zaburzenia emocjonalne u dzieci

MG

Julia Wróblewska odczuwa skutki traumatycznego dzieciństwa? Zmaga się z zaburzeniem osobowości

Julia Wróblewska odczuwa skutki traumatycznego dzieciństwa? Zmaga się z zaburzeniem osobowości

Julia Wróblewska walczy z poważną chorobą psychiczną. Zdecydowała się wyjechać na pół roku do ośrodka terapeutycznego. Aktorka apeluje, aby nie bagatelizować objawów problemów psychicznych.

Psychiatra dziecięcy - czym się zajmuje i jakie zaburzenia leczy?

Psychiatra dziecięcy to specjalista, do którego należy udać się z dzieckiem w przypadku zaobserwowania u niego różnych niepokojących objawów, takich jak zaburzenia nastroju lub zachowania, lęki czy fobie. Czy jeszcze zajmuje się psychiatra dziecięcy? Jak stawia diagnozę i jak leczy? O co pyta na pierwszej wizycie?

Zespół Touretta - przyczyny, objawy i leczenie

Zespół Touretta, choć nie jest chorobą, a zespołem objawów, nazywany jest chorobą tików. Jej istotą jest obecność tików ruchowych i głosowych, których chory nie może powstrzymać. Osoby zmagające się z zaburzeniem w niekontrolowany sposób przeklinają, mrugają oczami, chrząkają czy wykonują serie nieskoordynowanych ruchów. Czy można to leczyć? Co warto wiedzieć o zespole Touretta?

podpis główki

Zaburzenia emocjonalne u dzieci

Zaburzenia emocjonalne u dzieci: w dużej mierze zależne są od działania ośrodkowego układu nerwowego, stanu zdrowia dziecka, doświadczeń wieku wczesnodziecięcego, a także obecnej sytuacji rodzinnej. U większość dzieci w zależności od fazy rozwoju mogą pojawić się przejściowe zaburzenia w sferze emocjonalnej, problem, jednak pojawia się, kiedy stan taki utrzymuje się prowadząc do pogorszenia jakości życia dziecka.

Zaburzenia emocjonalne u dzieci: przyczyną zaburzeń emocjonalnych u dzieci może być niewystarczające zabezpieczenie potrzeb dziecka wynikające z nieprawidłowych relacji w strukturze rodzinnej takie jak stosowanie kar cielesnych, przemoc psychiczna, odrzucenie emocjonalne dziecka, nieprawidłowa komunikacja. Kolejnymi przyczynami mogącymi wywołać zaburzenia emocjonalne u dziecka są sytuacje traumatyczne takie jak choroba dziecka lub osoby z bliskiego otoczenia, molestowanie seksualne, przeżycie sytuacji zagrażającej życiu lub problemy w środowisku pozarodzinnym np. znęcanie się nad dzieckiem przez rówieśników.

Zaburzenia emocjonalne u dzieci: istnieje wiele rodzajów zaburzeń emocjonalnych u dzieci, do najczęstszych zaliczamy, jednak zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zahamowanie psychoruchowe, nadpobudliwość psychoruchowa, agresja. Leczenie zaburzeń emocjonalnych u dzieci powinno zacząć się, jak najwcześniej. Im wcześniej dziecko rozpocznie leczenie tym większe szanse, że zachowania nie zostaną wzmocnione w przyszłości. Ze względu na, to, iż zaburzenia emocjonalne u dziecka powstają najczęściej w wyniku nieprawidłowych relacji rodzinnych, leczeniem terapeutycznym objęta powinna być cała rodzina.