regulamin dzieci wobec rodziców

Ewa Pągowska

Psycholog: Dzieci non stop siedzą w telefonie, ponieważ tak robią ich rodzice

Psycholog: Dzieci non stop siedzą w telefonie, ponieważ tak robią ich rodzice

- Rodzic najpierw podarował smartfon, nie ustalając żadnych zasad, a potem nagle próbuje je wprowadzić. Dlatego najlepiej od początku przyzwyczajać do tego, że nadzór jest. Wtedy obecność rodzica nie będzie kojarzyć się z inwigilacją - mówi Marta Wojtas, psycholożka i specjalistka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzieci karmią zwierzęta i pukają w szyby. Pracownicy ZOO apelują do rodziców: Wystarczy chwila nieuwagi

Rodzinna wycieczka do zoo będzie przyjemna, pożyteczna i, co ważne, bezpieczna, jeśli zarówno rodzice, jak i dzieci będą przestrzegać zasad panujących w ogrodzie. Niestety, z tym wiele rodzin wciąż ma problem.

 • Regulamin konkursu "Idealny pobyt w hotelu"

  Regulamin konkursu "Idealny pobyt w hotelu"

  rodzicami bądź opiekunami prawnym dziecka, które jest współautorem pracy konkursowej oraz spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnik zobowiązuje

 • Regulamin testu konsumenckiego "Zostań Vege Mamą z Bielendą"

  Regulamin testu konsumenckiego "Zostań Vege Mamą z Bielendą"

  Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu. 5. Organizator informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem URL: https://iwp.pl/index.php/2018/08/09

 • Regulamin konkursu "Muzeum przyszłości w Linz"

  rodzicami bądź opiekunami prawnym dziecka, które jest autorem pracy konkursowej oraz spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnik zobowiązuje się do

 • Pielęgniarka ze szpitala psychiatrycznego: Ten oddział można nazwać "przedpoprawczak"
 • Regulamin konkursu "Dbamy o uśmiech"

  warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo

 • Wiemy, co dzieje się na koloniach, ale jak przygotować do tego dziecko? I gdzie zgłaszać nieprawidłowości?
 • Dzieci i ich wideoblogi. Pozwalać na lans w sieci?

  Dzieci i ich wideoblogi. Pozwalać na lans w sieci?

  ich rodziców. Kanał maniekRODZINKA to seria filmów w których rodzice pokazują swoje codzienne życie i chętnie włączają w te aktywność dzieci. Bywa, że na vlogu z udziałem dzieci prezentuje się świat oczami dziecka, choć tworzony jest w dużej mierze przez rodziców – np. popularny vlog testującego

 • Regulamin testu konsumenckiego "Zostań Sexi Mamą z Bielendą"

  Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu. 5. Organizator informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem URL: https://iwp.pl/index.php/2018/08/09

 • Bajkoterapia - regulamin konkursu

  Bajkoterapia - regulamin konkursu

  dzieci jak i czytających im rodziców/opiekunów. 10. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora. 11. Organizator zastrzega, że zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane także na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie

 • Regulamin testu konsumenckiego "Zostań Sexi Mamą z Bielendą"

  Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu. 5

 • Jego słowa o depresji wśród dzieci wstrząsnęły całą salą. "W Polsce co roku znika średniej wielkości szkoła"
 • Regulamin testu konsumenckiego "Testuj z Dove Baby"

  pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci

 • Regulamin konkursu miesięcznika "Dziecko"

  Regulamin konkursu miesięcznika "Dziecko"

  Regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”. 3.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatoranagród, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców

 • Zabawa to poważna sprawa

  te dla najmłodszych dzieci. Muszą być bezpieczne, mieć atesty. Dlatego rodzice kupują te bez atestów - chińskie, tajwańskie. Często brzydkie i szkodliwe. Nasze prawo chroni konsumenta tylko przed krzywdą fizyczną. Jeśli dziecko skaleczy się zabawką, mamy prawo wnieść skargę, ale gdy budzi się w nocy

 • Place zabaw niebezpieczne dla dzieci. Które najgorsze? Raport NIK obnażył prawny absurd
 • Jakie masz prawa w szpitalu

  ), powinny być one podejmowane w porozumieniu z rodzicami. 4. Prawo do opieki sprawowanej przez osobę bliską Przepisy mówią również, że pacjent ma prawo do "dodatkowej opieki". Dodatkową opiekę mogą sprawować zarówno bliscy - rodzice, małżonkowie - jak i inne osoby wskazane przez pacjenta, np

 • Hall: Zależy mi, żeby edukacja zaczynała się jak najwcześniej

  matematykiem a nie katechetą. Jacek Żakowski: Ja wiem, że to jest trudne pytanie, ale pytam panią o prawa człowieka w polskiej szkole, o równość wobec prawa, o swobodę przekonań. Katarzyna Hall: Na dziś mamy takie prawo, że rodzice ucznia i uczeń mogą dokonać wyboru uczestnictwa w zajęciach religii. I mogą z