na szcz甓cie mleko

Karolina St阷niewska

Uwa縜j wychodz眂 po mleko!

Uwa縜j wychodz眂 po mleko!

Nie uwierzysz, co mo縠 ci spotka, je秎i pewnego ranka odkryjesz, 縠 w lod體ce nie ma mleka... Dlatego koniecznie przeczytaj ?Na szcz甓cie mleko? Neila Gaimana, 縠by unikn辨 k硂pot體!

瑀骴砤 wapnia

Najbogatszym 紃骴砮m wapnia jest mleko krowie i jego przetwory. Sk眃 maj go zatem czerpa osoby na diecie bezmlecznej? Na szcz甓cie tego pierwiastka mo縩a te szuka w innych produktach.

Sposoby na mleko

Dzieci nie musz pi mleka, ale mleczne posi砶i w ich diecie to podstawa zdrowego rozwoju. Na szcz甓cie mleko mo縩a podawa na wiele sposob體.

Karmi眂a mama: Mieli秏y dwie zamra縜rki po brzegi wype硁ione moim mlekiem. Nie by硂 miejsca na mro縪nki

Karmi眂a mama: Mieli秏y dwie zamra縜rki po brzegi wype硁ione moim mlekiem. Nie by硂 miejsca na mro縪nki

drog odszuka. Dlatego to w砤秐ie matkom i ich sile po秝i阠amy nasz cykl artyku丑w pod has砮m "Mamy moc". Czytajcie nas w 秗od o 19.00 na Gazeta.pl! Joanna Biszewska, serwis Edziecko.pl: Wiele kobiet walczy o ka縟 kropl mleka, a ty nie wiedzia砤, co robi z ilo禼i pokarmu, kt髍y

LITTLE STEPS 2. Nowe mleko nast阷ne dla zdrowego rozwoju dziecka

LITTLE STEPS 2. Nowe mleko nast阷ne dla zdrowego rozwoju dziecka

Dziecko jest jak cudowna ro秎inka, o kt髍 rodzice codziennie si troszcz. Pocz眛kowo malutkie i delikatne, ci眊le si zmienia, a kt髍ego dnia w pe硁i rozkwitnie. Wszystko jest dla niego nowe, ale na szcz甓cie mama stale towarzyszy mu na tej drodze i wspiera jego rozw骿. Je秎i dobrze si

Khloe Kardashian o karmieniu piersi: 'To by砤 tortura. Nienawidzi砤m ka縟ej minuty'

Khloe Kardashian o karmieniu piersi: 'To by砤 tortura. Nienawidzi砤m ka縟ej minuty'

publicznych. By硂 to dla niej zupe硁ie naturalne. Inaczej sta硂 si kiedy Khloe chcia砤 karmi piersi swoje dziecko, c髍k True. Pocz眛ki karmienia piersi Khloe opisuje w taki spos骲: To nie by硂 takie 砤twe. Pi砤m specjaln herbat, jad砤m ciastka na laktacj, by砤m na diecie, odci眊a砤m mleko co dwie

Urodzi砤 bli糿iaki w odst阷ie trzech lat. "To niemal cud"

Urodzi砤 bli糿iaki w odst阷ie trzech lat. "To niemal cud"

“Daily Mail” . Mama pi眛ki dzieci zmieni砤 ju tysi眂e pieluch. Szacuje, 縠 kiedy ch硂pcy przestan pi mleko, a zaczn je舵 pokarmy sta砮, b阣zie wydawa oko硂 1 tys. funt體 (5 tys.) miesi阠znie na same artyku硑 spo縴wcze.  Wyj眛kowa rodzina Przebijamy si przez tysi眂e pieluszek i

Czekolada - co zawiera, jakie ma w砤禼iwo禼i i kiedy mo縩a j w潮czy do diety dziecka?

Czekolada - co zawiera, jakie ma w砤禼iwo禼i i kiedy mo縩a j w潮czy do diety dziecka?

Czekolada - og髄na charakterystyka Czekolada powstaje z kakaowca, kt髍y ro秐ie w Ameryce Po硊dniowej, Afryce, Indiach, na Dalekim Wschodzie i w USA. Kakao to oczywi禼ie g丑wny sk砤dnik czekolady, ale do przygotowania tabliczki potrzebne s jeszcze inne sk砤dniki. Prawdziwa czekolada powinna

Dieta po 1. urodzinach - dlaczego powinna r罂ni si od diety doros硑ch?

. Odpowiednio funkcjonuj眂y brzuszek Juniora determinuje jego dobry nastr骿. Wszystko to za spraw powstaj眂ej w jelitach serotoniny, czyli hormonu szcz甓cia[1]. Poprzez prawid硂we 縴wienie dziecka oraz dostarczenie mu niezb阣nych sk砤dnik體 od縴wczych rodzice maj realny oraz d硊gotrwa硑 wp硑w na jego rozw骿

Warto karmi piersi wcze秐iaka

Warto karmi piersi wcze秐iaka

pe硁ej gotowo禼i Je秎i jeste mam wcze秐iaka, z pewno禼i niepokoisz si o wiele spraw, by mo縠 tak縠 o to, czy uda ci si pobudzi i utrzyma laktacj, skoro nie masz przy sobie dziecka. Na szcz甓cie fizjologia jest po twojej stronie. Produkcja mleka rozpoczyna si w organizmie w 16. tygodniu ci笨y

Szpinak, pomidory, jajka - co jeszcze trzeba je舵, 縠by zaj舵 w ci笨? Dieta dla p硂dno禼i dotyczy te pan體

Szpinak, pomidory, jajka - co jeszcze trzeba je舵, 縠by zaj舵 w ci笨? Dieta dla p硂dno禼i dotyczy te pan體

przyj阾ej zasady para powinna przeznaczy 12 cykli miesi眂zkowych na starania si o dziecko. Je秎i uda si w pierwszym cyklu, to szcz甓cie, je秎i dopiero w dwunastym, to z punktu widzenia medycyny para nadal jest uwa縜na za zdrow i p硂dn. Za niep硂dno舵 uwa縜 si brak ci笨y pomimo regularnych stosunk體

Ma砮 dzieci powinny eliminowa laktoz z diety?

Ma砮 dzieci powinny eliminowa laktoz z diety?

si, 縠 te rozbite fragmenty si zbijaj i w體czas dochodzi do odczynu. Z tej przyczyny u niekt髍ych dzieci nie ma bezpo秗edniej poprawy, po wprowadzeniu hydrolizat體. Na szcz甓cie zazwyczaj hydroliza przynosi oczekiwane skutki. Gdy niemowl jest karmione mlekiem modyfikowanym, a istnieje ryzyko

瑀骴砤 wapnia

瑀骴砤 wapnia

Szklanka (o pojemno禼i 200 ml) mleka o zawarto禼i 2 proc. t硊szczu dostarcza ok. 240 mg wapnia. Aby zaspokoi dzienne zapotrzebowanie dziecka na wap, trzeba by mu kaza wypija codziennie 3-4 szklanki mleka. Nie ka縟emu si to u秏iecha Na szcz甓cie w wap bogate s r體nie inne produkty mleczne

Mama spisa砤, co musisz wiedzie, zanim urodzi ci si dziecko. Internauci zachwyceni jej radami

Mama spisa砤, co musisz wiedzie, zanim urodzi ci si dziecko. Internauci zachwyceni jej radami

;nie musi ich ogl眃a. Udost阷niaj tyle fotografii, na ile masz ochot i b眃 z tego dumna.  18. Twoje dzieci maj tyle szcz甓cia, 縠 ci maj, ile ty masz rado禼i z bycia ich rodzicem. 19. Nie musisz by idealny dla swoich dzieci, aby czu硑, 縠 s kochane.  20. Nawet je秎i

"Piersiowe" kontra "butelkowe", czyli internetowa wojna matek

"Piersiowe" kontra "butelkowe", czyli internetowa wojna matek

karmienia niemowl眛. Czy mo縩a podchodzi bardzo emocjonalnie do tego, czym kto karmi swoje dziecko, o ile nie jest to substancja niejadalna lub przynajmniej arszenik? Okazuje si, 縠 owszem: spo砮czno舵 internetowych mam jest podzielona na dwa obozy: matki karmi眂e piersi i te podaj眂e butelk z mlekiem

Jakie mleko dla dziecka?

Jakie mleko dla dziecka?

roku 縴cia. Cz阺to zawieraj r體nie dodatkowe sk砤dniki, jak na przyk砤d prebiotyki. Co wa縩e, maj te warto舵 energetyczn odpowiedni dla dziecka, kt髍e sko馽zy硂 rok. Mleko inaczej S dzieci, kt髍e p硑nnego mleka pi nie chc. Na szcz甓cie mleko zsiad砮, ma秎anka, kefir, jogurt czy mleko

Gdzie na wakacje z dzieckiem?

Gdzie na wakacje z dzieckiem?

pokaza dziecku nawet nieco odleglejsze miejsca. W g髍y dzieckiem. Aktywni rodzice ch阾nie wybieraj g髍y. Na szcz甓cie nie maj racji ci, dla kt髍ych pojawienie si na 秝iecie pociechy oznacza kres g髍skich w阣r體ek. Planuj眂 taki wyjazd warto jednak pami阾a o kilku kwestiach: .    

Smak waniliowy - smak dzieci駍twa

Smak waniliowy - smak dzieci駍twa

, kt髍e bez odrobiny wanilii nie by硂by takie samo nawet mimo najlepszych stara niedo禼ignionej w kwestii wszelkich wypiek體 babci? Smak waniliowy to dla wielu os骲 smak dzieci駍twa. Teraz chyba nikt ju nie wypiecze tak wspania砮go dro縟縪wca czy szarlotki jak kiedy, ale, na szcz甓cie, jest inny spos骲

Kulinarny wehiku czasu - czyli powr髏 do smak體 dzieci駍twa

Kulinarny wehiku czasu - czyli powr髏 do smak體 dzieci駍twa

stoi internet. Roi si w nim od blog體 kulinarnych, kt髍e przepe硁ione s pomys砤mi na sprawdzone i domowe dania. Poza dobrym przepisem, potrzebujemy r體nie dobrych produkt體. Na szcz甓cie, dzi阫i wci笨 rosn眂ej 秝iadomo禼i konsument體, nie ma problemu z ich dost阷no禼i. Na sklepowych p蟪kach jest

Niewiarygodna podr罂 w czasie z mlekiem w tle - Neil Gaiman dla dzieci!

Niewiarygodna podr罂 w czasie z mlekiem w tle - Neil Gaiman dla dzieci!

bestsellerowy pisarz Neil Gaiman, autor Oceanu na ko馽u ulicy, Gwiezdnego py硊, Nigdzieb眃, Ksi阦i cmentarnej i Koraliny, ko馽zy sw骿 najlepszy dot眃 rok wydawniczy t cudownie zabawn histori o podr罂ach w czasie, dinozaurach, mleku i tacie. Neil Gaiman "Na szcz甓cie mleko", Wydawnictwo Galeria

Pracuj i karmi piersi

Pracuj i karmi piersi

przeznaczone na karmienie piersi. Je縠li pracujesz blisko domu lub kto mo縠 przywie兼 ci dziecko na czas karmienia, to wspaniale. W praktyce okazuje si to ma硂 realne. Na szcz甓cie mo縠sz wykorzysta czas przerw inaczej - na odci眊ni阠ie mleka (maluch zje t porcj nast阷nego dnia) lub na wcze秐iejszy

To male駍two ma j陑yk jak u doros砮go cz硂wieka. Po operacji w ko馽u mo縠 si u秏iecha [ZDJ蔆IA]

To male駍two ma j陑yk jak u doros砮go cz硂wieka. Po operacji w ko馽u mo縠 si u秏iecha [ZDJ蔆IA]

kt髍ej mleko trafia硂 wprost do 縪潮dka. W sz髎tym miesi眂u 縴cia przesz砤 pierwsz operacj zmniejszenia j陑yka. Lekarze usun阬i jej kawa砶i zb阣nego mi甓nia po obu stronach, jednak j陑yk wydawa si rosn辨 na nowo i wraca do swojego poprzedniego rozmiaru. Po czterech miesi眂ach ma砤 Paisley ponownie

Zdrowa dieta, sen i spacery to nie wszystko. Kilka prostych krok體 do wzmocnienia zdrowia ma硑ch dzieci

Zdrowa dieta, sen i spacery to nie wszystko. Kilka prostych krok體 do wzmocnienia zdrowia ma硑ch dzieci

縴cia dziecka. Na szcz甓cie te warto禼iowe elementy znajdziemy w licznych mlekach modyfikowanych. S one tak縠 zawarte w kaszkach dla niemowl眛, jogurtach i kefirach. Wa縩a jest jednak nie tylko dieta dziecka, ale tak縠 spos骲 od縴wiania jego mamy. Ma硂 kto wie, 縠 o odporno舵 dziecka, kobieta mo縠

Wilczy apetyt niemowlaka. Czy mam za ma硂 pokarmu?

produkowanego pokarmu - to nieprawda. Po prostu mleko wytwarzane jest na bie勘co. Tw骿 niepok骿 mo縠 jednak si wzm骳, gdy dziecko zacznie cz甓ciej ni poprzednio domaga si karmie. Od twojej strony mo縠 wygl眃a to tak: piersi sta硑 si mi阫kie, niemal sflacza砮, dziecko ci眊le chce ssa i pop砤kuje - wida

U秏iech od ucha do ucha, czyli 1. urodziny malucha! Jak przygotowa si na 秝i阾owanie tego wielkiego dnia?

nadal powinny by mleko i produkty mleczne. Dziecko ma tak縠 wi阫sze zapotrzebowanie na niekt髍e sk砤dniki pokarmowe. Czy wiesz, 縠… ...prawid硂wo dzia砤j眂y uk砤d pokarmowy wp硑wa na dobre samopoczucie dziecka? W jego jelitach zlokalizowane jest 95% serotoniny, czyli hormonu szcz甓cia! To

Fizjologiczny spadek masy cia砤 - co to takiego? Czy utrata masy cia砤 noworodka jest powodem do niepokoju?

serologicznym. Poza anemi u tej grupy dzieci obserwuje si obrz阫 sk髍y i tkanki podsk髍nej, wybroczyny na sk髍ze czy powi阫szenie w眛roby alergie pokarmowe - w wi阫szo禼i przypadk體 malucha uczula mleko, dlatego je秎i badania i obserwacja dziecka potwierdz, 縠 mleko mu nie s硊縴 nale縴 zmieni mieszank lub

Pierwszy rok z dzieckiem. Pediatra: Trzeba oswoi rewolucj

minie, w體czas mo縩a odetchn辨 pe硁 piersi i bogatszym o do秝iadczenia i舵 dalej. Na szcz甓cie nie dla ka縟ego z nas pierwsze miesi眂e z dzieckiem s takim wielkim wyzwaniem. Inne b阣zie do秝iadczenie rodzic體 noworodka z kolk, refluksem i przepuklin, a inne tych obdarowanych spokojnym noworodkiem z

Karmienie piersi. Ile jeszcze?

, dwu-, trzylatkom, kt髍e nie dostaj ju mleka mamy, lepiej podawa mleko modyfikowane ni krowie. Mieszank uzyskuje si wprawdzie z mleka krowiego, jednak jej sk砤d jest tak zmodyfikowany, by nadawa si dla najm硂dszych. Usuwa si cz甓 bia砶a, zamienia t硊szcz zwierz阠y na ro秎inny, bilansuje si

Karmienie wcze秐iaka

por骴 By砤m na to zupe硁ie nieprzygotowana, nie mia砤m spakowanej torby, uprasowanych ubranek dla Franka. Ca砮 szcz甓cie, 縠 tego dnia co mnie tkn瓿o i kupi砤m w aptece kilka rzeczy potrzebnych w szpitalu. Trafi砤m na patologi ci笨y, gdzie pr骲owano powstrzyma por骴. Wszyscy wko硂 zapewniali, 縠 to

Miesi阠znik "Dziecko" - nowy numer ju w kioskach

sp阣zone na karmieniu, pochylanie si nad 丑縠czkiem, zapinanie fotelika samochodowego, d紈iganie w髗ka – to wszystko s dla kr阦os硊pa ogromne dodatkowe obci笨enia. W jaki spos骲 odci笨a kr阦os硊p i o niego dba, by zminimalizowa sytuacje urazowe? Fakty o alergii Alergi na bia砶a mleka krowiego

Chwile sp阣zone z rodzin zostaj z nami na zawsze

kiedy by硑 dzie鎚i, rodzinne posi砶i o poranku dawa硑 im, opr骳z poczucia ciep砤 rodzinnego, jedno禼i i rado禼i, r體nie pozytywn energi na ca硑 dzie. Te chwile kojarz si tak縠 z poczuciem bezpiecze駍twa (wskaza硂 tak 22 proc.) oraz szcz甓ciem (20 proc.)* – czyli emocjami, kt髍e buduj

Mama w Niemczech: obki wprowadzaj nakazy szczepienia dzieci. Inaczej ich nie przyjmuj

縴ciowej cz硂wiek nie jest pewny, czy wszystko jest tak, jak powinno. W Polsce jest silny nacisk na karmienie piersi, jak to wygl眃a w Niemczech? Lekarze i po硂縩e polecaj karmienie piersi, ale nie narzucaj tego kobietom. Twierdz, 縠 je秎i jest mo縧iwo舵, to nie ma nic lepszego dla dziecka ni mleko

Skaza bia砶owa

alergicznej jest zawsze ten sam, przybiera ona r罂ne postaci kliniczne: zmiany sk髍ne, zaburzenia ze strony uk砤du pokarmowego lub oddechowego. Najlepszym, przyczynowym sposobem leczenia alergii jest wyeliminowanie uczulaj眂ego sk砤dnika (alergenu). Je縠li podejrzewamy uczulenie na bia砶a mleka krowiego

Mleko - jakie jest dobre dla dziecka?

uczulenia), a tak縠 migda硑 i orzechy laskowe (ze wzgl阣u na ryzyko zakrztuszenia najlepiej zmielone). Na szcz甓cie, je秎i mali alergicy przestrzegaj bezmlecznej diety, na og蟪 wyrastaj z uczulenia, zanim sko馽z trzy lata. MLEKO DO ZADA SPECJALNYCH Dla wcze秐iaka Potrzeby urodzonych przedwcze秐ie

Kluczowe pierwsze lata w 縴ciu dziecka - jak je najlepiej wykorzysta?

pozwoli mu na nud i moment na w砤sne rozmy秎enia.   Na szcz甓cie wi阫szo舵 m硂dych rodzic體 doskonale radzi sobie korzystaj眂 ze swojej intuicji. Warto pami阾a, 縠 nikt poza nami nie zna najlepiej naszego malucha i cz阺to bardzo dobrze radzimy sobie z odczytywaniem jego potrzeb. To, czego

Wczoraj wo硂winka, dzisiaj cukinka. O bogactwie smak體 w diecie dziecka.

! Mleko mamy – skarbnica pierwszych smak體 Pocz眛kowo, gdy mleko kobiece jest jedynym pokarmem, maluch zaspokaja dzi阫i niemu ca砶owicie swoje zapotrzebowanie na sk砤dniki od縴wcze. To, co je mama, ma jednak ogromny wp硑w na jego sk砤d, dlatego w okresie karmienia piersi powinna zwraca baczn

Mama ze Szwajcarii: Znam kobiety, kt髍e pracowa硑 do samego porodu oraz dwie, kt髍e z pracy jecha硑 na porod體k

kombinowa砤m i uda硂 mi si wyd硊縴 pierwszy urlop macierzy駍ki do p蟪 roku, a drugi do siedmiu miesi阠y. Trzymiesi阠zny niemowlak to przecie takie male駍two. Nie wyobra縜砤m sobie powrotu do pracy po tak kr髏kim czasie. Ale wiele kobiet w Szwajcarii musi wr骳i do pracy tak szybko. Na szcz甓cie do

Jak pogodzi studia z karmieniem piersi?

Moje dziecko ma 4 miesi眂e. Za miesi眂 mam pierwszy zjazd na studiach zaocznych. Dwa dni, sobota i niedziela, b阣 wype硁ione od rana do wieczora. Na szcz甓cie zaj阠ia mam w mie禼ie, w kt髍ym mieszkam, wi阠 wieczorem b阣 w domu. Mam nadziej, 縠 w ci眊u dnia b阣zie d硊縮za przerwa, 縠by m笨 m骻

Mleczne napoje fermentowane

najlepszym ich 紃骴砮m jest mleko i jego przetwory. Na r罂ne sposoby Aby zaspokoi zapotrzebowanie na bia砶o i wap, maluch powinien wypija dwie szklanki mleka dziennie. Co jednak zrobi, gdy dziecko nie jest sk硂nne wypi tyle mleka w czystej postaci? Na szcz甓cie w odwodzie mamy (opr骳z innych produkt體

Jest w ci笨y, ale w og髄e nie wida brzuszka. To nie efekt 鎤icze, a choroby, na kt髍 cierpi 15 proc. kobiet

Odk眃 zacz瓿a dojrzewa p砪iowo, Yiota Kouzoukas cierpia砤 z powodu bolesnych okres體. Cz阺to bola砤 j te g硂wa. Kobieta zwleka砤 jednak z wizyt u lekarza. Wierzy砤, 縠 tak po prostu wygl眃a jej miesi眂zka. Endometrioza Yiota trafi砤 do specjalisty dopiero w lutym 2017 roku. Na wizyt

W jej wydaniu nawet zwyk硑 ry z truskawkami wygl眃a niebanalnie. "Ka縟y pretekst do tego, by wywo砤 na czyjej twarzy u秏iech, wart jest zachodu"

potem po prostu si staram. Pr骲owa砤 pani odczarowa nielubiane potrawy z dzieci駍twa? - Nie. Haha. I nie zamierzam na chwil obecn. Nie znosz wszystkiego, co t硊ste, galaretowate, sk髍y, t硊szcz mi阺ny, brr i wszelkiego rodzaju podrob體. Dodatkowo nie tkn mleka prosto od krowy, ko縰cha te, ani

Wsp蟪czesne rodzicielstwo - do秝iadczanie 秝iata przez dziecko

poza ich kontrol (przys硂wiowe bieganie z kluczem na szyi mi阣zy blokami osiedli). Do秝iadcza硑 秝iata bardzo intensywnie, a nierzadko – niedopilnowane – ulega硑 r罂nym urazom czy wypadkom, cho na szcz甓cie ruch na drogach by w體czas niepor體nywalnie mniejszy. Wsp蟪cze秐ie zdecydowanie

Depresja poporodowa - kiedy si zaczyna? Objawy i leczenie

szacunk體 specjalist體 - do秝iadcza nawet 30% 秝ie縪 upieczonych mam. Depresja poporodowa - kiedy si zaczyna? To, 縠 秝ie縪 upieczona mama w pi眛ym czy sz髎tym dniu po porodzie skar縴 si na obni縪ny nastr骿 czy apati, mo縩a uzna za norm. To " baby blues ", kt髍y nie jest depresj poporodow

Cukier w diecie dzieci

cukru nale縴 si wystrzega. Nadmiar cukru czyni w organizmie wiele szk骴. Wymieni tylko kilka: nadwaga, pr骳hnica, s砤be ko禼i, cukrzyca, s砤by uk砤d odporno禼iowy, wahania nastroju, zaburzenia apetytu, a przez to niedob髍 sk砤dnik體 od縴wczych. Na szcz甓cie nasze dzieci s jeszcze ma砮 i mo縠my je

Agnieszka Maci眊: Powtarzam kobietom w ci笨y: S硊chajcie swojej intuicji!

si, 縠 m骿 lekarz, kt髍y obiecywa mi opiek i wsparcie, wyjecha na wakacje. Rodzi砤m synka w przypadkowym szpitalu, w秗骴 obcych os骲. Dziecko mi po porodzie zabrano i nakarmiono sztucznym mlekiem – w體czas piel阦niarki uwa縜硑, 縠 pierwsze mleko mamy, tzw. siara, jest bezwarto禼iowe

Sk眃 si bior dziury w serze?

Wbrew popularnemu przekonaniu, dziury w serze nie s sprawk myszy. Odpowiadaj za nie specjalne kultury bakterii, wspomagaj眂e proces fermentacji mleka. Pewne ich szczepy wytwarzaj niewielk ilo舵 dwutlenku w阦la, kt髍y na etapie dojrzewania sera zostaje uwi陑iony w g阺tniej眂ej serowej masie. W

"Cztery dni po porodzie, a ja wci笨 ledwo stoj". Bardzo prawdziwe zdj阠ia pierwszego tygodnia macierzy駍twa

profilach znajomych na Facebooku, tak u Becky nic nie jest przerysowane i podkolorowane.  Matka kilkumiesi阠znego ch硂pca pokazuje to, co boli i co sprawia, 縠 kobieta po porodzie czuje nie tylko szcz甓cie, ale i dyskomfort. Becky nie wstydzi si sfotografowa w poporodowej bieli糿ie, pokazuje

Karmienie piersi alergika: matki na diecie eliminacyjnej

zmieni砤m zdania, nawet gdy okaza硂 si, 縠 Ala jest uczulona na bia砶o mleka krowiego. Upar砤m si, 縠 wytrwam przynajmniej rok. I uda硂 mi si. Ania Klarzy駍ka, kt髍ej trzyletnia c髍eczka i p蟪toraroczny synek s uczuleni na wiele alergen體, m體i: - Karmienie moich dzieci piersi przeros硂 mnie

Odstawianie od piersi

potrzebujesz mleka mamy". Przys硊縴 nam si tu dwumiesi阠zny synek s眘iad體, kt髍y pi阫nie zobrazowa, 縠 to dzidziusie pij mleko z piersi. Je秎i nie mleko, to co? Zast眕ienie mleka mamy mlekiem modyfikowanym pitym z kubka u nas nie wysz硂. C髍ka go nie polubi砤. Na szcz甓cie starsze dziecko mo縠 je舵

Razem w muzeum - jak obcowa ze sztuk, gdy dziecko jest jeszcze bardzo ma砮? [FELIETON]

”. Tym razem na szcz甓cie nikt nas nie wyprosi, ale dziecko moje w dalszym ci眊u uparcie nie chcia硂 w spokoju obcowa z obrazami. Posz硑秏y wi阠 obejrze wystaw o sztuce u縴tkowej. Z daleka widzia砤m, 縠 s tam 秝ietne wysuwane szuflady, do kt髍ych mo縩a zajrze. I 

Alergia pokarmowa. Czy mo縩a jej zapobiec?

rezygnowa硂 z karmienia piersi. Na szcz甓cie naukowcy postanowili sprawdzi, czy restrykcyjne zalecenia dietetyczne w czasie ci笨y i karmienia piersi maj w og髄e sens. Okaza硂 si, 縠 nie! Dieta eliminacyjna - ani w ci笨y, ani w czasie laktacji - w wi阫szo禼i przypadk體 nie chroni przed wyst眕ieniem

Zabiegi w ci笨y. Czy mog usun辨 kurzajk lub podejrzane znami? Dermatolog rozwiewa w眛pliwo禼i

, gdzie w skrajnych sytuacjach i przy du縴m nasileniu objaw體, mo縠my warunkowo (czytaj: pod kontrol lekarza) zastosowa leki miejscowe. Na szcz甓cie dla przysz硑ch mam, sk髍a w ci笨y cz阺to si poprawia, bo organizm ci昕arnej przechodzi w inny stan wra縧iwo禼i uk砤du immunologicznego. A co z zabiegami w

Karmienie butelk - najcz阺tsze w眛pliwo禼i rodzic體

symbolem HA 3 przeznaczone dla niemowl眛 po 8. miesi眂u 縴cia, ale nie ma na rynku mieszanek hipoalergicznych i hydrolizat體 przeznaczonych wyra糿ie dla starszych dzieci (w wieku 1-3 lat). Na szcz甓cie wi阫szo舵 maluch體 stopniowo wyrasta z alergii na bia砶o mleka krowiego. Po pierwszych urodzinach wiele

Leki a karmienie piersi

przecie tak blisko, 縠 przekazanie mu infekcji drog kropelkow wydaje si nieuniknione. Do tych obaw dochodzi jeszcze fatalne samopoczucie. Co robi w tej sytuacji? My秎e o bezpiecznym karmieniu czy raczej o szybkim, skutecznym leczeniu? Na szcz甓cie zwykle mo縧iwe jest jedno i drugie. Oto plan

W proszku

rodzaje mleka znale兼 mo縩a w秗骴 produkt體 Bebiko, Bebilon, Humana czy te NAN. Starszym niemowl阾om mo縩a przyrz眃za na takim mleku kleik ry縪wy lub kaszk kukurydzian, a od 10. miesi眂a kaszk pszenn. Lekarze radz dzi, by tak縠 dzieciom w drugim roku 縴cia nie dawa zwyk砮go mleka krowiego

Podr罂 z dzieckiem na Seszele

k眕ania z filtrem, p硑waczki, spray na komary, mleko w proszku i osiemdziesi眛 pieluch - musi wystarczy na dwa tygodnie. W drog! Dziecko w samolocie Naturalnie, dziecko nie by硂by dzieckiem, gdyby nie pokrzy縪wa硂 rodzicom plan體. Z Frankfurtu mamy odlecie o 20.30, wi阠 pr骲uj na lotnisku spacyfikowa

Zalew mleka

S kobiety, kt髍ym mleko bardzo 砤two wyp硑wa z piersi (wystarczy, 縠 pomy秎 o dziecku lub us硑sz jego p砤cz). S r體nie karmi眂e naturalnie mamy, kt髍ym pokarm sam nie wyp硑wa wcale. Jak wida, Pani nale縴 do tej pierwszej grupy. Na szcz甓cie z czasem taki intensywny wyp硑w mleka troch si

Urodzi砤 i zam體i砤 pizz. Ca潮 dla siebie! Internautki: "Samo 縴cie. Moj podjada砤 po硂縩a"

porodzie. W ko馽u ma si miejsce w brzuchu! Te zam體i砤m sobie pizz po porodzie. Na szcz甓cie m笨 musia i舵 do pracy, wi阠 ca砤 by砤 dla mnie. Superfota, samo 縴cie, przypomina mi mnie, tyle tylko, 縠 moj pizz podjada砤 po硂縩a. Dieta eliminacyjna po porodzie. Potrzebna? Kobieta podczas

Polska mama z Hollywood: Nie chcia砤m, 縠by nianie wychowywa硑 za mnie moje dzieci

zajmowa si dzie鎚i. I karmi! Bo chcia砤m karmi je piersi, a musia砤m mie du縪 mleka dla dw骿ki. Sze舵 miesi阠y je karmi砤m. To cz阺te w Hollywood czy ty si upar砤? A co innego mia砤m do roboty? Wszystko robi zawsze na sto procent, wi阠 matk te chcia砤m by na sto procent. Nie ka縟a kobieta ma

Gronkowiec w gardle mamy

Gronkowca nie砤two si pozby. Warto zrobi posiew pokarmu i antybiogram, bo (zwa縴wszy na powracaj眂e zapalenia sutka) gronkowiec mo縠 te by w piersiach. Na szcz甓cie w mleku matki ta bakteria jest otoczona przeciwcia砤mi, wi阠 nieszkodliwa. Ale nie mam pewno禼i, czy dziecko te nie ma gronkowca

Prawdy i mity o mleku

;najsilniejszych alergen體. Na zawarte w nim bia砶a uczulonych jest ok. 2 proc. dzieci poni縠j trzeciego roku 縴cia. Na szcz甓cie na og蟪 wyrastaj z alergii, zanim sko馽z trzy lata. Mleko jest jedynym 紃骴砮m wapnia. Nieprawda. Mleko i jego przetwory rzeczywi禼ie zawieraj du縪 wapnia, ale spore

Od 10 z na dzie po 400 na 10 dni - ile daj rodzice dzieciom na kolonie? [SONDA]

. Rada: Warto, 縠by Oliwia w tak m硂dym wieku nauczy砤 si, 縠 przyjemno舵 i rado舵 mo縩a czerpa tak縠 spoza materialnego zaspokajania zachcianek. To truizm, ale pieni眃ze szcz甓cia nie daj, s 秗odkiem, a nie celem. Dla rodzic體, kt髍ym zale縴 na stworzeniu poduszki finansowej dla dzieci dobrym

Codzienne kolki

Moja c髍eczka ma 10 tygodni. W szpitalu mia砤 矿硉aczk, nie umia砤 ssa i w ko馽u dano jej butelk. Na szcz甓cie po powrocie do domu zacz瓿a ssa pier i 砤dnie przybiera na wadze. Niestety, od samego pocz眛ku ma b髄e brzuszka, ca硑mi dniami p砤cze, a od p蟪tora miesi眂a ma gazy. Robi kupk co 6

Czkawka u noworodka - jak sobie radzi? Jakie s jej przyczyny?

przystawia do piersi, zwracaj眂 uwag na odpowiedni pozycj. Gdy dziecko jest karmione butelk - zacznij od sprawdzenia, czy rozmiar smoczka jest w砤禼iwie dobrany do wieku twojego malucha. Niekt髍e smoczki maj tak du勘 dziurk, 縠 szybko nape硁iaj si mlekiem, a dziecko nie jest w stanie sobie z tym

Dzieci wydaj miesi阠znie 285 mln z硂tych. "C髍ka jak ma co kupi, to wybierze dro縟矿wk''

twierdzi, 縠 dzieci kieszonkowe odk砤daj na zabawki. U nas na szcz甓cie nie ma sklepiku szkolnego. Dzieci kieszonkowe odk砤daj na wymarzone zabawki. Kieszonkowe a problem nadwagi Skoro dzieci nie kupuj w sklepikach szkolnych, to zastanawiaj眂e jest, sk眃 bierze si problem nadwagi? Przypomnijmy, 縠

Zdrowe desery i przek眘ki dla dzieci

, kt髍e nie lubi s硂dyczy. Tymczasem pediatrzy alarmuj, 縠 s硂dycze s niezdrowe. Dietetycy, 縠 odbieraj apetyt i tucz. Denty禼i, 縠 fatalnie wp硑waj na z阞y. Mo縠 wi阠 powinni秏y w og髄e z nich zrezygnowa w dzieci阠ej diecie? Na szcz甓cie nie musimy by tak radykalni, bo nie wszystko, co s硂dkie

Niemowl, sz髎ty miesi眂

upewni, 縠 malec, kt髍y spad z kanapy, nic sobie nie zrobi? Trzeba go obserwowa. Gdyby zacz背 wymiotowa, sta si nadmiernie senny, mia znacznie zwolnione t阾no lub inne niepokoj眂e dolegliwo禼i - nale縴 jecha z nim do lekarza. Na szcz甓cie wi阫szo舵 upadk體 z kanapy (a zaliczaj je prawie

Listy o karmieniu piersi

podawa砤m z butelki. Walczy砤m o ka縟 kropl mleka. Po 3 dniach Antek w ko馽u prawid硂wo zassa pier i porz眃nie si najad, a ja p砤ka砤m ze szcz甓cia. Karolina Ile kobiet karmi piersi? Jestem szcz甓liwa, 縠 s akcje takie jak "Szko砤 karmienia". Ale martwi mnie rzeczywisto舵. Mieszkam w du縴m

Odruch Moro i zimne n罂ki, czyli 7 fakt體 o niemowlaku, kt髍e zaskocz Ci po porodzie. A nie powinny!

nie zgromadzi wi阫szego zapasu pokarmu, cho鎎y takiego starczaj眂ego na porz眃n drzemk. Dodatkowo piersi mamy wytwarzaj na razie niewiele mleka - w ci眊u karmienia jest go zaledwie po kilka mililitr體. Cz阺te karmienie pobudza laktacj i wkr髏ce porcje stan si wi阫sze. Na pocz眛ku maluch po

Refluks 縪潮dkowo-prze硑kowy u dzieci i niemowlak體

, dzi阫i czemu 砤twiej zostaje w 縪潮dku. Czasem jednak korzystniej na jaki czas w潮czy mieszank hipoalergiczn, pozbawion bia砶a mleka krowiego, bo silny refluks mo縠 by zwi眤any z reakcj alergiczn. Refluks 縪潮dkowo-prze硑kowy u niemowlaka – niepokoj眂e objawy Refluks 縪潮dkowo-prze硑kowy

BLW - dajmy dzieciom wyb髍!

Rozszerzanie diety to kolejny etap rozwoju dziecka, ale i stres dla rodzic體. My, jako mamy, r體nie go prze縴wa硑秏y. Na szcz甓cie odkry硑秏y metod BLW, kt髍a okaza砤 si idealna dla naszych dzieci. BLW (baby led weaning) na pierwszym planie stawia samodzielno舵 malucha przy stole. Metoda

Szko砤 uwa縩o禼i

. Irytuje mnie wszystko Gdy czekam na wind, by wr骳i do mojej sali na ni縮zym pi阾rze, zaczynam p砤ka, bo winda nie przyje縟縜 przez dziesi赕 minut. Mam wra縠nie, 縠 wszyscy patrz na mnie jak na rozhisteryzowan wariatk, kt髍 chyba si sta砤m. Sk眃 mam wzi辨 to mleko? Mam je kupi? Nie, musz i舵 do

By mam na Dominikanie - o tamtejszych zwyczajach nie tylko dla podr罂uj眂ych

zdaj si podchodzi do sprawy optymistycznie. Liczne rytua硑, obrz阣y i wierzenia zwi眤ane z ci笨 i macierzy駍twem to spos骲 na zapewnienie dziecku szcz甓cia i bezpiecze駍twa. A mo縠 i dominika駍kie mamy rzadziej cierpi na l阫i i depresj poporodow? Jest przecie tak wiele sposob體, by odp阣zi z砮

W jaki spos骲 stymulowa rozw骿 niemowlaka?

w Wi秎e. Na pocz眛ku mo縠 si wydawa, 縠 ma砤 istota, kt髍a jeszcze niedawno, mieszka砤 spokojnie i cicho, z akcentem na cicho, pod twoim sercem koncentruje si na jedynie na podstawowych czynno禼iach fizjologicznych. Mo縠 si wydawa, 縠 do szcz甓cia potrzebuje tylko mleka, suchej pieluchy i snu

Ratuj siebie. "Decyzja o rozstaniu z partnerem i ojcem dzieci jest trudna. Ale kobieta ma prawo j podj辨. Ma prawo my秎e o sobie"

wyleje p砤tki z mlekiem na st蟪 i... - Tak, wystarczy drobiazg i kobieta pogr笨ona w smutku i notorycznie zm阠zona reaguje w przykry dla dziecka spos骲. Mo縠 krzycze, p砤ka, reagowa przemoc. Cz硂wiek w stanie napi阠ia staje si dra縧iwy i zdecydowanie 砤twiej denerwuje si w sytuacjach 縴ciowych

Wcze秐iak na mlecznej drodze

Zniecierpliwo禼i czeka砤 na narodziny dziecka. Szcz甓cie przysz硂 jednak przedwcze秐ie. Teraz stoisz przy inkubatorze i zastanawiasz si, czy po秗骴 tych wszystkich obcych ludzi jest miejsce dla ciebie. Z pewno禼i tak. To nic, 縠 malec jest pod潮czony do skomplikowanej aparatury - staraj si jak

Witamina D i wap, czyli wzmacniamy ko禼i

ilo舵 witaminy D. Wszystkie mieszanki s bowiem w ni wzbogacane: w mleku pocz眛kowym na ka縟e 100 ml przypada 40-50 IU tej witaminy, a w nast阷nym 40-80 IU na ka縟e 100 ml. Je秎i jednak w ci眊u doby maluch zjada mniejsz porcj mleka, warto poradzi si lekarza, w jaki spos骲 i w jakiej ilo禼i

Rotawirus u dzieci - objawy, leczenie, zapobieganie

nara縪ne na zaka縠nie rotawirusem s dzieci od 6. miesi眂a do 2. roku 縴cia. W pierwszym p蟪roczu chroni malca niedojrza硑 jeszcze przew骴 pokarmowy i przeciwcia砤, otrzymywane z mlekiem matki. Kilkulatki zwykle prze縴waj zaka縠nie tym wirusem 砤godniej ni maluchy. Naj砤twiej si zarazi w du縠j grupie

Wszystko o mleku

produkty z mleka fermentowanego (kefir, jogurt, ma秎ank, sery), w kt髍ych laktoza jest roz硂縪na przez bakterie. U niekt髍ych os骲 zdolno舵 trawienia laktozy zanika w wieku doros硑m. Powa縩iejszym schorzeniem ni nietolerancja laktozy jest alergia na bia砶o mleka krowiego. Na szcz甓cie grupa cierpi眂ych

Bli糿iacza moc

ilo舵 mleka mamy. To tak縠 mo縠 ci zainteresowa: Bli糿i阾a - podw骿ne szcz甓cie Wielodzietni: Kamila, Wojtek i pi眛ka. 'Z ka縟ym kolejnym weryfikowa硂 si grono znajomych' [FOTOREPORTA痌 Jak przygotowa dziecko na pojawienie si rodze駍twa? "Przede wszystkim trzeba s硊cha" [ROZMOWA]

Mama z Polski: W Albanii ci昕arna jest jak "秝i阾a krowa". Jest jedno "ale". Nie m體i przy niej o jedzeniu

jeste Albank, nie zna砤 j陑yka. Mia砤m du縪 szcz甓cia. Od razu po przyje糳zie zacz瓿am wysy砤 CV do w硂skich firm. Odpowiedzia砤m te na ofert z uczelni pa駍twowej. Gdy zadzwoni do mnie rektor Uniwersytetu im. Ismail Qemali we Vlorze, by砤m zaskoczona. Alba馽zycy bywaj do舵 zamkni阠i, zatrudnianie

Okiem eksperta: alergia pokarmowa

 ka縟ym rodzajem po縴wienia. Najcz甓ciej uczulamy si na bia砶a mleka krowiego, bia砶o zbo縪we (mi阣zy innymi gluten), jaja kurze, ryby, pomidory, owoce cytrusowe, soj. Mo縩a by uczulonym na jedn lub wiele rzeczy, zwykle na to, co jemy najcz甓ciej. W naszej szeroko禼i geograficznej s to

Za ma硂 pokarmu?

zn體 mog by przepe硁ione. Na szcz甓cie po jednym, dw骳h dniach znowu mi阫n. Taka sytuacja mo縠 si co pewien czas powtarza poniewa apetyt dziecka cz阺to ro秐ie skokowo. Gdy dziecko ci眊le chce ssa, to znaczy 縠 mleko jest za chude. Niemowl karmione wy潮cznie piersi (niezale縩ie od tego, czy ma

Alergik - jak rozszerza jego diet?

dostaje preparat mlekozast阷czy, kaszk Sinlac, inne produkty bogate w wap, np. ryby i/lub suplementy wapnia z witamin D3. Szkodz mu jaja kurze? Mo縠 przepi髍cze nie dadz objaw體 alergii. Prowokacja pod kontrol lekarza Alergia pokarmowa, w szczeg髄no禼i na bia砶o mleka krowiego, na szcz甓cie u

Alergia - jak unikn辨 zagro縠nia i jak reagowa w nag硑ch sytuacjach

pojawi砤 si silna pokrzywka. Mieszkali秏y blisko szpitala, wi阠 pobiegli秏y tam tak, jak stali秏y. W drodze m硂dy zacz背 s砤bn辨. Po 10 minutach byli秏y na izbie przyj赕. Szybko nas przyj阾o. Jasiek dosta kropl體k i leki antyhistaminowe. Na szcz甓cie nie dosz硂 do du縠go obrz阫u i niedro縩o禼i dr骻

Toksoplazmoza w ci笨y - wyniki bada, leczenie

, 秝ie縠go mleka. Istnieje r體nie ryzyko zara縠nia podczas transplantacji organu albo transfuzji krwi, jednak s to najrzadsze przypadki w秗骴 wszystkich zaka縠. Gdy do zara縠nia dochodzi w spos骲 odzwierz阠y, pokarmowy b眃 na skutek transfuzji, m體imy o toksoplazmozie nabytej. Je秎i do zara縠nia

Nowy numer miesi阠znika "Dziecko"

sprawno禼i r眂zek. BLW, czyli kuchnia rodzinna Rozszerzanie diety to jeden z kolejny etap rozwoju dziecka. Wydarzenie wa縩e, ale bywa, 縠 jest bardzo stresuj眂e dla rodzic體. Dwie mamy Anna Piszczek i Joanna Anger, autorki bloga alaantkoweblw.pl, te to prze縴wa硑. Na szcz甓cie odkry硑 metod BLW, kt髍a

Przedszkolny survival. Tak to si robi w Danii

Agnieszka Go硑 (mama dwuletniej Patrycji): - Na miejsce w 砍obku czekali秏y rok. Tutaj zapisuje si dziecko zaraz po urodzeniu. Wtedy na pewno znajdzie si miejsce. Dla Patrycji znalaz硂 si od maja. A ja do pracy musia砤m wr骳i ju w marcu. Na szcz甓cie ma潮 zaopiekowa砤 si babcia. Oczywi禼ie

Niemowl, 3. miesi眂

go w chu禼ie - nawet je秎i nie b阣zie wiele widzia (zaleca si, by dzieci, kt髍e jeszcze samodzielnie nie siadaj, nosi w pozycji p蟪le勘cej, a nie pionowej), to ko硑sanie i blisko舵 rodzica zapewne podzia砤j na niego koj眂o. Na szcz甓cie wi阫szo舵 ma硑ch buntownik體 zmienia nastawienie do

Pami阾nik czytelniczki: Nowa ja

, kiedy w pi眛kowe popo硊dnie ubrana w szlafrok i kapcie p阣zi砤m do apteki po mleko w proszku, zostawiaj眂 moje p砤cz眂e i g硂dne dziecko w ramionach zm阠zonej Babci. I ju wiedzia砤m, 縠 nie czas na wymy秎anie, kiedy g硂dne dziecko chce po prostu je舵 i ma w nosie, czy mleko pop硑nie z piersi, czy z

Misja: wychodzimy z domu. Co robi i je舵, 縠by twoje dziecko tryska硂 energi?

pieczywie, doda do mleka. Z czekolady mo縠my czerpa energi, a tak縠 przyjemno舵. M體i si, 縠 podczas jej jedzenia wytwarzany jest hormon szcz甓cia. Podczas wyprawy rowerowej albo po intensywnej zabawie w parku, kiedy zabraknie nam si, odrobina kremu czekoladowego przywr骳i si酬 i sprawi, 縠 b阣ziemy

Mama Wiktorii, urodzonej w 23 tyg.: Wa縴砤 tyle, co p蟪 paczki cukru [ROZMOWA]

urodzi砤 8 lat temu. Jak wtedy medycyna radzi砤 sobie z tak skrajnymi wcze秐iakami? - Lekarze mi m體ili: „to tylko 23 tydzie”. Do 22 tygodnia ci笨y, je秎i nast阷uje wcze秐iejsze rozwi眤anie, lekarze traktuj je jak poronienie. Ja by砤m na granicy. Mimo wszystko i tak mieli秏y ogromne szcz甓cie

Osiem rzeczy, kt髍e musisz wiedzie o niemowlaku

rozdra縩ione. Stan ten trwa od kilku tygodni do kilku miesi阠y. Na szcz甓cie obecnie na rynku dost阷nych jest wiele preparat體, kt髍e nie tylko zmniejsz b髄 dziecka, ale tak縠 zniweluj dokuczliwe dolegliwo禼i towarzysz眂e z眀kowaniu. 3. Noworodek my秎i, 縠 jest cz甓ci ciebie Dzieci w pierwszych tygodniach

Na poz髍 niewinne. 7 potencjalnie niebezpiecznych zabawek. Co si w nich kryje?

takich sytuacjach przebiega bardzo wolno, poniewa alergizacja przez alergeny substancji syntetycznych jest trudna u malucha do wykrycia. Poza tym trzeba wzi辨 pod uwag czynniki pokarmowe, jak np. mleko czy gluten. To dlatego, zanim u dziecka zaczniemy podejrzewa  uczulenie czy alergi na zabawki

Odstawienie od piersi

秐iadanie daj jej kaszk na mleku modyfikowanym (150-180 ml). Czy ma wystarczaj眂 ilo舵 mleka? Dodam, 縠 za nic, za 縜dne skarby 秝iata, nie chce wypi mieszanki. Co robi po odstawieniu? Jak zapewni jej niezb阣n dawk mleka (wapnia)? Niech赕 do mleka innego ni mamine zdarza si cz阺to. Na szcz甓cie

Cukrzyca u dzieci: objawy, przyczyny, leczenie

wielogenowe. Nie wiadomo na ile i jakie czynniki 秗odowiskowe maj na ni wp硑w, w秗骴 prawdopodobnych wymienia si zaka縠nia wirusowe, niedob髍 witaminy D oraz to, co jemy: zbo縜 oraz bia砶o z mleka - kazein. Cukrzyca typu 2 - chocia tak縠 zale縩a od gen體 - w wi阫szym stopniu powi眤ana jest z naszym

Mleczne pocz眛ki

pozwala mu naje舵 si na zapas. Na szcz甓cie nocne mleko jest bardziej kaloryczne (ma trzy razy wi阠ej t硊szczu ni to dzienne!) i wiele maluch體 szybko zaczyna ogranicza si do jednej przerwy nocnej. Trzeba jednak pilnowa, by przerwy mi阣zy karmieniami nie by硑 d硊縮ze ni 6 godzin i nie rezygnowa za

Wegetaria駍ka dieta dziecka

Niemo縧iwe! Jak to tak, bez mi阺a? A 縠lazo? A bia砶o? Gdy przyznaj, 縠 moje dziecko nie je mi阺a, rodzina i znajomi zasypuj mnie pytaniami. I zasiewaj w眛pliwo禼i: czy na pewno dieta wegetaria駍ka nie odbije si negatywnie na zdrowiu mojej c髍ki? Na szcz甓cie wyniki wielu bada naukowych mnie

U nas makaron z serem, a w Berlinie? Oto, co jedz uczniowie w r罂nych krajach [POR覹NUJEMY]

polskie dzieci tyj najszybciej w Europie. Stany Zjednoczone: ciemny chleb jest obrzydliwy, chude mleko beznadziejne Amerykanie, rewolucj na szkolnych obiadowych talerzach, rozpocz阬i  kilka lat temu. Maj zatem wi阫sze do秝iadczenie od nas. Tam w 2012 roku wesz硂 w 縴cie opracowane i zalecone

Probiotyki, czyli jasna strona mocy

narodzinach dziecko zosta硂 po硂縪ne na jej brzuchu i przystawione do piersi. Na szcz甓cie w wi阫szo禼i szpitali po硂縩iczych jest to ju mo縧iwe. Bo gdy noworodek wtula si w nagi brzuch mamy i dotyka ustami jej piersi, dostaje pierwsz, niezwykle potrzebn dawk dobrych bakterii. R體nowaga z