rodzice chrzestni

Anita Skotarczak

Wymagania dla chrzestnych zaskakują coraz bardziej. Ksiądz może zadać im intymne pytania

Wymagania dla chrzestnych zaskakują coraz bardziej. Ksiądz może zadać im intymne pytania

Wymagania dla chrzestnych zaskakują coraz bardziej. Już nie wystarczy zaświadczenie o odbytej spowiedzi, czy potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ksiądz może zadać szereg innych pytań, także tych nieco intymnych.

Warunki dla rodziców chrzestnych. Nie wystarczy komunia i bierzmowanie. Ksiądz może zadać intymne pytanie

Warunki dla rodziców chrzestnych, które stawia Kościół Katolicki nie dotyczą tylko przyjęcia komunii, czy posiadania bierzmowania. Ksiądz, jako ten, który wydaje stosowne zaświadczenie o braku przeciwskazań do bycia ojcem chrzestnym lub matką chrzestną może zadać intymne pytanie.

Wymagania dla rodziców chrzestnych. Nie wystarczy przynieść zaświadczenie. Ksiądz może zapytać o życie intymne

Wymagania dla rodziców chrzestnych nie dotyczą tylko sprawowania opieki nad dzieckiem i pomocy jego rodzicom. Okazuje się, że i swoje "trzy grosze" ma także Kościół. Zgodnie z obowiązującym prawem kościelnym kandydat na rodzica chrzestnego musi posiadać nie tylko sakrament Eucharystii czy bierzmowania, ale także okazać się specjalnym zaświadczeniem. Nie wszyscy je mogą otrzymać.

chrzest

Chrzest

Chrzest: Chrzest to sakrament, który w religiach chrześcijańskich symbolizuje nawrócenie i oczyszczenie z grzechów. Rozumienie chrztu i zasadniczych jego elementów jest wspólne dla większości wyznań chrześcijańskich. W wierze katolickiej chrzest udzielany jest przez księdza. Z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia i zobowiązanie do wychowywania dziecka w wierze.