieniuk zosta po raz kolejny tat. M昕czyzna samotnie wychowuje troje dzieci ze zwi眤ku z Ann Przybylsk - Szymona Bieniuka, Jana Bieniuka i Oliwi Bieniuk. Niedawno jego by砤 dziewczyna Martyna Gliwi駍ka urodzi砤 dziecko. Ojcem jest Jarek. Informacj o

Nie mo縠my mie dzieci

Joanna Sokoli駍ka: Kt髍ego dnia ona i on postanawiaj mie dziecko. I wtedy... Tatiana Ostaszewska-Mosak, psycholog z warszawskiej lecznicy Invimed specjalizuj眂ej si w leczeniu niep硂dno禼i: Zaczynaj si spokojnie stara. godnie, bez stresu. To trwa trzy-cztery miesi眂e, potem ona - bo zwykle

Rodz眂a nie zd笨y砤 do szpitala. Przyda硑 si maseczki, ale nie po to, by os硂ni twarz

Kobieta rodzi tydzie przed planowanym porodem Sarah Rose i jej partner Davide Patrick odliczali dni do narodzin ich kolejnego dziecka. Wiedzieli, 縠 termin zbli縜 si wielkimi krokami. Pewnego dnia m昕czyzna obudzi si w nocy i zobaczy, 縠 ci昕arna od kilku godzin kr阠i si niepokoj眂o po domu

Po czym pozna toksyczn matk? Czy mama mo縠 nie kocha swojego dziecka? "Nie wystarczy urodzi, dobrze by by硂 odpali instynkt"

"odpala" si du縪 traum z dzieci駍twa - smutku i bezradno禼i i wielu innych do秝iadcze, w kt髍ych byli秏y pozbawieni wsparcia i oparcia naszych rodzic體. Silniej w przypadku kobiet, kiedy zostaj matkami c髍ek, a m昕czyzn, gdy rodzi im si syn. Widz w tym dziecku samego siebie sprzed

Dziewi阠ioletnie dziecko nied硊go uko馽zy studia - to pierwszy taki przypadek

. Dziecko pochodzi z rodziny lekarzy, ale jego rodzice nadal nie wiedz dlaczego ich syn tak szybko przyswaja wiedz. Mama ma w砤sn teori: W czasie ci笨y jad砤m du縪 ryb Dziecko ma plany na przysz硂舵 Ojciec w wypowiedzi dla CNN m體i, 縠 nie chce, aby jego syn by zbyt powa縩y. M昕czyzna pozwala

Mama pokaza砤 niezwyk砮 zdj阠ie obecnego i by砮go partnera. Razem prowadz dzieci

Madison Holley opublikowa砤 zdj阠ie jej by砮go partnera, kt髍y idzie wraz z synem i jej narzeczonym oraz nowo narodzonym dzieckiem. Fotografia zach阠a do tego, aby ma晨e駍twa po rozwodzie dosz硑 do porozumienia i wsp髄nie wychowywa硑 dzieci.  M昕czyzna po lewej stronie to m骿 by硑 partner

Dziecko zakrztusi硂 si lizakiem. Policjanci uratowali mu 縴cie

Dziecko zakrztusi硂 si lizakiem Relacj z wydarze, kt髍e mia硑 miejsce 3 stycznia, zamieszczono na stronie 丑dzkiej policji. Funkcjonariusze podczas patrolu zauwa縴li kobiet i m昕czyzn z ma硑m dzieckiem, kt髍zy nietypowo si zachowywali. Rodzice pr骲owali pom骳 odzyska maluchowi oddech, jak

Rodz眂a jecha砤 do szpitala, nie zd笨y砤. Pomogli policjanci: Tata by zachwycony

pewnym momencie okaza硂 si, 縠 dziecko ma problemy z oddychaniem. Na szcz甓cie m昕czyzna szybko zareagowa i przeszed do reanimacji. Na miejsce pierwsi przybyli policjanci i szybko przeszli do akcji. Razem z ratownikami medycznymi, zaj阬i si nowo narodzonym dzieckiem i upewnili si, 縠by ojciec nie

Dziecko przesta硂 oddycha w parku rozrywki. "Do dzi mam ciarki, jak sobie przypomn ca潮 akcj"

. Dziecko nadal nie oddycha硂 i zrobi硂 si sine. M昕czyzna zacz背 reanimacj dziewczynki. Zacz背 od sztucznego oddychania i 30 uci秐i赕 klatki piersiowej na przemian z wdechem i masa縠m serca. Dziecko zacz瓿o oddycha. Po paru minutach przyjecha硂 pogotowie, kt髍e zaj瓿o si niemowl阠iem.  Do dzi

Tata na "macierzy駍kim". Urlop ojcowski najcz甓ciej bior m昕czy糿i na 眘ku

nie ma mo縧iwo禼i sprawowa opieki nad dzieckiem od chwili narodzin. Tylko wyj眛kowe sytuacje pozwalaj m昕czyznom tak縠 w tych pierwszych tygodniach nie pracowa i skorzysta z zasi砶u. Dzieje si tak na przyk砤d w przypadku 秏ierci matki czy porzuceniu przez ni dziecka. WI蔆EJ NA TEN TEMAT: 

Robert Burneika na spacerze z c髍k. Robi wira縠 z w髗kiem na parkingu

wiadomo舵 SMS. Mo縠my sobie tylko wyobrazi, w jakim stresie 縴 m昕czyzna podczas treningu. Teraz jest 秝ietnym ojcem. Ma晨e駍two ma podzielone zadania przy wychowaniu dziecka. Ja przewijam, Robert wyrzuca pieluchy. Ja nie potrzebuj du縪 snu, Robert musi si wysypia Niedawno Burneika w jednej z telewizji

Tata zabra dziecko do salonu samochodowego. Jest pozew i straty liczone w dziesi眛kach tysi阠y

stoj眂ych w salonie samochodach.  Twoje dziecko zn體 zniszczy硂 koszulk? Plamy z korektora zejd dzi阫i prostemu trikowi. Zobacz w naszym wideo, jak to zrobi: Dziecko spowodowa硂 wielotysi阠zne szkody Beztroska zabawa trzyletniej dziewczynki b阣zie jej tat sporo kosztowa. Dealer pozwa m昕czyzn na

Brytyjski kurier uratowa 7-tygodniowe dziecko z po縜ru. Mama by砤 na zewn眛rz

W jednym z dom體 w Nottinghamshire w 秗odkowej Anglii by po縜r. Przed budynkiem przera縪na mama z dw骿k dzieci, krzycza砤, 縠 w 秗odku jest 7-tygodniowe dziecko. Prosi砤 o pomoc.  Interwencja dostawcy z supermarketu  26-letni  Habeel Khan natychmiast wszed do domu i wybieg z

Karol Strasburger o narodzinach dziecka: "Nie by砮m przy porodzie i nie przecina砮m p阷owiny. To nie jest atrakcyjny widok"

Dziecko i rodzice Karol Strasburger i Ma砱orzata Weremczuk niedawno zostali rodzicami ma砮j Laury. To pierwsze dziecko m昕czyzny. Ma晨e駍two wiadomo舵 o narodzinach chcia硂 trzyma w tajemnicy. Nowin pochwali si szwagier Karola.  Ma砱orzata Weremczuk wyzna砤 dla Super Expressu, 縠

Pi阠iolatka trafi砤 do szpitala. "Ojciec nie zgadza si na zrobienie testu i podanie antybiotyku"

Ojciec nie zgodzi si na leczenie Do rzadkiej sytuacji dosz硂 w miniony weekend w Gorzowie Wielkopolskim. Ojciec zg硂si si do szpitala z chor c髍k. Dziecko gor眂zkowa硂, mia硂 duszno禼i. Personel medyczny zaleci wykonanie testu na koronawirusa. Niestety ojciec nie zgodzi si na procedur. Co

Niep硂dno舵 m昕czyzn. Czym si objawia? Czy mo縩a j leczy?

regularnego wsp蟪縴cia bez stosowania 秗odk體 antykoncepcyjnych. Oznaki niep硂dno禼i u m昕czyzn Je秎i nasze staranie o pocz阠ie dziecka trwa bezskutecznie powy縠j roku, nale縴 skonsultowa si z lekarzem. Ten przeprowadzi na pocz眛ku wywiad, kt髍y mo縠 naprowadzi na przyczyn niep硂dno禼i u m昕czyzn jak i u

Dziecko w Chinach zosta硂 samo w domu z dziadkiem, kt髍y zmar w czasie epidemii koronawirusa

Dziecko samo w domu z powodu koronawirusa O sprawie poinformowa硑 lokalne media chi駍kie. Wiadomo舵 wywo砤砤 w Chinach oburzenie. W dzielnicy Zhangwan w mie禼ie Shiyan, kt髍a wdro縴砤 stan szczeg髄ny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu si wirusa, pracownicy lokalnej spo砮czno禼i w poniedzia砮k

56-letni Tarantino zostanie tat. Ojcostwo w p蠹nym wieku ma wielu przeciwnik體

dziecka i dzielenie obowi眤k體 z mam. Dzi阫i temu mi阣zy rodzicem a dzieckiem tworzy si trwa砤 wi昙. Specjalistka doda砤, 縠 starsi ojcowie s bardziej opieku馽zy w stosunku do swojego potomka. Poza tym m昕czyzna w dojrzalszym wieku wi阠ej o sobie wie, zna swoje reakcje. T 秝iadomo舵 i wiedz mo縠

Dziadek narazi 縴cie i zdrowie wnuka. Po wypadku zostawi dziecko i uciek

Dziadek narazi dziecko na niebezpiecze駍two W Toruniu przy ulicy Makowej, m昕czyzna uderzy bokiem w zaparkowane obok auto. iadkowie widzieli, 縠 starszy pan na kolanach trzyma dziecko - podaje m. asp. Wojciech Chrostowski z KMP Toru. 52-latek przestraszy si i uciek do domu, kt髍y

Myleene Klass zabiera g硂s w obronie karmi眂ych piersi kobiet

wiedz, jak wychowa twoje dziecko opr骳z ciebie. Je秎i karmisz mieszank, podobno jeste diab砮m, je秎i karmisz piersi, obra縜sz tych, kt髍zy tego nie robi lub nie mog, a co gorsza, patriarchat nie b阣zie w stanie si kontrolowa… przesta馽ie podnieca m昕czyzn!  - napisa砤 mama.  

M昕czyzna podaje si za policjanta i zaczepia dzieci. Rodzice ostrzegaj

; - zawiadomi redakcj portalu trojmiasto.pl jeden z czytelnik體.  M昕czyzna ukrad rower Metoda "na policjanta" to stary spos骲 przest阷c體. Nie spotkano si jednak z sytuacj, w kt髍ej kto wykorzysta砨y j przeciwko dziecku. Najcz甓ciej oszu禼i udaj policjanta, by wy硊dzi pieni眃ze od

Dziecko zacz瓿o dostawa dziwne smsy. Okaza硂, 縠 pisze do niego gwa砪iciel

dziecka z numeru stacjonarnego.  Dla mnie to jest jaki chory cz硂wiek Kto, kto m體i, 縠 ma 12 lat, a po g硂sie s硑cha, 縠 to nie jest dziecko, to wiadomo, 縠 co jest nie tak – dodaje matka Czu砤m taki strach, 縠 mo縠 kto stoi za p硂tem, 縠 mo縠 nas obserwuje, 縠 mo縠 Al porwa. Nie by硂

Dziecko po wypadku siedzia硂 na tylnym siedzeniu i p砤ka硂. Stra縜cy w ciekawy spos骲 uspokoili dziewczynk

pomy秎a砮m, 縠 strac dziecko" - wyzna w wywiadzie dla portalu Today. M昕czyzna opowiedzia, jak Braelyn siedzia砤 na tylnym siedzeniu, krzycz眂 ze strachu. Hadley i Lloyd zajmowali si maluchem, podczas gdy ojciec rozmawia z ratownikiem medycznym. Hadley - stra縜k, ojciec trojga dzieci - ze

Mama urodzi砤 przez cesarskie ci阠ie. Pierwsze, co zrobi砤, to selfie. Nie chodzi硂 o dziecko: Oto, jak wspiera m笨

pierwsze spotkanie taty i noworodka, zw砤szcza 縠 on tej chwili nie b阣zie pami阾a.  Na zdj阠iu, kt髍e podbi硂 serca internaut體 na ca硑m 秝iecie, wida roze秏ian mam, a w tle personel medyczny cuc眂y 秝ie縪 upieczonego tat . M昕czyzna zemdla w chwili narodzin dziecka. Internauci

"Je秎i jeszcze raz uderzysz moje dziecko, ja bardzo mocno uderz twoj mam". Agresywni rodzice na placach zabaw

pomagaj rozwi眤a rodzice. Czasem jednak robi to w zupe硁ie nieakceptowalny spos骲. Psycholog podpowiada jak reagowa na agresj innych rodzic體 w stosunku do naszego dziecka. - Jaki czas temu spotka砤m na placu zabaw znajomego, kt髍y przyszed tam z dw骿k swoich dzieci. Wszystkie nasze dzieciaki

Gdy ucze odbiera dyplom, nikt nie klaska. Pow骴 by bardzo wa縩y

. Dyrektor szko硑, Lou Riolo poprosi wszystkich uczni體 o wstrzymanie si od tradycyjnej formy rozdania dyplom體. Chce prosi rocznik 2019, aby秏y odeszli od tradycyjnej formu硑 ceremonii zako馽zenia roku. Jest tu dzisiaj z nami pewien m硂dy m昕czyzna, r體nie z rocznika 2019. Nazywa si Jack Higgins

Urlop macierzy駍ki dla babci. Kto mo縠 i舵 na urlop?

tata, przyj瓿o si nazywa urlopem tacierzy駍kim . M昕czyzna mo縠 z niego skorzysta, gdy jego partnerka zdecyduje si wr骳i do pracy. Jaki jest jego wymiar? Wszystko zale縴 od tego, z ilu tygodni urlopu zrezygnuje matka dziecka. Musi ona jednak wykorzysta obowi眤kowo 14 tygodni urlopu. Babcia na

Mama przestrzega przed niebezpieczn zabawk. Dziecko prawie si udusi硂

;polegaj眂 na uderzeniu pi砶 w prz骴, gdy ta obraca si wok蟪 tyczki. Niedawno z przera縠niem, w ostatniej chwili zauwa縴砤, jak jej najm硂dszy z ch硂pc體 - Jessy opl眛a si sznurkiem przymocowanym do pi砶i tenisowej.  Dziecko w niebezpiecze駍twie Niewinna zabawa przerodzi砤 si w

Matka karmi眂a piersi dostaje od m昕czyzn odra縜j眂e komentarze. "Ja nast阷ny"

Michelle Palmer mieszka w Nowym Jorku, zajmuje si projektowaniem koron, diadem體 i innych efektownych dodatk體 do garderoby. W kwietniu 2018 roku urodzi砤 c髍eczk Aleksandri. Przez kilka tygodni po porodzie zmaga砤 si z typowymi problemami niedo秝iadczonych mam, m.in. z przystawianiem dziecka

Kobieta marzy砤 o in vitro. "Wygra砤" dziecko na Facebooku

Katie Foster i jej m笨 marzyli o dziecku. Jak informuje "Daily Mail", choroba m昕czyzny utrudnia砤 naturalne pocz阠ie. Skorzystali z metody in vitro, dzi阫i czemu s rodzicami Elijaha. Kilka lat p蠹niej chcieli ponowie powi阫szy rodzin. Tym razem zabrak硂 im pieni阣zy na

Dziecko w niebezpiecze駍twie. Z硂dziej ukrad samoch骴, w kt髍ym by ch硂piec

odjecha z ch硂pcem. Kiedy m昕czyzna zobaczy, 縠 z ty硊 kto jest zatrzyma si na poboczu i opu禼i auto. Wed硊g rzecznika policji West Midlands, dziecko jest bezpieczne i oddane w r阠e rodzic體. Policja poszukuje z硂dzieja i wyda砤 ostrze縠nie dla kierowc體. Funkcjonariusze ostrzegaj

Urlop Ojcowski w IKEA - nowa forma wsparcia dla obojga rodzic體

Badania wskazuj, 縠 ci眊le to 94% kobiet zostaje z dzieckiem w domu, a tylko 6% m昕czyzn decyduje si na tak opiek. Cz阺tsze wykorzystanie urlopu przez matki i zwi眤ane z tym absencje to jedna z przyczyn r罂nic w p砤cach kobiet i m昕czyzn na 秝iecie. W konsekwencji powoduje to mniejsze

Dziewczynka wpad砤 pod stoj眂y poci眊. Na ratunek ruszyli inni pasa縠rowie

powy縮zym nagraniu relacj przera縪nej mamy w rozmowie z m昕czyzn. Wszystko dzia硂 si bardzo szybko. Maszynista wiedzia, 縠 poci眊 nie mo縠 nawet drgn辨, by nie zrobi dziecku krzywdy. Na pomoc dziewczynce od razu ruszyli pasa縠rowie. Trzech m昕czyzn skoczy硂 na tory i zacz瓿o szuka dziewczynki

Mama ostrzega rodzic體: Ten system bezpiecze駍twa mo縠 by dla dziecka bardzo niebezpieczny

mi阣zyczasie pomoc zaoferowa przechodz眂y obok m昕czyzna, kt髍y da kobiecie m硂tek. Niestety nie mogli wybi okna. Wyzna砤, 縠 czu砤 si bezradna, kiedy patrzy砤 na smutne dziecko zza szyby. Po 15 minutach przyby砤 policja, wybi砤 szyb i uwolni砤 Josepha z samochodu. Gdy tylko dziecko Chloe zosta硂

Imiona m阺kie na liter P - na jakie zwr骳i uwag? Lista imion dla ch硂pc體

wielu trudno禼i zar體no w szkole jak i w urz阣ach. W秗骴 imion dla ch硂pc體 na P przyk砤dem takiego imienia mo縠 by Paul. Nale縴 te sprawdzi, czy wybrane przez nas imi dobrze wsp蟪gra z noszonym przez dziecko nazwiskiem: czy nie b阣zie powodowa硂 nadmiernych trudno禼i w ich wym體ieniu. Imi b阣zie

Jamie Oliver 秝i阾uje urodziny syna. Obserwatorzy krytykuj balony i str骿 dziecka

urodzinowe maluchowi. Niestety znalaz硑 si r體nie takie osoby, kt髍e skrytykowa硑 przyj阠ie. Jeden z m昕czyzn nie wzi背 pod uwag tego, 縠 dzieci mog ubiera i bawi jak chc i powinny pozosta dzie鎚i tak d硊go jak mog. Pod fotografiami napisa: "Dlaczego motywem urodzin jest bajka dla dziewczynek

Weronika Marczuk pokaza砤 zdj阠ia z po ci笨owej sesji z dzieckiem

Weronika Marczuk to polska aktorka i producentka. Fani kojarz j szczeg髄nie z roli jurorki w "You Can Dance". Prowadzi砤 tak縠 program "Miasto kobiet". Aktorka po ponad 12 latach ma晨e駍twa rozwiod砤 si z Cezarym Pazur. Zwi眤a砤 si z innym m昕czyzn i rozpocz瓿a nowy etap w

C髍eczki tatusia, ksi昕niczki. Z czym mog mie w przysz硂禼i problemy? Zwi眤ki to pocz眛ek

m昕czyzn bezwarunkowego podporz眃kowania i traktowania jej z przywilejami. Z drugiej strony ojciec, kt髍y ogranicza si tylko do dopilnowania i wykarmienia dziecka, jest ch硂dny uczuciowo, a jakakolwiek czu硂舵 go zawstydza, b阣zie w relacji z c髍k utrzymywa dystans. Do tego nierzadko

John Travolta uczci 28 urodziny syna. Min瓿o 11 lat od 秏ierci dziecka

zgadzaj si z tym i m體i, 縠 opiekowa si synem, jak najlepiej potrafi. M昕czyzna znalaz syna  nieprzytomnego w 砤zience i pr骲owa go reanimowa. Pierwsze informacje w ameryka駍kiej prasie m體i硑, 縠 przyczyn 秏ierci dziecka, by nieszcz甓liwy upadek i uderzenie g硂w o kraw阣 wanny

Jaros砤w Bieniuk b阣zie tat. Za trzy miesi眂e jego dziecko urodzi Martyna Gliwi駍ka

Jaros砤w Bieniuk b阣zie po raz kolejny tat. M昕czyzna samotnie wychowuje troje dzieci ze zwi眤ku z Ann Przybylsk - Szymona Bieniuka, Jana Bieniuka i Oliwi Bieniuk. Jego by砤 dziewczyna Martyna Gliwi駍ka oznajmi砤, 縠 jest z nim w ci笨y.  Jaros砤w Bieniuk zostanie tat M昕czyzna by w

Zmiany w urlopie tacierzy駍kim. Dwa miesi眂e tylko dla ojc體

rodzicielskiego. Nie b阣 mogli zrzec si go na rzecz matki. Resort pracy sk砤nia si ku innemu rozwi眤aniu. Proponuje wydzielenie z ca硂禼i urlop體 dla rodzic體 cz甓ci wy潮cznie dla ojc體. M昕czy糿i mieliby dwa miesi眂e na opiek nad dzieckiem, a kobiety 10 miesi阠y urlopu macierzy駍kiego. Dzi阫i temu mog硑by

S硂wa tego taty wzruszy硑 kobiety. Da wskaz體ki, jak pomaga 縪nie po porodzie

urlop體 zwi眤anych z narodzinami dzieckaZ urlopu ojcowskiego od stycznia do wrze秐ia tego roku w Polsce skorzysta硂 150,3 tys. m昕czyzn. Tata ma do wykorzystania specjalny dwutygodniowy urlop ojcowski.  Mo縠 wzia go w ci眊u dw骳h lat od narodzin dziecka, bez wzgl阣u na sytuacj

Oto najsilniejsze dziecko na 秝iecie. Dziewczynka ma zaledwie 15 tygodni

dziewczynka by砤 w stanie we wczesnym etapie 縴cia utrzyma g硂w.  Urodzi砤 si 31 stycznia z wag 2 500 gram體 - powiedzia Tezra.  Najsilniejsze dziecko na 秝iecie? Mo縧iwe, 縠 Lula jest najsilniejszym dzieckiem na 秝iecie. W ksi阣ze Guinnessa  zapisane s tylko rekordy, kt髍e

P阷kowe: jak wygl眃a? Co kupi na prezent?

. M昕czyzna, kt髍emu w砤秐ie urodzi硂 si dziecko ma okazj, by u秝iadomi sobie fakt bycia ojcem i podzieli si t rado禼i (oraz obawami) z najbli縮zymi mu osobami p砪i m阺kiej. Buraki, dzi阫i swoim w砤禼iwo禼iom zasadotw髍czym, 砤godz skutki nadu縴cia alkoholu. Ale to nie jedyny pow骴, dla kt髍ego warto

Magdalena Lamparska podzieli砤 si szczerym wyznaniem. "Nie podoba mi si, 縠 odk眃 zosta砤m mam, s硑sz, 縠 wreszcie sta砤m si kobiet"

Magdalena Lamparska jest 縪n podr罂nika, Bartka Osumka, z kt髍ym pobra砤 si w 2019 roku. Dwa lata wcze秐iej przysz硂 na 秝iat ich pierwszego dziecko, syn Tymoteusz.  Magdalena Lamparska o konserwatywnym podej禼iu wobec kobiet Magda podzieli砤 si swoimi spostrze縠niami na temat

"Nienawidz ci, mamo, nienawidz twojego po秝i阠ania si". Ka縟a emocja ma prawo zaistnie

" si du縪 traum z dzieci駍twa - smutku i bezradno禼i i wielu innych do秝iadcze, w kt髍ych byli秏y pozbawieni wsparcia i oparcia naszych rodzic體. Silniej w przypadku kobiet, kiedy zostaj matkami c髍ek, a m昕czyzn, gdy rodzi im si syn. Widz w tym dziecku samego siebie sprzed trzydziestu

Aleksandra 痚browska pokazuje, jak pozowa w 9 miesi眂u ci笨y. "To jest po prostu okrutne"

P砮 dziecka Aleksandry 痚browskiej Aleksandra 痚browska to 縪na aktora Micha砤 痚browskiego. Para pobra砤 si w 2009 roku i maj  dw骿k dzieci - dziesi阠ioletniego Franciszka i siedmioletniego Henryka. Niedawno w rozmowie z WP Kobieta przyzna砤, 縠 chcia砤by mie du勘 rodzin. Par dni

"M骿 facet jest w ci笨y" M昕czy糿i te maj prawo do porannych md硂禼i

- Bardzo d硊go starali秏y si o dziecko, dlatego, gdy w ko馽u uda硂 mi si zaj舵 w ci笨 , skakali秏y z rado禼i. Dos硂wnie. M骿 ch硂pak przeczyta chyba wszystkie poradniki dla ci昕arnych, dogadza mi na ka縟ym kroku, cz阺to bra w pracy wolne, 縠by mi towarzyszy, gdy 糽e si czu砤m. A

Syn Daniela Olbrychskiego chce robi karier w USA. Niez硑 przystojniak

Daniel Olbrychski to jeden z najpopularniejszych polskich aktor體 teatralnych i filmowych. Dla wielu Polak體 to niekwestionowany kr髄 polskiego kina. Aktor doczeka si tr骿ki dzieci. Najstarszym dzieckiem 75-latka jest muzyk Rafa Olbrychski, kt髍ego matk jest pierwsza 縪na Daniela Olbrychskiego

C髍ka ekspertki BBC przerwa砤 jej wywiad na 縴wo. Mia砤 istotny problem zwi眤any z jednoro縞em

Dziecko podczas wywiadu na kanale BBC News Po ponad trzech miesi眂ach pandemii rodzice przyzwyczaili si do siedzenia w domach ze swoimi dzie鎚i. Wielu rodzic體 pracowa硂 zdalnie, przez co zdarza硑 si nietypowe "wpadki" z dzie鎚i w roli g丑wnej  (Zobacz: Mama pr骲owa砤 pracowa

Mama karmi眂a publicznie niemowl, zosta砤 zawstydzona w nietypowy spos骲

Mama karmi眂a piersi Profil na Instagramie " the Kook of the Day " zwi眤any jest przede wszystkim z tematyk zwi眤an z surfingiem. Niedawno na profilu udost阷niono zdj阠ie przedstawiaj眂e ci昕arn kobiet na desce surfuj眂 na morzu i trzymaj眂 niemowl w ramionach. U秏iechni阾a

Tylko refleks ojca uratowa jego synka przed utoni阠iem w basenie. Nagranie ku przestrodze

basenu. Ojciec dziecka wykaza si du縴m refleksem. Instynktownie przeskoczy przez bramk i wskoczy do basenu, aby uratowa Rocco. Z relacji m昕czyzny wynika, 縠 jego syn nie umie p硑wa. Ca硑 incydent nagra硑 domowe kamery. Albert Passavanti opublikowa wideo na swoim Facebooku ku przestrodze dla

Ch硂piec zwykle wita si ze wszystkimi s眘iadami. Mimo izolacji nie chcia zrezygnowa z tradycji. "To zrobi硂 mi dzie"

siostrzeniec Ralph przywita si z wyimaginowanymi przyjaci蟪mi - napisa m昕czyzna. Nagranie udost阷niono m.in. na instagramowym profilu Good News, na kt髍ym publikowane s "pozytywne wiadomo禼i z nutk humoru". Pojawi硂 si tak縠 na profilu programu E! News. Napisano tam, 縠 trzylatek zazwyczaj