dziecko niepełnosprawne intelektualnie

nn-k

Jak niepełnosprawne intelektualnie dziecko wpływa na siostrę lub brata? "Stawia wyjątkowe wymagania"

Jak niepełnosprawne intelektualnie dziecko wpływa na siostrę lub brata? "Stawia wyjątkowe wymagania"

Dziecko z niepełnosprawnością wpływa na całą rodzinę, to wiadomo od dawna. Naukowcy wskazują, jak oddziałowuje na swoje rodzeństwo. Jest ono bardziej empatyczne, nie ryzwalizuje ze sobą. Co jeszcze?

Niepełnosprawność intelektualna - czym jest, na czym polega?

Niepełnosprawność intelektualna jest zaburzeniem rozwojowym, które polega na znacznym obniżeniu funkcji intelektualnych oraz trudności w zachowaniu przystosowawczym. Termin ten obejmuje szerokie spektrum zaburzeń rozwojowych o zróżnicowanym stopniu nasilenia. Jakie są przyczyny niepełnosprawności intelektualnej? Jak ją leczyć?

Zespół angelmana, czyli niezwykle rzadka choroba genetyczna. Jakie zmiany powoduje?

Zespół angelmana to rzadkie schorzenie neurogenetyczne. Chromosom odpowiedzialny za pojawienie się choroby pochodzi od matki dziecka. Konsekwencją jego pojawienia się jest padaczka, upośledzenie umysłowe i inne dolegliwości o podłożu neurologicznym. Zespół angelmana znany jest także jako "zespół szczęśliwej kukiełki" ze względu na to, że powoduje on u dzieci, które są nim dotknięte charakterystyczny uśmiech, a także chód przypominający poruszającą się marionetkę.