ubezpieczenie dla dziecka

nn-k

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka. Które wybrać?

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka. Które wybrać?

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka nie jest obowiązkowe, to rodzice decydują, czy chcą to robić. Jednak ubezpieczenie NNW przydaje się na przykład, gdy podczas zajęć wychowania ficzycznego uczeń łamie rękę lub nogę.

Ubezpieczenie dziecka - zdrowotne i NNW

Ubezpieczenie dziecka - zdrowotne czy od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwanych NNW, jest bardzo ważne. To nie tylko niezbędne minimum, ale i koło ratunkowe na wypadek choroby czy wypadku, a także innych sytuacji wymagających wsparcia szeroko rozumianej służby zdrowia. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu dziecka? Na jakich zasadach działa ubezpieczenie zdrowotne i NNW?

Zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią COVID-19. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek?

Zasiłek opiekuńczy związany z epidemią COVID-19 przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Kiedy złożyć wniosek o taki zasiłek? Jak wypełnić wniosek? Podpowiadamy.

Bezpieczne ferie zimowe 2020 - na co zwrócić uwagę, gdy dziecko wyjeżdża samo?

Bezpieczne ferie zimowe 2020 - na co zwrócić uwagę, gdy dziecko wyjeżdża samo?

kończyn dla innych osób. Warto uświadomić dziecku, że są to zasady uniwersalne, obowiązujące zimą zawsze, nie tylko podczas wyjazdu. Bezpieczne ferie zimowe 2020: ważne informacje Na temat wypoczynku, zachowania i bezpieczeństwa podczas wyjazdu należy rozmawiać nie tylko z dzieckiem, ale i wychowawcą

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do 8 lat. Komu przysługuje i jak go otrzymać?

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do 8 lat. Komu przysługuje i jak go otrzymać?

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem do 8 lat? Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem do 8 lat przysługuje wówczas, kiedy nie możesz pracować, bo musisz zostać w domu, aby opiekować się zdrowym dzieckiem, we skazanym wcześniej wieku, ponieważ: z

Oczy dookoła głowy - jak zapewnić bezpieczeństwo rozbrykanemu dziecku?

Oczy dookoła głowy - jak zapewnić bezpieczeństwo rozbrykanemu dziecku?

oznaczać, że rodzic dopiero w momencie wypadku dowie się, że nie każde zdarzenie, w którym dziecko odniesie obrażenie, jest uznawane przez towarzystwo ubezpieczeniowe za nieszczęśliwy wypadek. Przezorny zawsze ubezpieczony Jednak nie należy rezygnować z polisy oferowanej w przedszkolu. Pamiętajmy, że

Bezpieczne wakacje z rodziną

najbliższym punkcie medycznym, aptece, umówią na konsultację z lekarzem. "Czujemy się zawsze odpowiedzialni za naszych ubezpieczonych i mamy świadomość, że to właśnie kwestie medyczne są dla turystów najważniejsze" - wyjaśnia Ilona Tomaszewska, ekspert Liberty Direct. Warto pamiętać, że zakłady

Zasiłek macierzyński w 2020 roku. Jakie zmiany?

Zasiłek macierzyński w 2020 roku. Jakie zmiany?

;razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek macierzyński - komu przysługuje? Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: urodziła dziecko; przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku

L4 na dziecko 2020. Ile dni zwolnienia lekarskiego przysługuje rodzicom?

L4 na dziecko 2020. Ile dni zwolnienia lekarskiego przysługuje rodzicom?

L4 na dziecko: komu przysługuje Zwolnienie na dziecko mogą otrzymać pracujący rodzice - muszą oni posiadać ubezpieczenie chorobowe. To norma, jeśli chodzi o mamę czy tatę, którzy pracują na etacie. Jeśli są oni zatrudnieni na podstawie innej umowy lub prowadzą własną działalność, muszą dobrowolnie

Opieka nad chorym dzieckiem na wakacjach w kraju i za granicą

Opieka nad chorym dzieckiem na wakacjach w kraju i za granicą

nad chorym dzieckiem na wakacjach w kraju Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Tym samym podczas urlopu poza miejscem zamieszkania rodzice, którzy sprawują opiekę nad chorym dzieckiem, mogą korzystać z różnych

Żłobek lub przedszkole zamknięto przez koronawirusa? Zobacz, czy przysługuje ci zasiłek opiekuńczy

Żłobek lub przedszkole zamknięto przez koronawirusa? Zobacz, czy przysługuje ci zasiłek opiekuńczy

sytuacjach przysługuje on także, gdy opiekujemy się zdrowym dzieckiem. Komu i kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy? Z zasiłku możemy skorzystać, jeśli jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym w ZUS (m.in. gdy jesteśmy pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej

PIT 2020. Ulga na dziecko to coś, o czym warto pamiętać, wypełniając zeznanie podatkowe

PIT 2020. Ulga na dziecko to coś, o czym warto pamiętać, wypełniając zeznanie podatkowe

dziecko, które nie ukończyło 18 lat, każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po

Urlop macierzyński 2020: wymiar, wniosek, wynagrodzenie

Urlop macierzyński 2020: wymiar, wniosek, wynagrodzenie

podzielić i wykorzystać do sześciu tygodni przed samym porodem. Musi wtedy złożyć wniosek do pracodawcy, łącznie z zaświadczeniem od lekarza o przewidywanej dacie porodu. Sześć tygodni urlopu macierzyńskiego ma prawo przejść też na ojca dziecka, pod warunkiem, że jest on ubezpieczony. Wtedy matka może

Zwolnienie lekarskie na dziecko. Ile dni przysługuje i komu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Zwolnienie lekarskie na dziecko. Ile dni przysługuje i komu? Wszystko, co musisz wiedzieć

 z dnia 25.06.1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonemu opiekunowi dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeśli zmuszony jest do sprawowania osobistej opieki nad swoją pociechą. Co ważne, tyczy się to zarówno biologicznych

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży: kwota, komu przysługuje. Jak je uzyskać?

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży: kwota, komu przysługuje. Jak je uzyskać?

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży (potocznie nazywane zasiłkiem) przysługuje kobiecie w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby, po wykorzystaniu zasiłku chorobowego. Ten przysługuje ciężarnej ubezpieczonej przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż

Ulga na dziecko 2019/2020: kwota, limit dochodu, do ilu lat. Ulga prorodzinna PIT przysługuje na pełnoletnie dziecko?

Ulga na dziecko 2019/2020: kwota, limit dochodu, do ilu lat. Ulga prorodzinna PIT przysługuje na pełnoletnie dziecko?

Ulga na dziecko 2019/2020: kto może z niej skorzystać Z ulgi podatkowej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy. Warunkiem jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Ulga przeznaczona jest dla tych, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej

Wniosek o zasiłek opiekuńczy 2020. Komu przysługuje, jaka jest wysokość świadczenia

Wniosek o zasiłek opiekuńczy 2020. Komu przysługuje, jaka jest wysokość świadczenia

lat, chorym dzieckiem, innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyszczególniono dokładne warunki, jakie muszą wystąpić, abyśmy mogli skorzystać z zasiłku. Zasiłek opiekuńczy 2020. Kiedy nie przysługuje Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje zawsze, gdy nasze

Urlop tacierzyński 2020. Czym się różni od urlopu ojcowskiego i na jakich zasadach jest przyznawany?

Urlop tacierzyński 2020. Czym się różni od urlopu ojcowskiego i na jakich zasadach jest przyznawany?

dziecka) - gdy kobieta wraca do pracy - może wykorzystać ubezpieczony ojciec dziecka. Ten czas często nazywamy właśnie urlopem tacierzyńskim. To, jaki jest wymiar urlopu tacierzyńskiego, zależy od liczby urodzonych dzieci. 20 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka

Zasiłek opiekuńczy na dziecko (chore i zdrowe) 2019: komu przysługuje, jaka jest kwota zasiłku

Zasiłek opiekuńczy na dziecko (chore i zdrowe) 2019: komu przysługuje, jaka jest kwota zasiłku

Zasiłek opiekuńczy kojarzy się z zapomogą finansową na opiekę nad chorym dzieckiem. Tymczasem ta pomoc finansowa od państwa należy się zarówno osobom sprawującym pieczę nad chorym, jak i nad zdrowym dzieckiem. Wypłacany jest osobom, które są ubezpieczone społecznie i nie mogą pracować, by zajmować

Becikowe 2020 - warunki, wniosek. Jak uzyskać zapomogę na dziecko?

Becikowe 2020 - warunki, wniosek. Jak uzyskać zapomogę na dziecko?

Kto może dostać becikowe i jaka to kwota Początkowo becikowe wypłacane było wszystkim rodzicom. Na mocy Ustawy z dn. 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych nastąpiły zmiany. Aktualnie becikowe przyznawane jest rodzicom nowo narodzonego dziecka

Koronawirus. Specjalny zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy zostają z dziećmi w domu. Ale specustawa pominęła rodziców dzieci niepełnosprawnych

Koronawirus. Specjalny zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy zostają z dziećmi w domu. Ale specustawa pominęła rodziców dzieci niepełnosprawnych

, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej ósmego roku życia; dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 14 dni (łącznie na oboje rodziców, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki). Jeżeli oboje rodzice pracują, o zasiłek może wystąpić jedno z rodziców

Urlop macierzyński dla babci. Kto może iść na urlop?

Urlop macierzyński dla babci. Kto może iść na urlop?

Urlop macierzyński dla ojca i członków najbliższej rodziny Chociaż wydaje się, że urlop macierzyński to coś, z czego może skorzystać jedynie matka dziecka, tak nie jest. Może z niego skorzystać także ojciec dziecka lub inni członkowie rodziny. Okres, w którym z urlopu macierzyńskiego korzysta

Ile na dziecko w 2020 roku? 500 plus to niejedyne świadczenie, jakie rodzicom oferuje państwo

Ile na dziecko w 2020 roku? 500 plus to niejedyne świadczenie, jakie rodzicom oferuje państwo

dziecko? Zasiłek macierzyński W czasie trwania urlopu macierzyńskiego (oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego) i urlopu rodzicielskiego wypłacany jest zasiłek macierzyński. Przysługuje on kobiecie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym - obowiązkowo lub

Mama w Niemczech: Żłobki wprowadzają nakazy szczepienia dzieci. Inaczej ich nie przyjmują

życiowej człowiek nie jest pewny, czy wszystko jest tak, jak powinno. W Polsce jest silny nacisk na karmienie piersią, jak to wygląda w Niemczech? Lekarze i położne polecają karmienie piersią, ale nie narzucają tego kobietom. Twierdzą, że jeśli jest możliwość, to nie ma nic lepszego dla dziecka niż mleko

Konto dla dziecka - gdzie, jak i po co je założyć?

prowadzenie konta. Dodatkowo zwykle konta dla dzieci są wyżej oprocentowane niż konta dla dorosłych. Banki często dodają do nich oferty bonusowe, programy zniżkowe czy ubezpieczenia w atrakcyjnych cenach. Konto bankowe dla dziecka powyżej 13. roku życia W Polsce, aby założyć konto, trzeba mieć nie mniej niż

Ubezpieczenie na życie dla kobiety w ciąży - dlaczego warto je rozważyć?

przyszłej mamy, jak i dziecka Te pieniądze można śmiało wykorzystać na część wyprawki dla dziecka. Warto zatem zastanowić się nad zakupem prywatnego ubezpieczenia, które zapewni w ramach stałego abonamentu stały i szybki dostęp do lekarzy różnych specjalizacji, darmowych badań oraz wielu innych korzyści

Urlop ojcowski 2020: wniosek, wymiar, komu przysługuje, kto płaci. Urlop ojcowski to nie urlop tacierzyński

dziecka przy jednym porodzie wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni. Ojciec może wykorzystać sześć tygodni (14 jest obowiązkowych dla matki), przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie wymiar urlopu to 31 tygodni, z czego 17 może wykorzystać tata, przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym

Twoja znajoma bankuje krew pępowinową? Mówimy, czy to ma sens

wynosi obecnie 1:100. Pobranie jest nieinwazyjne, bezpieczne dla dziecka, jak i dla mamy. Warto pamiętać, że komórki macierzyste mogą posłużyć nie tylko dziecku, któremu je pobrano, ale i jego bliskim. Krew pępowinową możemy przechowywać w banku rodzinnym, takim jak Polski Bank Komórek Macierzystych

Mama pracująca: jakie ma prawa? Na jakie świadczenia i urlopy może liczyć?

zatrudnionej na umowę zlecenie, która podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. urlop rodzicielski , z którego mama pracująca na etacie może skorzystać po urlopie macierzyńskim w wymiarze 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub więcej, gdy kobieta urodziła dwoje lub więcej dzieci. Razem może

Zgoda rodziców na wezwanie pogotowia dla dziecka jest absurdem? "To przez nieznajomość prawa"

W przedszkolach wręczane są rodzicom formularze, które dotyczą zgody na udzielenie pomocy medycznej dziecku. A co jeśli zgody nie wyrażą? Okazuje się, że nadal nauczyciele mają obowiązek wezwać pomoc lub udzielić pierwszej pomocy dziecku. Jeśli tego nie zrobią, grozi im sankcja karna. Dorota

Tani wyjazd z biura dla całej rodziny? Lepiej sprawdź ubezpieczenie. "Rachunek ze szpitala - 32 tys. zł"

także przed zorganizowanymi wyjazdami dla dzieci. Często są to polisy grupowe z niewielkim zakresem. A ubezpieczenie wykupione dla dziecka na początku roku szkolnego, często okazuje się niewystarczające w razie nieprzewidzianych wypadków. Zobacz także: Jak poprawić estetykę skóry po porodzie? >

Umowa zlecenie a ciąża - co wiedzieć? O czym pamiętać?

było odprowadzane dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. To w kwestii ciąża a umowa zlecenie jest zagadnieniem kluczowym. Dlaczego? Ubezpieczenie chorobowe to podstawa dla zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, co w przypadku kobiety spodziewającej się dziecka jest bardzo ważne. To dlatego należy

Urlop rodzicielski 2020 - wymiar, wniosek, wynagrodzenie

można zrezygnować z części lub całości urlopu. W takim przypadku należy poprosić pracodawcę o zgodę na wcześniejszy powrót do pracy. Urlop rodzicielski dla ojca Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Rodzice mają prawo wykorzystać urlop : w całości - tylko jedno z

Wiemy, co dzieje się na koloniach, ale jak przygotować do tego dziecko? I gdzie zgłaszać nieprawidłowości?

. Można zrobić to na tej stronie (musicie znać numer rejestracyjny pojazdu), Pamiętajcie o ubezpieczeniu - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to podstawa, warto też pomyśleć np. o OC w życiu prywatnym, Nie pakujcie dziecka sami, niech aktywnie w tym uczestniczy. Dzięki temu będzie

Minister zdrowia: Chrońmy naszych dziadków. Nie powinni się teraz opiekować wnukami

przewartościować. Chrońmy po prostu naszych dziadków, nasze babcie, naszych seniorów przed tym ryzykiem - zaapelował minister Szumowski. Przedszkola i szkoły zamknięte. Co mogą zrobić rodzice? Rodzice dzieci do lat ośmiu, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym, mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku

500+ może zniknąć. Zmiany możliwe już w przyszłym roku. Kto nie dostanie pieniędzy?

500+ może być zagrożone? To pytanie zadaje sobie coraz więcej Polaków. Póki co wiadomo, że o ile przyszłość programu 500+ na dziecko nie jest raczej zagrożona, o tyle kolejne miesiące mogą przynieść kres świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych. 500+ przestanie istnieć? 500+ dla niepełnosprawnych

Urlop macierzyński 2019: ile trwa, wniosek, wynagrodzenie. Komu przysługuje urlop macierzyński?

dzieci - wymiar urlopu to 35 tygodni pięcioro i więcej dzieci - wymiar urlopu to 37 tygodni Po porodzie kobieta musi wykorzystać 14 tygodni urlopu. Pozostałe sześć tygodni może "przejść" na ojca dziecka (warunek: musi on być ubezpieczony). Jeśli skorzysta on z urlopu, matka dziecka może wrócić

Olga Frycz jest na Bali z córką. Radzi, jak podróżować z dziećmi

menadżerki pod słońcem" . Jednak Olga Frycz miała szczęście, bo mimo podróży o tej porze, Helena spała 8 godzin.  Przy odprawie powinnyście dostać miejsce specjalne dla siebie i „infanta”. Infant to w luźnym tłumaczeniu dziecko, które zmieści się do „basketu”, czyli do kosza

Bezpieczne ferie zimowe 2018 - na co zwrócić uwagę, gdy dziecko wyjeżdża samo?

Dziecko wyjeżdża samo na ferie? Bardzo często samodzielny wyjazd jest bardziej stresujący dla rodziców niż dla dzieci. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy dziecko wyjeżdża samo? Bezpieczne ferie zimowe 2018: sprawdź organizatora wyjazdu Przede wszystkim, sprawdź, czy wyjazd zgłoszony jest do

Urlop ojcowski 2019: ile trwa, komu przysługuje, kto płaci, dokumenty

spędzić z dzieckiem? Wynika to z wymiaru urlopu macierzyńskiego: przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie przysługuje 20 tygodni - w związku z tym ojciec może wykorzystać 6 tygodni (20-14 obowiązkowych dla matki); przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie przysługuje 31 tygodni - ojciec

Z dzieckiem na wakacjach za granicą. O czym pamiętać, gdy wyjeżdżają rodzice, a o czym, gdy zabiera je babcia?

od wydania, natomiast dla starszych - 10 lat od wydania. Inne dokumenty niż paszport czy dowód osobisty dziecka nie są wymagane za granicą. Warto jednak rozważyć kwestię wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia dla całej rodziny. Może nam się wydawać, że w tym, że dziecko wyjeżdża na wakacje jedynie

Pięciolatek uratował rodzinę z pożaru. Dostanie specjalne odznaczenie. "Nasz bohater!"

Dziecko uratowało bliskich z pożaru Takiego opanowania pięciolatkowi z amerykańskiego stanu Georgia mógłby pozazdrościć niejeden dorosły. Noaha Woodsa obudził pożar, który ogarniał pokój, w którym spał chłopiec. Drzwi były zablokowane, jedyna droga ucieczki prowadziła przez okno. Pięciolatek nie

Ulga podatkowa na dziecko 2018/2019 - kwota, limit dochodu. Ulga prorodzinna przysługuje na pełnoletnie dziecko?

(to łączny roczny dochód małżonków). Limit dochodowy dla osoby samotnie wychowującej dziecko wynosi 112 000 zł. Na drugie i kolejne dziecko ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Pamiętaj, że małżonkowie otrzymują jedną ulgę. Jeśli rozliczają się wspólnie, wpisują ulgę na każde dziecko

Zdrowie w podróży

zdrowotne jednego z rodziców. Jeżeli nie jesteście ubezpieczeni, niestety nie będziecie mogli wyrobić karty EKUZ dla dziecka. ... i ubezpieczenie dodatkowe. Wyjeżdżając na urlop do krajów Unii Europejskiej (a tym bardziej - podróżując w inne, odległe zakątki świata), warto rozpatrzyć wykupienie

ZUS: spada liczba zatrudnianych opiekunek dla dzieci. Ekspert: to przez niekorzystne zmiany w przepisach

z zatrudnieniem opiekunki dla dziecka. Najwięcej zgłoszonych osób było z woj. mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Najczęściej umowy zawierane są z paniami w wieku 51-60 lat.  W całym ubiegłym roku zatrudniono 11 731 osób sprawujących opiekę nad dziećmi, natomiast w 2017

Bezpieczne ferie dla dzieci. Ruszyła nowa e-usługa "Bezpieczny autobus"

Bezpieczna droga w ferie W Polsce trwają  ferie zimowe. Udane ferie to przede wszystkim takie, które są bezpieczne. Szczególnie warto pamiętać o bezpieczeństwie najmłodszych. Upewnić, czy autokar, którym będzie podróżowało dziecko , bezpiecznie dowiezie je do docelowego miejsca. Do tego celu

Wakacje z Planetą Robotów!

zgłoszone do MEN Bezpieczną i kreatywną zabawę przez 10 godzin dziennie Ubezpieczenie dla każdego uczestnika Lokalizacje: • Białystok • Bydgoszcz • Gliwice • Gdańsk • Katowice • Kraków • Lublin • Łódź • Poznań • Warszawa • Wrocław Więcej informacji oraz

Urlop macierzyński po poronieniu

pogrzebowy w wysokości 4000 złotych. Aby dostać zasiłek należy złożyć wymagane dokumenty w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy to zrobić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia poronienia. Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego umożliwia również otrzymanie pieniędzy z polisy

Koronawirus w Polsce. Zamknięte szkoły i przedszkola. Co robić z dziećmi?

marca placówki będą zamknięte. Jak z tą sytuacją poradzą sobie pracujący rodzice i w jaki sposób zorganizować czas dziecku, aby tych dwóch tygodni nie spędziło z tabletem w ręku? Jakie możliwości opieki nad dzieckiem ma rodzic? Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koronawirus. CKE: Terminy egzaminów na razie pozostają takie, jak w harmonogramie

szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od 16 marca wszystkie placówki będą zamknięte. Na stronie MEN znajdziemy także zalecenia dla dyrektorów, rodziców i uczniów. Dowiemy się z nich m.in. tego, aby zachęcać dziecko do samodzielnej nauki

Komu powierzyć dziecko? Niania legalnie: jak zatrudnić opiekunkę? [WSKAZÓWKI]

Niania zaopiekuje się dzieckiem w dogodnych dla nas godzinach. Zadba o to, żeby maluch spędzał dzień zgodnie ze swoim rytmem: spał, kiedy jest śpiący, spacerował, kiedy ma na to ochotę, jadł to, co lubi i wtedy, gdy jest głodny. Można się z nią umówić, że ugotuje i poda

Mama z Bośni: wśród mam trwa wieczna licytacja - która ma gorzej i która się bardziej poświęca

pantoflarza. Urlop macierzyński jest płatny w 100 procentach, koszty ubezpieczeń społecznych i składek zdrowotnych są zwracane pracodawcy przez państwo. Czy są dostępne jakieś świadczenia dla mam i rodzin? Bośnia i Hercegowina to państwo biedne w porównaniu do Polski. Nie ma dodatków dla każdego dziecka

Wzrosły wydatki na edukację dla dzieci. Ile płacą za nią rodzice?

raportu może to być skutek wzrostu wydatków na potrzeby szkolne dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki i obowiązkowe opłaty, np. na ubezpieczenie, czesne, internat czy stancję), które w tym roku wyniosły średnio 1120 złotych na jedną rodzinę. Poziom wykształcenia rodziców i miejsce zamieszkania

ubezpieczenie dla dziecka

Tato, Ty też masz prawo do urlopu! Pierwsze lata życia dziecka są kluczowe dla rozwoju młodego organizmu, a także jego zdrowia - zarówno teraz, jak i w przyszłości. Od lat kobiety, które są zatrudnione na umowę o pracę, mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego, a

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci - co to za świadczenie i jakie jeszcze są dodatki do emerytury

takie, za które przyszły emeryt miał opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Według art. 6 ustawy emerytalnej, zalicza się do nich pracę na podstawie umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej lub okresy, za które nie trzeba było opłacać składek, np. czynnej służby wojskowej. Natomiast

Urlop macierzyński 2018 - ile trwa, jakie dokumenty są potrzebne

prawo do urlopu macierzyńskiego? Do tej pory prawo do urlopu macierzyńskiego miały tylko osoby zatrudnione na etacie i te, które opłacają ubezpieczenie chorobowe, także prowadząca działalność gospodarczą. Od 2016 roku wprowadzono możliwość opieki nad nowo narodzonym dzieckiem przy jednoczesnym wsparciu

Mama w Rumunii: Osoby patrzące na dziecko muszą dwa razy splunąć i powiedzieć: Niech go nikt nie zauroczy

może pokazać oddział dla rodzących i wyjaśnić wcześniej, co i jak się odbywa. A może podobnie jak do Polski, wchodzi moda na baby shower? Nie spotkałam się z baby shower. Natomiast tutaj bardzo hucznie celebruje się chrzciny, które obecnie odbywają się po czwartym tygodniu życia dziecka. Czasem jest to

Wyjazd z dzieckiem za granicę: jakie formalności trzeba załatwić?

Przed zaplanowanym urlopem poza granicami Polski musimy dopilnować kilku ważnych spraw, by podczas podróży nie spotkały nas przykre niespodzianki i żeby taki wyjazd w ogóle doszedł do skutku. Czego potrzebujemy wyjeżdżając z dzieckiem za granicę?   Paszport dla dziecka Każde dziecko potrzebuje

Mama ze Szwajcarii: Znam kobiety, które pracowały do samego porodu oraz dwie, które z pracy jechały na porodówkę

doceniłam możliwość kontaktu skóra-skóra dla obojga rodziców. Czyli nie ma problemu z obecnością partnera na sali porodowej? Obecność ojca dziecka przy porodzie jest, można powiedzieć, wymagana - nikt nie pyta, czy poród będzie rodzinny. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, gdy na szkole rodzenia wspomniałam, że

10 najlepszych prezentów na komunię dla chłopca

niezbyt ucieszyć dziecko, na pewno za jakiś czas będzie wdzięczne. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju lokaty, ubezpieczenie posagowe itp. Warto sprawdzić różnego rodzaju oferty i wybrać tę najsensowniejszą, a także przedyskutować całą sprawę z rodzicami dziecka. Może zechcą wpłacać tam coś co miesiąc, a może

Test NIFTY - na czym polega, jakie wady wykrywa, wskazania i przeciwwskazania

posiada w pakiecie ubezpieczenie, które otrzymuje dziecko, które urodziło się chore, pomimo tego, że wyniki badania były prawidłowe. Test NIFTY - wskazania i przeciwwskazania Wskazaniami do wykonania testu NIFTY są konkretne czynniki ryzyka, czyli: wiek ciężarnej - powyżej 35. roku życia, nieprawidłowy

Mama z Belgii: Gdy szłam na zwolnienie miesiąc przed porodem, pytano się mnie, czemu tak wcześnie

możliwość zarejestrowania dziecka od razu na miejscu. Przedstawiciele urzędu mają w nich zwykle swoje biura, w których można wszystko załatwić od ręki. Na taką opiekę może liczyć każdy, czy to luksusy tylko dla osób z prywatnym ubezpieczeniem? W Belgii nie ma takiego monolitycznego państwowego tworu na

Mama z Polski: Dzieci w Japonii są bardzo ciche. Raz kelnerka zabrała naszemu synowi łyżkę, bo za głośno stukał

. dzieci w danym wieku. Wiele rodzajów placówek daje m.in. możliwość pozostawiania dziecka w różnych godzinach. To pozwala na znalezienie odpowiedniego dla rodziny trybu opieki. W Polsce brakuje takich rozwiązań. Ciekawy jest też fakt, że od października 2019 roku, dla dzieci w wieku od trzech do

Torba do porodu - co i kiedy spakować do szpitala? Co jest zbędne?

w szpitalu czuć się pewnie i komfortowo. Czy to już? To objawy porodu: Torba do porodu - co spakować do szpitala? W torbie powinny znaleźć się rzeczy zarówno dla mamy, jak i dziecka. Lista jest długa, ponieważ obejmuje ubrania, akcesoria i gadżety, artykuły higieniczne oraz dokumenty i wyniki badań

Mamie po porodzie amputowano obie nogi: Miałam czarne nogi, a palce u stop wyglądały jak rodzynki

Mama po porodzie straciła obie nogi Callie Colwick to żona i mama córeczki Kenzi, mieszkająca w Teksasie. Kiedy w 2016 roku zaszła w ciążę z drugim dzieckiem, nikt nie spodziewał się, że skończy się to do tragedią. Pewnego dnia Callie zaczęła bardzo mocno krwawic. Trafiła do szpitala w 15

Leczenie zębów w ciąży - które zabiegi są bezpieczne, a które nie? Co warto wiedzieć?

Leczenie zębów w ciąży często jest koniecznością. Choć nie można go unikać, należy starać się, by zabiegi dentystyczne były wykonywane w drugim trymestrze. Ma to związek z tym, że w pierwszym trymestrze ciąży ma miejsce rozwój organów płodu, co oznacza, że należy unikać czynników szkodliwych dla

W Polsce mamy społeczne przyzwolenie na niepłacenie alimentów. "Na byłe dzieci płacić nie będzie, bo nie ma z czego"

, ale matce brakowało na podstawowe rzeczy dla niego, na jedzenie, zeszyty, buty. Alimenty mają zapewnić utrzymanie. Słowo alimentum oznacza pożywienie. Płacenie alimentów to kwestia podstawowa, to jest dawanie "na chleb". Alimenty należą się dziecku bez względu na to, czy rodzice mają ślub

Dlaczego większość z nas prowadzi ciążę w prywatnych gabinetach?

publicznych placówek, otrzymasz błędną informację, że musisz być ubezpieczona, aby móc korzystać z państwowej opieki zdrowotnej. Fundacja "Rodzić po Ludzku" przebadała 454 przychodnie pod względem dostępności usług ginekologiczno - położniczych dla kobiet we wczesnej fazie ciąży. Wyniki relatywnie

Sanatorium ze skierowaniem dla dziecka za darmo? Zwykle i tak trzeba płacić całkiem sporo

zdecydowani, by do sanatorium wyjechać. Tymczasem: ostatecznie aż 1/5 wystawionych skierowań nie jest realizowana. Czasem przyczyną jest np. pogorszenie stanu zdrowia dziecka (musi iść do szpitala, zostać w domu, etc.). Częściej jednak powody są pozamedyczne. Decyduje ekonomia i system nieprzyjazny dla

Badanie VDRL w kierunki kiły. Jak wygląda i kiedy warto je wykonać?

jest zrobienie go na samym początku ciąży, a następnie powtórzenie pod koniec - w 37 tygodniu. VDRL jest badaniem refundowanym dla przyszłych mam. Kiła - objawy u noworodków Kiła wrodzona, czyli taka, którą dziecko zaraziło się w życiu płodowym poprzez łożysko, może mieć charakter wczesny, a także

500 zł na dziecko: wniosek 500+

gospodarstwa domowego. We wniosku musimy także wskazać, gdzie jesteśmy ubezpieczeni (ZUS lub KRUS), a także - jeśli staramy się o świadczenie na pierwsze dziecko - informacje o dochodach. Aktualizacja 1.04.2016 r. Od dziś można składać dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia. Podstawą jest wypełniony

Być mamą na Dominikanie - o tamtejszych zwyczajach nie tylko dla podróżujących

. Strzeż się światła księżyca 40 dni po porodzie to czas dla matki i dziecka. Najlepiej, jeśli spędzą ten okres w odizolowanym pomieszczeniu, unikając przeciągów i świeżego powietrza. W tym czasie wykluczone są odwiedziny każdego, kto miał kontakt z nocnym powietrzem lub światłem księżyca, wierzy się

Urlop rodzicielski 2019: wymiar, wynagrodzenie, wniosek

udzielenie urlopu rodzicielskiego jest wiążący, pracodawca nie może go nie uwzględnić. Urlop rodzicielski dla ojca Urlop rodzicielski przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Może być wykorzystany na trzy sposoby: w całości przez jednego z rodziców przez oboje rodziców, którzy na urlopie będą na zmianę

Zdrowe podejście

. Jeśli zaś potrzebne jest mu leczenie, będziemy mogli zacząć działać. Przeczytajcie, kiedy warto wybrać się z dzieckiem na badanie kontrolne i co was czeka podczas wizyty u specjalisty. U pediatry Najważniejszym lekarzem przez wiele kolejnych lat będzie teraz dla Was pediatra. Warto wybrać dla dziecka

Matka na działalności gospodarczej - co jej przysługuje

składek na ubezpieczenie chorobowe jest taka sama jak w przypadku składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. Dla osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie ustawodawca ustalił limit - podstawa wymiaru składek nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. przeciętnego

Każdy ma prawo się zdenerwować, ale aż tak żeby kobiecie w ciąży przycinać drzwiami ręce? [LIST]

był przy porodzie. Dziecka nie uznał. Nie znam jego obecnego adresu. Nie mam jak założyć mu sprawy o ojcostwo, zresztą w prawie polskim nie ma przymusu robienia badań DNA. On może, ale nie musi się na nie zgodzić. Nie znam jego znajomych, ani rodzeństwa. Utrzymuję się z rodzinnego, 500+ i dodatku dla

Sejm wziął się za alimenciarzy. Przyjął projekt ustawy, która ma sprawić, że więcej dzieci dostanie pieniądze

alimentów. To pierwsza taka zmiana od 2008 roku. Jak zaznacza serwis Prawnik.pl , "kryterium to będzie zrównane z kryterium dochodowym uprawniającym do świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko". Cel: ukrócić pracę "na czarno" Oprócz tego zmiany zakładają też zaostrzenie kar dla

Strajk nauczycieli 2019. Kto zajmuje się dziećmi, które nie poszły do szkoły?

kojarzony jest z opieką nad chorym dzieckiem, jednak w określonych sytuacjach świadczenie otrzymają także rodzice, których dzieci nie chorują. Przysługuje on ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat ośmiu, którzy nie mogą pracować ponieważ doszło do nieprzewidzianego zamknięcia placówki (żłobka, przedszkola

Zasiłek macierzyński 2018 - komu, ile i jak długo?

zasadzie nie ma możliwości, żeby w pierwszym roku życia dziecka - czyli okresie, kiedy zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego - rodzic otrzymał mniej niż 1 tys. zł na rękę. Tyle, jeżeli chodzi o minimalne świadczenia, a co z rodzicami, którzy pracują na etacie

Zaczęło się od kleju. A jest tego więcej. Szkoły wymuszają od rodziców wiele opłat. Część nielegalnie

. Każdemu dziecku rodzic wyposażył piórnik w kredki, klej, nożyczki, gumkę, wszystko zgodnie ze wskazaniami nauczyciela. Dodatkowo kupowaliśmy dla dzieci podręczniki wybrane przez nauczyciela prowadzącego oraz przybory dla całej klasy 0: kartki, farby, wycinanki, pędzle, pudełka na przybory, itp. Wiem, że

Mama z Korsyki: W Polsce zbiera się pieniądze na leczenie dzieci. We Francji takie ogłoszenia się nie zdarzają

ich rodzicami. We Francji system socjalny pozwala na to, aby mieszkać z dzieckiem w jednym pokoju. Nie spałam więc na podłodze przy łóżku dziecka, jak w Polsce, ale miałam własne łóżko. Ubezpieczenie pokrywało nie tylko koszty leczenia, ale i pobytu rodzica z dzieckiem, nawet koszty przelotów

Jak zapewnić dziecku bezpieczny start w dorosłość

ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne dla całej rodziny z gwarancją ochrony kapitału. "Strażnik" oferuje także bonus finansowy w wysokości do 500 zł rocznie, który wypłacany będzie do momentu osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko. Ten zastrzyk gotówki można przeznaczyć na dowolny cel - codzienne

Mama 8-latka zdjęła odcisk dłoni chłopca po zabawie. Pod mikroskopem znalazła bakterię Bacillus, gronkowca i grzyby

, po zabawie z psem czy kotem i koniecznie przed jedzeniem. - To po prostu podstawowa higiena - podsumowuje. Źródła: Medical Daily , Twisted Sifter . Zobacz też: Tani wyjazd z biura dla całej rodziny? Lepiej sprawdź ubezpieczenie. "Rachunek ze szpitala - 32 tys. zł" Na pozór niewinne. 7

Jak reklamować wakacje?

przed zawarciem umowy Ponadto, przed zawarciem umowy, organizator ma obowiązek poinformować nas o: wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, przepisach paszportowych i wizowych, sanitarnych, możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie

Egzotyczne wakacje

Jeżeli zamierzacie wyjechać z dzieckiem zagranicę, potrzebny będzie paszport lub dowód osobisty dla malucha. Jednak ich wyrobienie może zająć nawet miesiąc, trzeba więc pomyśleć o tym wcześniej. Dowód pozwala poruszać się tylko po krajach Unii Europejskiej. Zatem jeśli marzy wam się egzotyczna

"Nie powinna palić, a jeśli musi, to po pracy". Jak znaleźć idealną nianię? [WASZE HISTORIE]

domu, w którym jest małe dziecko, należy umyć ręce. Jeśli potencjalna opiekunka dziecka nie robi tego, to są duże szanse, że dziecko się przy niej mycia rąk nie nauczy, a to przecież kluczowa czynność dnia. Mama 3-letniego Janka: - Szukając niani dla mojego syna starałam się wykorzystać wszystkie

Zdradzamy sekrety udanych rodzinnych wakacji

wszystkim towarzystwa innych rodzin). 4. All inclusive – dla rodzin to bardzo dobra opcja O ile sami znamy swoje potrzeby i wiemy co jest nam niezbędne, a bez czego swobodnie możemy się obyć, to dziecku na wakacjach bardzo trudno na każdym kroku czegoś odmawiać. Jest to też wbrew pozorom tańsza opcja

Mama dzieci z chorobą Battena: "Stanęli nie w tej kolejce w niebie, co trzeba"

już się zakończył, a terapia jest dostępna dla ubezpieczonych, więc poszłam do pracy. Pracuję tylko dziesięć godzin w tygodniu w biurze, ale to daje mi ubezpieczenie i możliwość leczenia dzieci. W środę idę na rozmowę w sprawie nowej pracy, którą będę mogła wykonywać z domu. Mam nadzieję, że połączę

Tropikalne ABC dla rodziców

więc wykupić polisę ubezpieczenia zdrowotnego, zwykle oferują je biura podróży. M jak miejsce Jeśli chcesz czuć się komfortowo i wiedzieć, co może cię czekać - zarówno jeśli chodzi o standard hotelu, czystość wody w basenie, kuchnię, jak i zakupy dla dziecka (kaszki, soczki) - wybierz jeden z

Prawa i przywileje rodziców

8. tydzień ciąży: Idź do ginekologa Trzeba o tym pamiętać z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to ważne dla przebiegu ciąży, po drugie - żeby mieć prawo do jednorazowego zasiłku po urodzeniu dziecka, tzw. becikowego. Niestety, by go otrzymać, należy też spełnić warunek dotyczący dochodów. 1000 zł

Podróżniczka: Nie przyznałam się, że jestem matką. Wstydziłam się powiedzieć, że mam córeczkę

Mama to ktoś, kto trwa przy dziecku niezależnie od tego, co przyniesie los. To ktoś, kto potrafi łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe - czasem takie, które wydają się niemożliwe do połączenia. To ktoś, kto w trudnej sytuacji potrafi znaleźć drogę wyjścia, a przynajmniej walczy do końca, żeby tę

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 - pierwszy dzień szkoły tuż-tuż

uczniów starszych klas zazwyczaj nie pojawiają się na rozpoczęciu roku szkolnego. W pierwszych klasach lepiej być z dzieckiem, aby być na bieżąco, poznać plan lekcji, informacje o składce na ubezpieczenie, podstawowych zasadach panujących w szkole itp. Co jednak, gdy nie mamy już urlopu wypoczynkowego

Egzotyczne wakacje z małym dzieckiem. Które kierunki warto polecić?

dziecka będzie rósł wraz z nim, i że nic tak nie cieszy malucha, jak ciepła plaża, a w żłobkach i przedszkolach szaleją epidemie grypy, anginy, rota wirusa itp. Gdy decyzja o egzotycznych wakacjach dla całej rodziny wydaje się entuzjastycznie podjęta, pojawiają się obawy i wątpliwości, czy w trosce o

Wakacje po sezonie

zrobić np. na stronie internetowej szczepieniadlapodrozujacych.pl PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY Przed wyjazdem upewnijcie się, czy wszyscy macie ubezpieczenie NFZ. Jeśli wybieracie się do któregoś z krajów Unii Europejskiej, przed wyjazdem wyróbcie sobie i dziecku Europejską Karty Ubezpieczenia

Gorączka, wymioty, drgawki - nagła wizyta u lekarza

przypadkach na izbę przyjęć szpitala dziecięcego). Wizyty domowe są łatwo dostępne dla tych z nas, którzy mają wykupione komercyjne ubezpieczenie w jednej z prywatnych firm medycznych. Jeśli jesteśmy objęci jedynie opieką NFZ, musimy zdać się na publiczną służbę zdrowia. Szczęśliwie małe dzieci nadal są

Dalekie podróże z dzieckiem

Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Lichtensteinie. Wniosek o jej wydanie składamy w oddziale NFZ. Ponieważ nie wszędzie znajdziecie państwowe ośrodki zdrowia, wykupcie też dla dziecka ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. POMOC MEDYCZNA Poproście swojego pediatrę o możliwość

Babymoon: podróż we dwoje z trzecim pasażerem na gapę

trwa do 32 tygodnia ciąży. Niektóre firmy oferują rozszerzenie ochrony na wypadek wczesnego porodu lub zabiegu usunięcia ciąży dla ratowania życia matki lub dziecka. Ponadto, wybierając się w podróż poza teren krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii należy pamiętać, że nie

Niania, żłobek, opiekun dzienny czy klubik?

Koniec urlopu rodzicielskiego to trudny moment. Dla mamy, dla dziecka, w sumie dla całej rodziny. Jak zorganizować opiekę nad maluchem, jak zapewnić mu środowisko, w którym będzie bezpieczny, gdzie będzie się rozwijał, zdobywał nowe umiejętności. Świadomość, że zostawiacie dziecko w dobrych rękach

"Położna złapała za sutek tak, że prawie mi go urwała". Poród to często trauma, 10-15% kobiet ma po nim depresję

młode matki dochodzą do siebie po porodzie nawet przez 12 miesięcy. Zdarza się, że po urodzeniu dziecka kobiety cierpią na zespół stresu pourazowego (PTSD) i/lub depresję poporodową (dotyczy ok. 10-15 proc. matek). Według Dr Wray młode mamy nie odzyskują po porodzie sił i nie traktują porodu jako

Mama w Wiedniu: w niektórych restauracjach bardziej pożądanym gościem bywają pieski niż dzieci

Polski, czy by czegoś takiego nie założyć. Kasia odpowiada też na Wasze pytania: Co to jest Mutter Kind Pass? Kiedy powinnam go dostać? Wybraliśmy szpital w Wiedniu, w którym chciałabym urodzić. Kiedy powinnam się zameldować? Jak wygląda w Austrii wsparcie finansowe dla rodziców nowonarodzonego dziecka