obrzezanie m昕czyzn

KatK

Stulejka - co to jest i jak wygl眃a leczenie? [objawy, rozpoznanie]

Stulejka - co to jest i jak wygl眃a leczenie? [objawy, rozpoznanie]

Stulejka to drobna wada anatomiczna wyst阷uj眂a u m昕czyzn, kt髍a uwa縜na jest przez wielu za wstydliw przypad硂舵. Tymczasem jej wczesne wykrycie i leczenie ma ogromne znaczenie dla zdrowia i komfortu 縴cia m昕czyzny. Sprawdzamy, czym jest, jak j rozpozna i jak leczy.

Stulejka - co to jest? Wystarczy stosowa ma舵 czy potrzebna jest operacja?

Stulejka niekiedy potocznie nazywana jest wstydliwym m阺kim problemem. Schorzenie to dotyka zar體no doros硑ch jak i m硂dych ch硂pc體. Szacuje si, 縠 ta przypad硂舵 dotyczy oko硂 8-12 proc. m昕czyzn w ka縟ym wieku.

Napletek u dziecka - co to jest, jak wygl眃a, jakie s z nim problemy

Napletek u dziecka, ma硑 fa砫 sk髍y na penisie, budzi w rodzicach obawy i wiele pyta. Jak wygl眃a w砤禼iwa piel阦nacja narz眃體 intymnych u ch硂pc體? Kiedy m體imy o stulejce? Czy je秎i napletek u dziecka si nie zsuwa, zawsze trzeba i舵 do lekarza?

  • Stulejka: bardzo m阺ka sprawa

    Stulejka: czym jest? U ka縟ego ch硂pca, tak jak i u doros砮go m昕czyzny, na ko馽u pr眂ia znajduje si g丑wka czyli 縪潮d. Ta cz甓 penisa pokryta jest fa砫em sk髍y zwanym napletkiem. U zdrowych m昕czyzn i ch硂pc體 napletek swobodnie i bezb髄owo