urlop wychowawczy 2009

Justyna Dzieduszycka/Agnieszka Wirtwein-Przerwa

Dzień Matki... bezrobotnej?

Dzień Matki... bezrobotnej?

Wśród bezrobotnych w Polsce największą grupę stanowią mamy. Z okazji ich święta zachęcamy polskie matki, by wzięły sprawy w swoje ręce.

Menadżer domowy - stanowisko dla polskich gospodyń domowych?

Prowadzenie domu - to jedno z tych zajęć, które nie cieszy się żadnym szacunkiem w polskim społeczeństwie. Przede wszystkim nigdy nie jest traktowane jako praca. Czas to zmienić!

Mnie się udało

Nasza czytelniczka opisuje, jak pokonała trudności i przeszkody w karmieniu piersią. Jej pamiętnik może dodać otuchy innym kobietom.

  • Żegnaj szkoło?

    . Kiedy okazało się, że Marzena spodziewa się kolejnego dziecka, wspólnie z mężem zdecydowali, że po urlopie macierzyńskim weźmie wychowawczy i zajmie się uczeniem dzieci. Dyrektor szkoły synów wydał zgodę, pod warunkiem że chłopcy będą dwa razy w roku zdawać egzaminy sprawdzające wiedzę

podpis główki

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy: jest to okres, w którym zarówno matka, jak i ojciec mogą sprawować opiekę nad dzeckiem. Można z niego skorzystać zaraz po urlopie macierzyńskim lub po przerwie, ale nie później niż do 4go roku życia dziecka. Urlop wychowawczy przysługuje zarówno rodzicom, jak i opiekunom prawnym, który przed przejściem na urlop wychowawczy, pracował minimum 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę i jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. W trakcie trwania urlopu wychowawczego, opiekunowi przysługuje ubezpieczenie społeczne. Urlop wychowawczy, jest urlopem bezpłatnym. W czasie urlopu pracownik podlega szczególnej ochronie, oznacza to, że w czasie trwania ulopu wychowawczego nie mozę zostać zwolniony.