rt赕

lek. med. Agnieszka Kurczuk-Powolny

Jakie ryby je舵 w ci笨y?

Jakie ryby je舵 w ci笨y?

Czyta砤m, 縠 w mi阺ie ryb morskich mo縠 by rt赕 i 縠by ich unika. Gdzie indziej wyczyta砤m, 縠by uwa縜 na ryby rzeczne. Podobno hodowlane s najbezpieczniejsze. Sama ju nie wiem, co mog je舵...

Szczepienie DTP chroni dziecko przed trzema chorobami [kalendarz szczepie, cena, skutki uboczne]

Szczepionka DTP to rodzaj preparatu skojarzonego, chroni眂ego przed trzema r罂nymi chorobami. W Polsce znajduje si ona na li禼ie szczepionek obowi眤kowych i uwzgl阣niona jest w kalendarzu szczepie. W jakim wieku powinno si ni zaszczepi dziecko?

Ryby i owoce morza truj眂e dla kobiet w ci笨y? Nie. Warto po nie si阦a, ale czasem trzeba naprawd uwa縜

Kobieta w ci笨y powinna zdrowo si od縴wia. Naukowcy, na podstawie wynik體 kilkuletnich bada, stwierdzili, 縠 jedzenie ryb w czasie ci笨y ma bardzo korzystny wp硑w na rozw骿 m髗gu dziecka. Niekt髍ych gatunk體 nale縴 jednak unika - mog powa縩ie zaszkodzi.

Wiele ci昕arnych nie ma o tym poj阠ia. Dietetyk wyja秐ia czego im nie wolno

Wiele ci昕arnych nie ma o tym poj阠ia. Dietetyk wyja秐ia czego im nie wolno

;powinno si unika ryb i owoc體 morza Ryby i owoce morza nie s zabronione w ci笨y, ale powinno si unika gatunk體 z wysok zawarto禼i rt阠i, kt髍a ma toksyczne dzia砤nie na organizm. Do takich gatunk體 nale勘: miecznik, rekin, makrela kr髄ewska, 硂so i 秎ed ba硉ycki w阣zony, panga. Poza tym ryby

Niedobory magnezu u dzieci - przyczyny i objawy. Jak zadba o w砤禼iwy poziom magnezu?

Niedobory magnezu u dzieci - przyczyny i objawy. Jak zadba o w砤禼iwy poziom magnezu?

kadm, arsen, rt赕 czy o丑w, mog przenika do kom髍ek oraz narz眃體 najm硂dszych w砤秐ie wtedy, gdy brakuje im tego pierwiastka. Niedob髍 magnezu u dziecka: przyczyny Przyczyny niedoboru magnezu u dziecka mog mie bardzo r罂ne pod硂縠. Przede wszystkim przyczynia si do niego dieta uboga w sk砤dniki

Szczepionka 5w1 - na czym polega? Jakie choroby obejmuje i ile kosztuje?

Szczepionka 5w1 - na czym polega? Jakie choroby obejmuje i ile kosztuje?

sk砤dzie chocia縝y tiomersalu (etyl rt阠i), kt髍y funkcjonuje w innych tego typu preparatach jako konserwant chroni眂y przez rozwojem grzyb體 i bakterii. Z tego powodu rzadziej dochodzi do odczynu poszczepiennego. Szczepionka skojarzona zadzia砤 te zdecydowanie szybciej ni szczepionka pojedyncza. Trzeba

Autyzm - jak rozpozna? Objawy i przyczyny

Autyzm - jak rozpozna? Objawy i przyczyny

wymienianych w literaturze 紃骴e autyzmu nale勘: aberracje chromosomowe; urazy oko硂porodowe; dzieci阠e pora縠nie m髗gowe; zatrucia metalami ci昕kimi i rt阠i; wrodzona toksoplazmoza; wiek ojca powy縠j 40. roku 縴cia. Czy szczepionki powoduj autyzm? Istnieje teoria, 縠 szczepionki przyczyniaj si do rozwoju

Krewetki w ci笨y i w czasie karmienia piersi - je舵 czy nie je舵?

Krewetki w ci笨y i w czasie karmienia piersi - je舵 czy nie je舵?

morza wynikaj przede wszystkim z dw骳h powod體. Po pierwsze, chodzi o  szkodliw rt赕, kt髍 mog zawiera. M體i si, 縠 najwi阠ej posiadaj ich du縠 ryby takie jak rekin, makrela kr髄ewska czy popularny tu馽zyk i tych ryb lekarze radz w ci笨y raczej unika. Unika, ale nie ca砶owicie sobie

Sok z brzozy - w砤禼iwo禼i, pozyskiwanie, przeciwwskazania. Czy dzieci mog pi sok z brzozy?

Sok z brzozy - w砤禼iwo禼i, pozyskiwanie, przeciwwskazania. Czy dzieci mog pi sok z brzozy?

zbiera sok z brzozy jest bardzo kr髏ki, to zaledwie dwa-trzy tygodnie wczesn wiosn. Zazwyczaj zbiera si go na prze硂mie marca i kwietnia, gdy s硊pki rt阠i si阦aj 10-15 stopni Celsjusza. Sok pozyskujemy zanim drzewa si zazieleni, wtedy p硑nie przez nie wyj眛kowo intensywnie. A jak go wydoby? Na

R體nonoc jesienna ju dzi. Rozpocz瓿a si astronomiczna i kalendarzowa jesie

R體nonoc jesienna ju dzi. Rozpocz瓿a si astronomiczna i kalendarzowa jesie

pory roku rozumiane s przez klimatolog體 - okre秎ane s przez 秗ednie temperatury powietrza. Tym samym klimatyczna jesie jest wtedy, gdy s硊pki rt阠i zaczynaj przewa縩ie wskazywa temperatury mi阣zy 15 a 5 °C. Jesie, czyli do縴nki, Halloween i Zaduszki Pocz眛ek jesieni w przyrodzie oznacza

Dieta w ci笨y - co mo縩a je舵 a czego nie?

Dieta w ci笨y - co mo縩a je舵 a czego nie?

. sushi) – gro糿e paso縴ty i bakterie Ryby drapie縩e, takie jak makrela czy tu馽zyk – ze wzgl阣u na wysok zawarto舵 rt阠i W przypadku 縴wienia w ci笨y wykluczy nale縴 te wszystkie produkty, kt髍e powoduj wzd阠ia, b髄e 縪潮dka czy zaparcia . Objawy te mog 秝iadczy o nietolerancji

Chlorella - w砤禼iwo禼i i warto禼i od縴wcze zielonej superalgi

Chlorella - w砤禼iwo禼i i warto禼i od縴wcze zielonej superalgi

. Eliminuje szkodliwe dzia砤nie o硂wiu, uranu, rt阠i i arszeniku. Zwi阫sza odporno舵 organizmu Oczyszczanie organizmu poprawia r體nie odporno舵 organizmu. Sk砤dniki takie, jak: chlorofil, beta-karoten i cynk zwi阫sz odporno舵 na szkodliwe substancje i paso縴ty. Szybko zauwa縴my lepsze samopoczucie, wi阠ej

Lekarz apeluje o szczepienie dzieci. Opublikowa r體nie poruszaj眂e zdj阠ie chorego niemowlaka

Lekarz apeluje o szczepienie dzieci. Opublikowa r體nie poruszaj眂e zdj阠ie chorego niemowlaka

informacje, jakoby szczepionki np. mia硑 zawiera rt赕 czy powodowa autyzm albo alergie, s nieprawdziwe, a wr阠z absurdalne. Dawid Ciemi阦a pokaza zdj阠ie dziecka chorego na odr Tym razem pediatra opublikowa na swoim profilu na Facebooku zdj阠ie 5-miesi阠znego ch硂pca, kt髍y zarazi si odr . Niemowl

Przewiewne ubranka dla dzieci na lato

Przewiewne ubranka dla dzieci na lato

, ale w tym wypadku cena staje si gwarancj jako禼i. Za jeden z najbardziej komfortowych uwa縜 si len. Je秎i tylko uda Wam si znale兼 uszyte z niego ubranka, si阦nijcie po nie bez wahania! Ubranka dla dzieci         Jak ubra niemowl podczas upa丑w? Gdy s硊pek rt阠i wskazuje

Co mo縩a je舵 karmi眂 piersi? Co jest dozwolone, a co zabronione?

Co mo縩a je舵 karmi眂 piersi? Co jest dozwolone, a co zabronione?

wiele witamin, minera丑w oraz b硂nnik , kt髍y zapewnia prawid硂w prac jelit.  Mi阺o i ryby s zalecane w diecie mam, ale nie powinny stanowi podstawy diety. Je秎i chodzi o ryby, warto ograniczy tu馽zyka, a tak縠 te, kt髍e mog zawiera rt赕. Nawet 秎adowe ilo禼i substancji toksycznych mog w

Termometr - rodzaje. Co warto wiedzie?

Termometr - rodzaje. Co warto wiedzie?

, elektroniczny, elektroniczny bezdotykowy, termometr w smoczku - smoczek z termometrem, paskowy. Termometr szklany bezrt阠iowy Termometr szklany bezrt阠iowy przypomina tradycyjny termometr rt阠iowy, kt髍y zosta wycofany w my秎 unijnej dyrektywy. Zakazano u縴wania go ze wzgl阣u na szkodliwy wp硑w rt阠i. To

DHA a ci笨a

ryby, to morskie, najlepiej t硊ste - makrela, 硂so, dorsz, tu馽zyk, 秎ed. Zanieczyszczenie m髍z sprawia jednak, 縠 bywaj one ska縪ne np. o硂wiem czy rt阠i. Wygodniej zatem i bezpieczniej jest si阦n辨 po suplementy diety, kt髍e uzupe硁i ilo禼i kwasu DHA w organizmie. Zach阠am wszystkie przysz砮

Szczepionka 6w1 - choroby na kt髍e uodparnia i kiedy jest podawana

Szczepionka 6w1 - choroby na kt髍e uodparnia i kiedy jest podawana

skoncentrowane szczepionki zawieraj znacznie mniej dodatkowych substancji, kt髍e tak縠 mog sprawi, 縠 organizm 糽e zareaguje na podan szczepionk. W jej sk砤dzie nie ma tiomersalu - to etyl rt阠i, kt髍y w szczepionkach starszej generacji pe硁i funkcj konserwantu i nie dopuszcza do rozwoju bakterii czy

Szczepionka 5w1 - przed czym chroni i kiedy jest podawana?

Szczepionka 5w1 - przed czym chroni i kiedy jest podawana?

szczepionk. Dodatkowo s wolne od tiomersalu. Jest to etyl rt阠i, kt髍y w dotychczasowych szczepionkach pe硁i funkcj konserwantu i zapobiega rozwojowi bakterii i grzyb體. Szczepionka  5w1: skutki uboczne Szczepionka mo縠, ale nie musi wywo砤 efekty uboczne. Dzia砤nia niepo勘dane mog pojawi si

Tycie w ci笨y - ile kobieta powinna przyty w czasie ci笨y?

Tycie w ci笨y - ile kobieta powinna przyty w czasie ci笨y?

wszystkim tu馽zyka, kt髍ego mi阺o mo縠 zawiera rt赕, kt髍a mo縠 szkodzi dziecku). Nietrzymanie si zasad zdrowe od縴wiania si poci眊a za sob okre秎one konsekwencje. Du縴 przyrost masy podnosi prawdopodobie駍two rozwoju cukrzycy ci笨owej , nadci秐ienia indukowanego ci笨, porodu przedwczesnego czy

Termometr bezdotykowy - jaki wybra? [OPINIE]

Termometr bezdotykowy - jaki wybra? [OPINIE]

lekarskiej. Jeszcze kilka lat temu powszechnie korzystano z tradycyjnych termometr體 rt阠iowych. Jednak w 2009 roku zosta硑 one wycofane z oferty aptek ze wzgl阣u na szkodliwo舵 zawartej w nich substancji. Kontakt z rt阠i po rozbiciu sprz阾u jest bardzo gro糿y, zw砤szcza dla ma硑ch dzieci. Nowoczesne

"Najcz甓ciej nie szczepi dzieci dziennikarki i piosenkarki, panie, kt髍e wypadaj dobrze przed kamerami" [WYWIAD]

"Najcz甓ciej nie szczepi dzieci dziennikarki i piosenkarki, panie, kt髍e wypadaj dobrze przed kamerami" [WYWIAD]

si szczepionkami, dostrzegam pewien pozytyw w dzia砤niu ruch體 antyszczepionkowych. Po wielkiej krytyce spo砮cznej z szeregu szczepionek pozbyto si na przyk砤d rt阠i. No w砤秐ie, rt赕, obok autyzmu, to jeden z g丑wnych argument體 przeciwnik體 szczepie. Ju w szkole uczymy si przecie, 縠 rt赕 jest

Zdrowie w zastrzyku, czyli po co szczepi niemowl阾a

Zdrowie w zastrzyku, czyli po co szczepi niemowl阾a

miliardy antygen體). Szczepionki skojarzone (5 czy 6 szczepie w jednym zastrzyku) zawieraj mniej antygen體 ni te klasyczne, przeciw jednej chorobie. - Pog硂ski, 縠 szczepionki powoduj autyzm lub zawieraj toksyczn rt赕, to mity. Mit o autyzmie wyr髎 na bazie artyku硊, w kt髍ym opisano 12 przypadk體

Lekarz obala mity antyszczepionkowc體. "Nie przekonuj dowody? Jasio umar na powik砤nia po ospie"

skutk體 ubocznych chor骲, na kt髍e si szczepi (a niekt髍e notabene nie wyst阷uj w przyrodzie od kilkudziesi阠iu lat) - to hekate30. - Poprosz o statystyki zachorowa na autyzm kontra 秏iertelno舵 na choroby ze szczepie obowi眤kowych. Poprosz o informacj, ile razy w szczepionce rt赕/aluminium

Fakty o szczepieniach - rozwiewamy w眛pliwo禼i

Europie, kt髍y np. nie szczepi obowi眤kowo pneumokok體. Do szczepionek jest dodawana toksyczna rt赕. Tiomersal, zwi眤ek etylort阠i, jest mylony z wyst阷uj眂ymi w przyrodzie o wiele gro糿iejszymi dla cz硂wieka: rt阠i metaliczn i metylort阠i. T ostatni mo縩a znale兼 m.in. w niekt髍ych rybach morskich i

iczne, pachn眂e pucharkiem owoc體, ca砶owicie bezpieczne kosmetyki TuTu VIPERA COSMETICS

(arsen, kadm, o丑w, rt赕). Posiadaj pe硁e badania mikrobiologiczne. Ka縟y z produkt體 posiada pe硁y Raport Oceny Bezpiecze駍twa. S w 100% bezpieczne dla dzieci od 3 roku 縴cia. Nie posiadaj 縜dnych dra縩i眂ych chemikali體 ani toksycznych sk砤dnik體. Wszystkie kosmetyki TuTu produkowane s od pocz眛ku

Alergia pokarmowa: profilaktyka od samego pocz眛ku

do diety niemowl阠ia sprzyja rozwojowi tolerancji immunologicznej. Uwaga! Niemowl阾om nie nale縴 podawa ryb drapie縩ych (np. makreli kr髄ewskiej) – mog by zanieczyszczone rt阠i, dioksynami i innymi szkodliwymi substancjami. Nie ma znaczenia, czy b阣ziemy podawa bia砶o i 矿硉o razem, czy

Antyszczepionkowcy

materia硑 o tym, co zawieraj szczepionki, jestem mamie wdzi阠zna, 縠 mnie nie zaszczepi砤. Nie mo縩a powiedzie, 縠 eksperymentuj na?swoich dzieciach, bo sprawdzi砤m na sobie, 縠 bez szczepienia mo縩a dobrze 縴. Teraz okazuje si, 縠 w szczepionkach jest rt赕, kto wie, co jeszcze oka縠 si za kolejnych

Nie wszystkie ryby s dobre dla dziecka

stwierdzono niedozwolone st昕enia zanieczyszcze (przede wszystkim rt阠i), zgodnie z odpowiednim rozporz眃zeniem Komisji Europejskiej nie s dopuszczane do sprzeda縴. Niekt髍e gatunki ryb mog kumulowa wi阠ej zanieczyszcze i tych bezwzgl阣nie nie nale縴 podawa niemowl阠iu. S to ryby drapie縩e

5 zasad diety dla rozwoju m髗gu

regularnie, dwa razy w tygodniu. Badania pokazuj, 縠 w Polsce dzieci jedz niewystarczaj眂o du縪 ryb[4]. Po cz甓ci t硊maczone jest to obaw rodzic體 przed tym, 縠 ryby mog dzieci uczuli. Rodzice boj si tak縠, 縠 ryby mog zawiera szkodliw rt赕 i dioksyny. Te pierwsze uprzedzenia nie znajduj jednak

Czujesz si zm阠zona? 10 sposob體 na wiosenne przesilenie

Na dworze s硂馽a coraz wi阠ej, na termometrze s硊pek rt阠i oddala si od zera, a ty masz poczucie, 縠 toniesz w szalikach, czapkach i swetrach. Gdy otwierasz szaf twojego malucha, by znale兼 lekk kurtk lub wiosenn koszul, musisz przekopa si przez stert zimowych wdzianek. To znak, 縠

Ryby na st蟪

ryby (oko硂 10 g) dodajemy do przecieru jarzynowego czy zupki. Je秎i kupimy gotowe rybne danie w s硂iczku dla niemowl眛, mamy pewno舵, 縠 ryba jest dobrej jako禼i. Kupuj眂 ryby, wybierajmy gatunki szlachetne, o jak najni縮zym st昕eniu rt阠i, na przyk砤d mintaja, sol, morszczuka, 硂sosia, dorsza

Temperatura cia砤

°C - m體imy o lekkiej gor眂zce. Gdy s硊pek rt阠i w termometrze osi眊nie 38,5°C, to znak, 縠 gor眂zka jest wysoka i wymaga obni縜nia. Jak mierzy temperatur: niemowl阾om - w pupie. Po丑 malca na boku lub brzuszku i delikatnie wsu mu do pupy nat硊szczon wazelin ko馽體k termometru

Szczepionki wr骻 czy przyjaciel?

zachorowaniu na odr. Nie zapominajmy, 縠 ta choroba bywa 秏iertelna. Podobno do niekt髍ych szczepionek jest dodawana "toksyczna rt赕"? Rozumiem, 縠 chodzi o tiomersal, czyli zwi眤ek etylort阠i. On bywa nazywany "toksyczn rt阠i" g丑wnie dlatego, 縠 jest mylony z wyst阷uj眂ymi w przyrodzie

Gor眂zka - jak j obni縜 u maluch體?

, niekt髍zy jednak ufaj jedy- nie termometrom szklanym (zamiast rt阠i jest w nich teraz alkohol). Ma砮mu niemowl阠iu najlepiej zmierzy temperatur w pupie. Pomiar pod pach lub w ustach mo縠 by mniej miarodajny. Rozepnij dziecku ubranko i pieluch (nie wyjmuj jej spod pupy). Delikatnie przytrzymaj n罂ki

Dlaczego niekt髍zy nie mog mie dzieci?

siedzenia samochodowe, trzymanie laptopa na kolanach, noszenie telefonu w kieszeniach spodni itp), przyjmowanie steryd體 anabolicznych, nadmierne 鎤iczenia fizyczne (zw砤szcza biegaczki d硊godystansowe i tancerki), praca w szkodliwych warunkach - przewlek砤 ekspozycja na metale ci昕kie (lit, kadm, rt赕

Niezb阣nik troskliwego rodzica

temperatur, poniewa mali pacjenci bywaj bardzo niecierpliwi. Najlepiej wybra klasyczny termometr z cienk ko馽體k: elektroniczny (najprostsze modele kosztuj niewiele ponad 10 z) lub szklany (ze s硊pkiem alkoholu zamiast toksycznej i wycofanej z produkcji termometr體 rt阠i). Ma砮mu niemowl阠iu najlepiej

To twoje prawo

wysoko禼i, poza miejscem, kt髍e ma pe硁e zabezpieczenie przed upadkiem (np. galeria) - na stanowisku nara縪nym na dzia砤nie czynnik體 rakotw髍czych albo substancji chemicznych (o丑w, rt赕, preparaty do ochrony ro秎in) - wchodz眂 i schodz眂 po drabinie i klamrach - w miejscu, gdzie wyst阷uj nag砮 zmiany

Prosz nie bij !

forma dyscypliny. Zwolennicy tej metody (w秗骴 nich jeden psycholog, wyk砤dowca kurs體 dla nauczycieli!) uwa縜j, 縠 bicie, byle nie za mocne i z szacunkiem dla dziecka (sic!), jest lepsze od oboj阾no禼i lub poni縜nia! To tak, jakby秏y si zastanawiali, co lepsze w marchewce: o丑w, rt赕

Rt赕

Rt赕

Rt赕: jest metalem, który w warunkach naturalnych, wyst阷uj w stanie ciek硑m. Rt赕 znalaz swoje zastosowanie pocz眛kowo w termomentrach, barometrach, oraz pompach pró縩iczych. Rt赕 jet zwi眤keim silni toksycznym, który prowadzi do zatrucia organizmu. Rt赕 jest niebezpiecznym metalem, równie ze wzgl阣u na fakt, 縠 wch砤nia si do organizmu poprzez opary, prowadz眂 do uszkodzenia nerek, oraz niewydolno禼i oddechowej. Z powodu silnej toksyczno禼i rt阠i i zagro縠nia 秗odowiska, przestano u縴wa go jako metalu przydatnego w produkcji termometrów. Obecnie w aptekach, dost阷ne s termomentry elektroniczne, sprzeda termometrów rt阠iowych, zosta砤 zakazana.