umi甓nione dziecko

MK

Pokaza砤, jak 鎤iczy na si硂wni dwa tygodnie przed porodem. "Czy tak ci昕ki trening jest zdrowy?"

Pokaza砤, jak 鎤iczy na si硂wni dwa tygodnie przed porodem. "Czy tak ci昕ki trening jest zdrowy?"

Przysz砤 mama pokaza砤 sw骿 trening w ci笨y. Internauci s zszokowani 鎤iczeniami, kt髍e wykonuje na dwa tygodnie przed porodem. "Nie hejtuj ci, ale musz zapyta. Czy podnoszenie ci昕ar體 w ci笨y to na pewno dobry pomys?" - pad komentarz internauty.

Mama schud砤 ponad 60 kg. Teraz s硑szy, 縠 jest "Zbyt chuda"

Zrzucenie prawie po硂wy masy swojego cia砤 nie uwolni硂 trzydziestopi阠ioletniej Cindi od przykrych komentarzy dotycz眂ych jej sylwetki. Cz阺to s硑szy, 縠 wcze秐iej by砤 oty砤, teraz wygl眃a jak anorektyczka.

Jessica Simpson schud砤 50 kg. Ma mi甓nie jak kulturystka. 痚by tak wygl眃a, wstaje przed tr骿k dzieci i 鎤iczy

Jessica Simpson przesz砤 niebywa潮 metamorfoz. Schud砤 prawie 50 kg, a efekty wida go硑m okiem. Jej mie秐i s naprawd imponuj眂e. Systematycznie 鎤iczy przy tr骿ce dzieci, co jest ogronym wyzwaniem. Podziwiamy!

 • Macica - jej funkcje, budowa i najcz阺tsze choroby tego narz眃u

  Macica - jej funkcje, budowa i najcz阺tsze choroby tego narz眃u

  Aby lepiej zrozumie cykl menstruacyjny, jaki przechodzi regularnie kobieta, nale縴 dobrze pozna kluczowy dla rozwoju dziecka narz眃 – macic . Cho wszyscy zdaj sobie spraw z jej istnienia, nie ka縟y zna jej rol w organizmie, a tak縠 nie ka縟y wie, jak dok砤dnie wygl眃a. 痚by dobrze

 • Starsz c髍k ochrzci砤m, m硂dszej nie zamierzam. "Ko禼i蟪 sta si upolitycznion maszyn do zarabiania pieni阣zy"
 • Filmy familijne przygodowe 2019. Poznaj 10 gor眂ych tytu丑w

  Filmy familijne przygodowe 2019. Poznaj 10 gor眂ych tytu丑w

  , kt髍y w g酬bi duszy nadal jest dzieckiem - cho zamkni阾ym w umi甓nionym ciele herosa - wykorzystuje swoj doros潮 pow硂k tak, jak zrobi砨y to ka縟y nastolatek z supermocami - do zabawy! "O Yeti!" Abominable, film bez ogranicze wiekowych. To opowie舵 o nastolatkach, kt髍zy na swojej drodze

 • "Masz za ma硑 brzuch". Przez ca潮 ci笨 縴砤 w strachu czy jej dziecko urodzi si zdrowe
 • Rozej禼ie mi甓ni brzucha po porodzie to problem kosmetyczny? Ginekolog: grozi nietrzymaniem moczu, ka硊, wypadaniem macicy
 • Znana trenerka miesi眂 po porodzie z odstaj眂ym brzuchem. "Wreszcie kto si bierze za t paranoj"
 • Tydzie 52

  obawiali禼ie rok temu. Od tamtej pory w waszym 縴ciu dokona砤 si tak ogromna zmiana! Wasze dziecko przestaje by niemowlakiem i to ju naprawd wida. Proporcje jego cia砤 si zmieniaj, n罂ki sta硑 si d硊縮ze, tu丑w zm昕nia, maluch ma bardziej spr昕yste, umi甓nione cia硂. Mo縠 uros砤 mu bujna czupryna, a w

 • Pi阫ne pomimo ci笨y i porodu? Kobiety szczerze o swoich cia砤ch

  Pi阫ne pomimo ci笨y i porodu? Kobiety szczerze o swoich cia砤ch

  , zwiotcza硑ch brzuch體, fa砫 t硊szczu tam i 體dzie, 縜dnych problem體 z wypadaj眂ymi w硂sami. Wygl眃a硑by秏y dok砤dnie tak jak przed ci笨, albo i lepiej - odchudzone przez karmienie piersi, umi甓nione przez ci眊砮 noszenie dziecka i 縴cie w nieustannym biegu. Tak, w idealnym 秝iecie by硑by秏y matkami

 • 18. miesi眂 縴cia. W zdrowym ciele

  Jego cia砶o staje si bardziej spr昕yste i umi甓nione, cho brzuszek nadal wygl眃a niczym mi阫ki balonik. Dziecko ch阾nie si rusza na 秝ie縴m powietrzu. To doskona硑 czas, by zadba o jego kondycj. Nikt chyba nie potrafi tak cieszy si w砤snym cia砮m, jak ma砮 dziecko. Maluchy uwielbiaj si

 • Bli糿iaki

  Bli糿iaki

  dziecka, poduszk do karmienia albo zapor dla przemieszczaj眂ego si malucha. Dla rodzic體 bli糿i眛 bardzo wa縩e jest planowanie wydatk體. Ju w ci笨y zacz瓿am si tego uczy. Na pocz眛ek zaopatrzy砤m si tylko w rzeczy absolutnie niezb阣ne, i to w ilo禼iach minimalnych. Poluj na okazje i promocje

 • 痽cie

  痽cie

  s硑sz: "Cze舵", rozgl眃am si i widz koleg swojego serdecznego, alkoholika i hazardzist. Siedzi sobie na 砤wce, jak zwykle ogromny, umi甓niony, po prostu byk taki, ale nie po si硂wni, tylko 縴cie go tak wyku硂, bo z zawodu jest robotnikiem. No wi阠 siedzi ogolony, zadbany, na r阫u ma