ustawa o pieczy zastępczej

sprawdź też:

ustawa

mzb

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - komu przysługują?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - komu przysługują?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są osobom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Jakie są zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Gdzie złożyć wniosek?

Świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenia opiekuńcze to kilka świadczeń, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Czym się różnią? Kto jest uprawniony do ich uzyskania? Co należy wiedzieć o świadczeniach opiekuńczych?

Rekrutacja do przedszkoli 2019: jakie są zasady i do kiedy musimy złożyć wniosek

W całej Polsce rusza rekrutacja do przedszkoli państwowych. Wniosek złóż jak najszybciej - chociaż nie ma kolejności zgłoszeń, lepiej mieć czas, aby dostarczyć do wybranej placówki niezbędne dokumenty.

Zobacz wideo

500 zł na dziecko a alimenty

500 zł na dziecko a alimenty

społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia i wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, świadczenia z programu Rodzina 500 Plus, świadczeń rodzinnych. 500 zł na dziecko nie wpływa na alimenty Oznacza to więc, że świadczenie wychowawcze 500 + nie ma wpływu na wysokość

Historia SOS Wiosek Dziecięcych

Historia SOS Wiosek Dziecięcych

tytułu egzekucyjnego) i dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej (zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r.), - osoba bezdzietna/ małżeństwo bezdzietne lub posiadająca/e jedno dziecko własne bądź przysposobione zamieszkujące z

Rekrutacja do przedszkoli 2017 - harmonogram, dokumenty i zasady rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli 2017 - harmonogram, dokumenty i zasady rekrutacji

przypisane są punkty. Kryteria podzielone są na tzw. kryteria ustawowe i kryteria samorządowe. Kryteria ustawowe są takie same dla wszystkich i określa je art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Kryteria samorządowe różnią się od siebie i, jak wskazuje na to nazwa, ustalają je samorządy. 

Śmieciowe jedzenie w tarapatach: zakaz sprzedaży w szkołach, żadnych reklam kierowanych do dzieci

Śmieciowe jedzenie w tarapatach: zakaz sprzedaży w szkołach, żadnych reklam kierowanych do dzieci

? Sejm uchwalił nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W myśl nowych zapisów w szkołach i przedszkolach nie będzie już można sprzedawać niezdrowego jedzenia, nie będzie też można podawać wysoko przetworzonej żywności w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Już niedługo, o ile uczeń