molestowanie seksualne dziecka

jm

Śmierć, molestowanie i tortury w popularnych bajkach. Brutalne parodie zalały YouTube'a - oglądają je dzieci

Śmierć, molestowanie i tortury w popularnych bajkach. Brutalne parodie zalały YouTube'a - oglądają je dzieci

Tysiące odcinków popularnych kreskówek dostępnych na YouTubie to pełne przemocy przeróbki. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak prawdziwe, więc wielu rodziców nie ma pojęcia, co oglądają ich dzieci.

Polskie nastolatki oglądają pornografię w Internecie. Jakie są tego skutki?

Dla młodych chłopców głównym źródłem wiedzy o seksie jest pornografia - wynika z raportu grupy Ponton. Badanie Komisji Europejskiej wykazało, że 67,3 proc. polskich nastolatków ma kontakt z treściami pornograficznymi w Internecie. Czy łatwy dostęp do pornografii ma wpływ na zachowania seksualne młodych Polaków i czy można go winić za przypadki napastowania w szkołach?

Dlaczego kobieta nie chce karmić piersią?

Na samą myśl o karmieniu piersią czujesz dyskomfort, a im więcej osób przekonuje cię, że to najlepsze dla dziecka, tym bardziej masz ochotę się zbuntować.

Dla tych, co biją dzieci, jestem bezwzględna

Dla tych, co biją dzieci, jestem bezwzględna

wierzy że również w żłobkach są dzieci molestowane seksualnie - i przedszkoli, żeby umieli rozpoznać symptomy u takiego dziecka. Ponieważ ten temat jest w ogóle nieruszany ani w żłobkach ani w przedszkolach. Ten personel nie jest w ogóle szkolony. Mało tego, nasz system edukacyjny nie zajmuje się

podpis główki

Molestowanie

Molestowanie: jest to zachowanie, które jest nieakceptowane przez osobę którą molestowanie dotyczy. Molestowanie narusza godność człowieka niezależnie od płci oraz orientacji seksualnej. Do molestowania dochodzi wówczas gdy osoba tego świadoma nie godzi się na nie i wyraża swój sprzeciw. Molestowaniu często towarzyszy poczucie władzy wobec osoby będącej ofiarą molestowania.

Molestowanie: możemy podzielić ze względu na formę na: słowne objawiające się dręczeniem psychicznym, propozycjami seksualnymi, żartami o charakterze seksualnym, fizyczne charakteryzujące się dotykaniem, poklepywaniem, często również gwałtem. Molestowaniem nazywamy również zmuszanie osoby do oglądania treści pornograficznych bez jej zgody.

Molestowanie: nie jest niestety zdefiniowane w prawie karnym oraz w prawie wykroczeń. Molestowanie może mieć, jednak charakter czynu zabronionego z art.197-199 oraz art. 202 i 203 Kodeksu Karnego i wówczas podlega karze. Według kodeksu pracy molestowaniem seksualnym jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie, to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.