zachowanie dziecka

Małgorzata Wołoszyn

Oceny z zachowania. Czy są w stanie odzwierciedlić poziom zaangażowania i zachowania dziecka?

Oceny z zachowania. Czy są w stanie odzwierciedlić poziom zaangażowania i zachowania dziecka?

Oceny z zachowania nie od dziś budzą kontrowersje wśród rodziców, nauczycieli i uczniów. Są one bowiem składową wielu czynników, które podlegają weryfikacji wychowawcy. Dzieci często czują się pokrzywdzone swoimi ocenami z zachowania, rodzice kontestują powody z jakich ich dziecko zostało ocenione w ten a nie inny sposób, a nauczyciele posiłkują się statutem szkoły, który powinien jasno i czytelnie opisywać zasady oceniania zachowania uczniów. Czy oceny z zachowania są tak naprawdę potrzebne?

Rodzic helikopter może wyrządzać dziecku krzywdę. Jak go rozpoznać? Po konkretnych zachowaniach

Rodzic helikopter z pozoru chce jak najlepiej, ale w dłuższej perspektywie może tylko wyrządzić dziecku krzywdę. Jak go rozpoznać? Te cechy i zachowania wyróżniają rodzica - helikoptera.

Pięć zachowań rodzica, które denerwują dziecko. Lepiej ich unikaj

Rodzice, często nieświadomie, zachowują się w stosunku do dzieci nieznośnie. Jest pięć zachowań, które szczególnie wyprowadzają z równowagi, każdego kilkulatka, który chciałby być traktowany poważnie. Szczególnie w towarzystwie. Przeczytaj, zanim sprowokujesz wstydliwą i kłopotliwą dla dziecka sytuację i poważnie nadszarpniesz swoje zaufanie.