mobbing

OD/Redakcja

Czytam kultowego Mikołajka dzieciom i mam coraz większe wątpliwości, czy aby powinnam kontynuować

Czytam kultowego Mikołajka dzieciom i mam coraz większe wątpliwości, czy aby powinnam kontynuować

Kultowa seria książek sprzed ponad pół wieku to kopalnia współcześnie piętnowanego: obśmiewania wyglądu, stosowania przemocowych rozwiązań, mobbingu wśród uczniów. Czy mam ją czytać dzieciom, traktować jak przypowieści, tłumaczyć, jako zły przykład?

"Nawet rodzice nie mają prawa do dotykania dziecka na siłę". Psycholog o granicach nietykalności osobistej

Wiecie, że jako rodzice nie powinniście mówić do innych "Nie dotykajcie mojego dziecka?". Mówienie maluchom, "że to, co pod majtkami należy do nich", według Agnieszki Stein, psycholog, również nie jest najlepszą życiową lekcją. Dlaczego?

Walka o popularność w szkole - niebezpieczny trend z USA

Obsesja popularności nastolatków, z której śmialiśmy się oglądając amerykańskie filmy dotarła nad Wisłę. Jak reagować gdy nasze dziecko staje się gwiazdą? Co zrobić kiedy jest odrzucane albo poddawane szkolnej wersji mobbingu?

  • Fobia szkolna to poważne zagrożenie dla dzieci. Po czym ją rozpoznać i jak leczyć?
  • Zwolnienie w ciąży

    macierzyński (w takiej samej wysokości, jak zasiłek chorobowy przed porodem). Jeśli zachowanie przełożonej jest zdaniem Pani dyskryminujące kobiety ciężarne czy nosi znamiona mobbingu, to może Pani ten fakt zgłosić w Inspekcji Pracy, a nawet wystąpić na drogę sądową.

  • Bez tabu

    przedszkolach wszelkie przejawy przemocy są surowo zabronione i zwalczane z wielką stanowczością. Szwedzkie dzieci nauczyły się reagować bardzo negatywnie na najmniejszą choćby oznakę mobbingu. Po co więc w Szwecji książka o przemocy? Szwedzkie dzieci nie różnią się niczym od swoich kolegów z innych krajów

podpis główki

Mobbing

Mobbing: jest to przemoc psychiczna występująca w środowisku pracy. Mobbing ukierunkowany jest w zależności od struktur organizacyjnych. Możemy wyróżnić lobbing ukośny, polegający na przemocy wobec osoby na niższym stanowisku oraz mobbing prosty, gdzie osoba stosująca lobbing i osoba mobowana są na tym samym poziomie.

Mobbing: przede wszystkim ma na celu ośmieszenie i poniżenie danej osoby oraz wywieranie na niej presji psychicznej. Często zdarza się, że mobber działa w sposób skryty stosując przemoc psychiczną wyłącznie w kontakcie z pracownikiem. Do najczęstszych form przemocy stosowanych w mobbingu zaliczamy: używanie wulgaryzmów w stosunku do pracownika, szerzenie plotek, podważa wykonaną pracę, stosuje groźby. Mobbingiem jest również sytuacja pomijania pracownika w wydawaniu poleceń służbowych.

Mobbing: jest sytuacją trudną dla osoby mobbowanej. Długotrwały mobbing może doprowadzić do obniżenia własnej wartości, a także wystąpienia zaburzeń nastroju np. depresji oraz zaburzeń lękowych. Mobbing jest trudny do udowodnienia ze względu na często skryty charakter mobbera. Nawet, jeżeli wystąpimy na drogę sądową, wówczas, to pracownik musi udowodnić, że był ofiarą mobbingu. Dodatkowo składając pozew do sądu musimy pamiętać, że występujemy wobec pracodawcy, nawet, jeżeli mobberem był współpracownik.