19 miesięcy zachowania agresywna

Ewa Rąbek

Szkolne boiska. Trochę otwarte, trochę zamknięte. "Nasza społeczność lokalna najchętniej by je zlikwidowała"

Szkolne boiska. Trochę otwarte, trochę zamknięte. "Nasza społeczność lokalna najchętniej by je zlikwidowała"

Szkolne boisko nie jest już miejscem, gdzie dzieciaki mogą po lekcjach beztrosko przesiadywać całymi godzinami, bawić się, uprawiać sporty. Jest miejscem udostępnianym tylko czasami, na ściśle określonych warunkach. "To obiekt, na którym dziecko musi czuć się bezpiecznie i z tego też powodu nie może być pozostawione samo sobie" - tłumaczy Piotr Kobierski, zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo w Warszawie.

Sylwia od kilku lat mieszka w Kanadzie. "Tutejsza służba zdrowia to zamach na życie kobiet"

Polka, mama dwójki dzieci, mieszkająca od kilku lat w Quebecu marzy o przeprowadzce do Europy. "Chcielibyśmy podróżować, chcielibyśmy, żeby nasze dzieci doświadczyły tego luksusu".

Pedagog: Analfabetyzm informacyjny rodziców wyklucza dzieci z edukacji zdalnej

- Kiedy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej, szkoły powinny zapewnić im zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, po to, aby wyrównać poziom. Ministerstwo już powinno mieć pomysł na to, co zrobić, aby uczniowie po powrocie do szkół nabyli umiejętności i wiedzę, którą im uciekła podczas zdalnego nauczania - o tym, z jakich najczęściej powodów uczniowie są wykluczeni z edukacji zdalnej, mówi pedagog, dr Marta Majorczyk.