mowa 1.5

  • Regulamin konkursu "Piszę o dziecku"

    Konkursu, w tym wyłonieniem jego zwycięzców, czuwać będzie jury powołane przez Organizatora spośród pracowników redakcji Miesięcznika. 1.5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W

  • WYGRAJ SPACERÓWKĘ!

    , na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 1.4. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 05.04.2014 od godziny 00:00 do dnia 05.05.2014 do godziny 23:59 1.5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich

  • Regulamin konkursu "Poszukujemy najmilszego brzdąca"

    , daty i godziny) stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu . 1.4. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać również listownie na adres skrytki pocztowej o numerze 275, 85-001 Bydgoszcz 1 do dnia 15 listopada 2007 roku. 1.5. W Konkursie

Mowa dziecka

Mowa dziecka: Mowa dziecka zaczyna się rozwijać już właściwie w czasie życia płodowego, kiedy dziecko uczy się rozróżniać głos matki. Pierwszym etapem w rozwoju mowy jest gruchanie - dźwięki typu mlaskanie, gruchanie, piski. Ważniejsze jest gaworzenie, które w 7-8 miesiącu życia dziecka jest już zwykle świadomym powtarzaniem dźwięków (np. ma-ma, da-da itp.). Przedłużające się gruchanie i bark gaworzenia może oznaczać kłopoty ze słuchem - warto to skonsultować z lekarzem. Roczne dziecko zwykle potrafi już nazwać najbliższe osoby. O przełomie w rozwoju mowy mówimy zwykle około 18 miesiąca życia, kiedy dziecko zaczyna wypowiadać pierwsze zdania. 2,5-3-letnie dziecko powinno mieć już opanowane podstawy swojego ojczystego języka.