systematycznie

Rozmawiała Magda Rodak

Większość z nas źle myje zęby: niedokładnie, pospiesznie, niesystematycznie. A dzieci robią to jeszcze gorzej

Większość z nas źle myje zęby: niedokładnie, pospiesznie, niesystematycznie. A dzieci robią to jeszcze gorzej

Większość z nas źle myje zęby: niedokładnie, pospiesznie, niesystematycznie. Nasze dzieci robią to jeszcze gorzej. Profesor Ewa Iwanicka-Grzegorek podpowiada, jak i czym szczotkować zęby.

Co czwarte dziecko w Polsce rodzi się w związku pozamałżeńskim. Nowy raport GUS

Jak wynika z raportu GUS, w Polsce 25 proc. dzieci przychodzi na świat w związkach pozamałżeńskich. Statystyki pokazują, że odsetek rodzin bez ślubu systematycznie rośnie. W 2000 roku tego typu relację zadeklarowało około 12 proc. Polaków.

Polacy rezygnują z chrztów, komunii i ślubów kościelnych. Wzrosła też liczba aktów apostazji

Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował badania, które pokazują, że coraz większa liczba Polaków odwraca się od kościoła. Systematycznie spada liczba osób przystępujących do sakramentów świętych, a także do Instytutu docierają sygnały, że wzrosła liczba aktów apostazji.