dziecko niepełnosprawne intelektualnie

nn-k

Jak niepełnosprawne intelektualnie dziecko wpływa na siostrę lub brata? "Stawia wyjątkowe wymagania"

Jak niepełnosprawne intelektualnie dziecko wpływa na siostrę lub brata? "Stawia wyjątkowe wymagania"

Dziecko z niepełnosprawnością wpływa na całą rodzinę, to wiadomo od dawna. Naukowcy wskazują, jak oddziałowuje na swoje rodzeństwo. Jest ono bardziej empatyczne, nie ryzwalizuje ze sobą. Co jeszcze?

Niepełnosprawność intelektualna - czym jest, na czym polega?

Niepełnosprawność intelektualna jest zaburzeniem rozwojowym, które polega na znacznym obniżeniu funkcji intelektualnych oraz trudności w zachowaniu przystosowawczym. Termin ten obejmuje szerokie spektrum zaburzeń rozwojowych o zróżnicowanym stopniu nasilenia. Jakie są przyczyny niepełnosprawności intelektualnej? Jak ją leczyć?

Nie wszystkie szkoły są zamknięte. Zajęcia odbywają się m.in. w Ośrodkach Rewalidacyjno-Wychowawczych

W związku z pandemią koronawirusa, od poniedziałku zawieszono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie zostali w domach, jednak nie wszyscy. Są placówki, które wciąż działają.