szkolna hierarchia

Joanna Biszewska

"Odsuń się grubasie", "Nie pasujesz tu". Psycholog: Szkoła ma obowiązek, by rozwiązać problem gnębienia w klasie

"Odsuń się grubasie", "Nie pasujesz tu". Psycholog: Szkoła ma obowiązek, by rozwiązać problem gnębienia w klasie

"Twój samochód to śmieciarka, bo jeżdżą nim takie śmieci jak ty". Co czuje uczeń, który słyszy takie słowa w szkole? I to nie raz, nie dwa, tylko przez kilka lat. Dlaczego niektóre dzieci są zastraszane, a inne prześladują? Psycholog: Błędem jest oczekiwanie od doświadczającego w szkole przemocy dziecka, by "bardziej się postarało", "dało się lubić".

Wychowanie po tajsku - z uśmiechem

Tajlandia ma sławę kraju uśmiechniętych ludzi. Dla wielu osób to właśnie ta szczególna aura staje się ostatecznym impulsem, by zamieszkać w tym, tak przecież odległym kulturowo i geograficznie, zakątku globu.

Dziecko z nadwagą - jak mu pomóc?

Dziecko, które różni się od innych z powodu tuszy, może być odrzucone przez rówieśników. Jak mu pomóc?

Szkoła w domu

Szkoła w domu

z września 1991 roku. Artykuł 16, punkt 8 mówi: "Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie

Bez ojców

ekonomiczne, polityczne i kulturowe, moim zdaniem, zasadniczą przyczyną jest zmiana hierarchii wartości i postaw - w stronę skrajnego indywidualizmu. "Najpierw ja!" - najważniejsze są moje potrzeby, a więc jeśli nie jestem szczęśliwy w małżeństwie, odchodzę. Inne wartości: przywiązanie do dziecka