adopcja psa

Marta Korotko

Para influencerów zrezygnowała z adopcji. Powód kuriozalny: "nie mogliśmy przez rok pokazywać dziecka w sieci"

Para influencerów zrezygnowała z adopcji. Powód kuriozalny: "nie mogliśmy przez rok pokazywać dziecka w sieci"

Decyzja o adopcji dziecka jest niezywkle ważna. Nie tylko diametralnie odmieni los "rodziców", ale przede wszystkim samego dziecka. Wiąże się ona z wielogodzinnymi rozmowami, oraz długim procesem przygotowawczym. Wydawało się, że para influencerów bardzo tego pragnie, jednak jedna zasada skutecznie ich zniechęciła, po czym ostatecznie zrezygnowali.

"Oddaliśmy trzymiesięczną córkę do adopcji. Po prostu nie mamy czasu, by się nią zajmować"

Narodziny dziecka całkowicie zmieniają życie rodziców. Nie wszyscy są na to gotowi, niektórzy nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji. Pewna para po trzech miesiącach postanowiła... oddać córkę do adopcji. Powód? Nie pasowała do ich stylu życia.

Nastolatek poszedł oddać psa do schroniska. Gdy pracownik usłyszał ich historię, polały się łzy

Nastolatek chciał oddać psa do schroniska. Musiał to zrobić, ponieważ nie miał stałego miejsca zamieszkania.

adopcja

Adopcja

Adopcja to prawne uznanie obcego biologicznie dziecka za własne. W polskim prawie adopcja występuje pod nazwą przysposobienie. Proces adopcji regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Adoptować można jedynie dziecko, ukończenie 18 roku życia wyklucza adopcję.